wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

FENOMEN SPÓŁDZIELNI ROLNIKÓW POMIĘDZY RYNKIEM HIERARCHIĄ I KLANEM


PIETRZAK M.

wydawnictwo: CEDEWU, 2019, wydanie I

cena netto: 100.00 Twoja cena  95,00 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Fenomen spółdzielni rolników

Pomiędzy rynkiem, hierarchią i klanem


„Książka stanowi wnikliwe studium poświęcone spółdzielczości rolników (...). Rozważania osadzone zostały w kilku współczesnych nurtach ekonomicznego myślenia - ekonomii neoklasycznej, nowej ekonomii instytucjonalnej, teorii systemów, teorii organizacji. (...) systemowe spojrzenie na spółdzielnię umożliwiło (...) Autorowi dokonanie szerszej konceptualizacji spółdzielni - jako hybryd posiadających cechy trzech mechanizmów koordynacyjnych: rynku, biurokracji i klanu. (...) Jest to opracowanie oryginalne, napisane na podstawie dobrze dobranej literatury zagranicznej i krajowej oraz głębokich przemyśleń Autora. (...) w pełni dołączam się do wyrażonej nadziei, iż problemy poruszone w nich zostaną podjęte bądź kontynuowane, zaś treść monografii będzie zaczynem dyskusji na temat spółdzielni rolników, czy spółdzielczości w ogóle. Dyskusja taka jest ze wszech miar nie tylko potrzebna, a wprost w Polsce niezbędna".

Prof. dr hab. Waldemar Czternasty, UEP

„Dotychczasowe próby umiejscowienia spółdzielni w szerszych nurtach rozważań ekonomicznych z zakresu teorii firmy miały charakter fragmentaryczny. Praca Michała Pietrzaka stanowi próbę uzupełnienia tej luki poprzez nowatorskie opracowanie łączące w sobie wielowątkową analizę funkcjonowania spółdzielni uwzględniającą kluczowe kierunki myśli ekonomicznej. (...) Wartość poznawczą, metodyczną, jak i utylitarną monografii należy ocenić wysoko, co upoważnia do polecenia jej przestudiowania nie tylko pracownikom naukowym i studentom, ale również działaczom gospodarczym, a zwłaszcza kadrze menedżerskiej spółdzielni rolników".

Dr hab. Stanisław Bagieński, prof. SGGW


Wprowadzenie

Część I Spółdzielnie rolników w ujęciu neoklasycznym

Rozdział 1
Tradycyjna teoria firmy a istota i funkcjonowanie spółdzielni rolników
1.1. Wczesny nurt rozważań ekonomicznych na temat spółdzielni
1.2. Spółdzielnia jako forma rozszerzenia działalności ekonomicznej gospodarstw
1.3. Spółdzielnia jako niezależne przedsiębiorstwo

Rozdział 2
Neoklasyczne modele spółdzielni a korzyści rolników i dobrobyt ekonomiczny
2.1. Przykład spółdzielni zaopatrzenia
2.2. Wkomponowanie specyficznych celów spółdzielni w neoklasyczną teorię firmy
2.2.1. Możliwe cele spółdzielni
2.2.2. Maksymalizacja jednostkowej premii dla członków spółdzielni (1)
2.2.3. Maksymalizacja premii dla członków spółdzielni (2)
2.2.4. Minimalizacja ceny ostatecznej środka produkcji (3)
2.2.5. Łączna maksymalizacja nadwyżki konsumenta i zysku producenta (4)
2.2.6. Minimalizacja ceny transakcyjnej środka produkcji (5)
2.3. Stabilność rozwiązań związanych z różnymi celami spółdzielni
2.4. Wpływ długiego okresu na rozwiązania związane z różnymi celami spółdzielni

Część II Spółdzielnie rolników w ujęciu nowej ekonomii instytucjonalnej

Rozdział 3
Pomiędzy rynkiem a hierarchią - instytucje koordynacji w procesach kontraktowania
3.1. Geneza i rozwój nowej ekonomii instytucjonalnej
3.1.1. Podglebie
3.1.2. Wiodący twórcy nowej ekonomii instytucjonalnej
3.2. Kluczowe elementy nowej ekonomii instytucjonalnej
3.2.1. Instytucje
3.2.2. Transakcje i kontraktowanie
3.2.3. Koszty transakcyjne

Rozdział 4
Spółdzielnia rolników - hybrydowa instytucja koordynacji
4.1. Sposoby koordynacji transakcji w ujęciu Williamsona
4.2. Hybrydy jako instytucje koordynacji transakcji
4.3. Hybrydowy charakter spółdzielni

Rozdział 5
Uzasadnienie istnienia spółdzielni rolników w kontekście zawodności kontraktowania rynkowego
5.1. Integracja pionowa jako alternatywa dla kontraktowania rynkowego
5.2. Spółdzielnie a "zwykła" siła rynkowa
5.3. Spółdzielnie a siła rynkowa wynikająca z fundamentalnej transformacji
5.3.1. Istota specyficzności aktywów a rolnictwo
5.3.2. Specyficzność położenia aktywów w rolnictwie
5.3.3. Czasowa specyficzność aktywów w rolnictwie
5.3.4. Niepewność i częstotliwość transakcji

Rozdział 6
Spółdzielnia rolników - hybrydowa forma własności
6.1. Osobliwość posiadania w spółdzielni - własność jako sposób na ograniczenie zawodności kontraktowania rynkowego
6.2. Istota praw własności
6.3. Rodzaje praw własności
6.4. Swoistość uprawnień własnościowych w spółdzielni

Rozdział 7
Osobliwość spółdzielni rolników w kontekście problemów wynikających z ograniczenia kompletności uprawnień własnościowych
7.1. Problem horyzontu
7.1.1. Istota problemu horyzontu
7.1.2. Problem horyzontu a spółdzielnie rolników
7.1.2.1. Dotkliwość problemu horyzontu w spółdzielniach na tle alternatywnych rozwiązań własnościowych
7.1.2.2. "Postrzegana" stopa dyskontowa a problem horyzontu w spółdzielniach rolników
7.1.2.3. Problem horyzontu a heterogeniczność spółdzielni rolników
7.2. Problem jazdy na gapę
7.2.1. Istota problemu gapowicza
7.2.2. Interwencja państwa i prywatyzacja jako odpowiedzi na problem jazdy na gapę
7.2.3. Alternatywne podejścia do problemu jazdy na gapę

Rozdział 8
Osobliwość spółdzielni rolników w kontekście problemów wynikających ze współdzielenia i separacji uprawnień własnościowych
8.1. Problem kolektywnego podejmowania decyzji
8.2. Problem agencji
8.2.1. Istota problemu agencji
8.2.2. Problem agencji a spółdzielnie rolników
8.2.2.1. Dotkliwość braku dostępu spółdzielni do rynku kapitałowego
8.2.2.2. Problem agencji a społeczny charakter spółdzielni
8.2.2.3. Konkluzje
8.3. Problem portfela

Część III Spółdzielnie rolników w ujęciu systemowym

Rozdział 9
Spółdzielnia rolników jako system koordynacji i jego wewnętrzna struktura
9.1. Podejście systemowe
9.2. Instytucje koordynacji jako gospodarcze systemy sterowania
9.3. Relacje łączące elementy w gospodarczych systemach sterowania
9.3.1. Więzi realne
9.3.2. Więzi regulacyjne
9.3.2.1. Kategoria I: trwałe lub względnie stałe reguły i normy o charakterze ogólnym, dotyczące zagadnień dobrze ustrukturyzowanych, programowalnych
9.3.2.2. Kategoria II: mechanizmy oparte o bieżące dostosowania ad hoc do zmieniających się okoliczności, jak również oparte o decyzje uprzednie, ale dotyczące szczególnych przypadków i zagadnień słabo ustrukturyzowanych
9.4. Rynek jako system sterowania
9.5. Hierarchia jako system sterowania
9.6. Klan jako system sterowania
9.7. Spółdzielnia sensu largo jako system sterowania

Rozdział 10
Spółdzielnia jako organizacja w quasi-stacjonarnej równowadze wobec wyzwań adaptacyjnych
10.1. Organizacja w ujęciu Barnarda-Simona
10.2. Spółdzielnie rolników jako organizacje
10.3. Równowaga organizacyjna spółdzielni w kontekście analizy pola sił
10.4. Spółdzielnia jako organizacja w dynamicznej równowadze - adaptacja do otoczenia
10.4.1. Istota skali spółdzielni
10.4.2. Wyzwania adaptacyjne spółdzielni w ujęciu dynamiki systemów
10.4.2.1. Pętla: liczba członków - korzyści skali
10.4.2.2. Pętla: nakłady pracy - korzyści skali
10.4.2.3. Pętla: nakłady kapitału - korzyści skali

Tezy końcowe

Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków


392 srony, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019