wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

MODELE BIZNESU PRZEDSIĘBIORSTW PERSPEKTYWY ROZWOJU UJĘCIE KONCEPCYJNE


JABŁOŃSKI A. JABŁOŃSKI M.

wydawnictwo: CEDEWU, 2019, wydanie I

cena netto: 71.25 Twoja cena  67,69 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Modele biznesu przedsiębiorstw

Perspektywy rozwoju - ujęcie koncepcyjne


Opiniowana monografia (praca) powstała w wyniku teoretycznych i empirycznych pogłębionych badań własnych Autorów, ich wiedzy oraz bogatych doświadczeń projektowych, eksperckich i wdrożeniowych. Miały one decydujący wpływ na charakter naukowy pracy (...). Wybraną w monografii problematykę naukową uważam za aktualną i bardzo interesującą zarówno dla teorii, jak i praktyki zarządzania. W szczególności koncentracja poznawcza i badawcza modelowania biznesowego skoncentrowana na koncepcjach konstrukcji modeli biznesu oraz perspektyw i kierunków ich rozwoju analizowanych i ocenianych z punktu widzenia podejścia strukturalnego, a także celu i intencji zarządczych jest dojrzałym, oryginalnym i interesującym wyborem eksploracji naukowej. Uważam, że w podjętej przez Autorów problematyce badawczej modeli biznesu w obszarze tematycznym zarządzania strategicznego niewiele jest w kraju pogłębionych badań w tym zakresie, tak poprawnie merytorycznie usystematyzowanych oraz transparentnie przedstawionych. Z pełnym przekonaniem stwierdzam, że tematyka pracy jest interesująca, ma duże znaczenie teoretyczne i aplikacyjne, a ujęcie problematyki badawczej jest nowatorskie i oryginalne (...). Na podkreślenie zasługuje szczegółowa eksploracja problematyki modeli biznesu gospodarki cyfrowej obejmująca rozwój modeli biznesu w ekonomii współdzielenia, gospodarce okrężnej oraz analiza wpływu i wykorzystania w modelach biznesu koncepcji dużych zbiorów danych (ang. Big Data). Podkreślić należy, że w eksplorowanym obszarze tematycznym przeprowadzono zarówno badania teoretyczne, jak i empiryczne, stosując przy tym różnorodne podejścia poznawcze i metody badań. Postawione w badaniach problemy są nowe i dotąd słabo zbadane w naukach o zarządzaniu, a w szczególności dotyczy to problematyki modelowania biznesowego w gospodarce cyfrowej. Ten podmiotowy aspekt pracy, jakim jest w tym przypadku gospodarka cyfrowa nadaje monografii wyraźną orientację autorskich dociekań, analiz i prospektywnych koncepcji. To właśnie nowatorstwo podjętej tematyki, jak i sam przebieg badań jest z pewnością bardzo istotnym walorem naukowym i poznawczym monografii. Na podkreślenie zasługuje wielowymiarowe podejście badawcze do perspektyw rozwoju modeli biznesu, co uważam za dużą wartość merytoryczną pracy i jej walor oryginalności. Prezentowana przez Autorów tematyka nie była dotąd przedmiotem pogłębionych badań w krajowym dorobku nauk o zarządzaniu, co czyni ją oryginalną oraz interesującą i jednocześnie wypełnia lukę poznawczą.

Prof. dr hab. inż. Jan Brzóska
Politechnika Śląska


Wprowadzenie

Rozdział 1
Założenia definiowania perspektyw rozwoju modeli biznesu przedsiębiorstw

Rozdział 2
Teoretyczne uwarunkowania konstruowania modeli biznesu organizacji w naukach o zarządzaniu
2.1. Teoria i praktyka w naukach o zarządzaniu
2.2. Paradygmaty w naukach o zarządzaniu
2.3. Modelowanie i model w naukach o zarządzaniu
2.4. Model biznesu jako kluczowy byt ontologiczny w naukach o zarządzaniu

Rozdział 3
Atrybuty nowoczesnych modeli biznesu organizacji
3.1. Zarządzanie konfiguracją modeli biznesu
3.2. Wybrane atrybuty modeli biznesu organizacji

Rozdział 4
Perspektywy i kierunki rozwoju modeli biznesu gospodarki cyfrowej
4.1. Ramy teoretyczne i praktyczne zagadnienia rozwoju gospodarki cyfrowej
4.2. Założenia modeli biznesu gospodarki cyfrowej
4.3. Założenia monetyzacji modeli biznesu gospodarki cyfrowej

Rozdział 5
Ekonomiczne i społeczne perspektywy osadzenia współczesnych modeli biznesu w gospodarce globalnej
5.1. Rozwój gospodarki cyfrowej
5.2. Społeczne aspekty rozwoju gospodarki cyfrowej

Rozdział 6
Nowe trendy i koncepcje determinujące rozwój modeli biznesu gospodarki cyfrowej
6.1. Modele biznesu w ekonomii współdzielenia
6.2. Modele biznesu a wielkie zbiory danych
6.3. Modele biznesu gospodarki okrężnej
6.4. Modele zrównoważonego biznesu gospodarki cyfrowej
6.5. Społeczne modele biznesu w gospodarce cyfrowej

Rozdział 7
Perspektywy rozwoju modeli biznesu przedsiębiorstw rozważane z punktu widzenia podejścia strukturalnego
7.1. Perspektywa rozwoju modeli biznesu - systemowa vs. Sieciowa
7.2. Perspektywa rozwoju modeli biznesu - procesowa vs. Projektowa
7.3. Perspektywa rozwoju modeli biznesu z punktu widzenia cyklu życia - start-up vs. model biznesu dojrzałego przedsiębiorstwa
7.4. Perspektywa rozwoju modeli biznesu - sektorowa
7.4.1. Sektory z uwzględnieniem ich cyklu życia - przykład
7.4.2. Sektory regulowane
7.4.3. Sektor publiczny
7.4.4. Sektor energetyczny - przykład
7.4.5. Sektor kolejowy - przykład
7.5. Perspektywa rozwoju modeli biznesu z punktu widzenia wielkości przedsiębiorstwa - mikro, małe, średnie, duże
7.6. Perspektywa rozwoju modeli biznesu - tradycyjna gospodarka vs. perspektywa nowej gospodarki - cyfrowej
7.7. Perspektywa rozwoju modeli biznesu - technologiczna

Rozdział 8
Perspektywy rozwoju modeli biznesu przedsiębiorstw rozważane z punktu widzenia celu i intencji zarządczych
8.1. Perspektywa rozwoju modeli biznesu - mono business model versus portfolio business models
8.2. Perspektywa rozwoju modeli biznesu - celu i intencji zarządczych: społeczne versus ekonomiczne
8.3. Perspektywa rozwoju modeli biznesu wynikająca z zarządzania wartością przedsiębiorstw
8.4. Perspektywa rozwoju modeli biznesu - orientacji na środowisko - modele zrównoważonego biznesu
8.5. Perspektywa rozwoju modeli biznesu z punktu widzenia rachunkowości finansowej
8.6. Perspektywa rozwoju modeli biznesu w ujęciu hybrydowym

Rozdział 9
Rekomendacje strategiczne w zakresie perspektyw rozwoju modeli biznesu przedsiębiorstw
9.1. Istota przyjętych rozważań naukowych w zakresie perspektyw rozwoju modeli biznesu przedsiębiorstw
9.2. Matryca perspektyw rozwoju modeli biznesu w aspekcie koncepcji nowej gospodarki

Zakończenie

Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel
O autorach


202 strony, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019