wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

RACHUNKOWOŚĆ PODMIOTÓW GOSPODARKI KOMUNALNEJ Z PERSPEKTYWY EKONOMII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POMIAR EWIDENCJA RAPORTOWANIE


SADOWSKA B.

wydawnictwo: CEDEWU, 2019, wydanie I

cena netto: 85.50 Twoja cena  81,23 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Rachunkowość podmiotów gospodarki komunalnej z perspektywy ekonomii zrównoważonego rozwoju

Pomiar - Ewidencja - Raportowanie


„Rachunkowość podmiotów gospodarki komunalnej z perspektywy ekonomii zrównoważonego rozwoju. Pomiar - Ewidencja - Raportowanie" to monografia adresowana do wszystkich, którzy interesują się rachunkowością, zrównoważonym rozwojem i gospodarką komunalną.

Monografia obejmuje takie zagadnienia, jak:

- Zrównoważony rozwój jako obszar badawczy ekonomii
- Pomiar w teorii ekonomii
- Realizacja funkcji informacyjnej rachunkowości
- Funkcjonowanie podmiotów gospodarki komunalnej
- Pomiar i raportowanie realizacji celów zrównoważonego rozwoju przez podmioty gospodarki komunalnej

„Książka napisana przez Beatę Sadowską dotyczy niezwykle ważnej problematyki, jaką jest dostarczanie informacji o realizacji celów zrównoważonego rozwoju przez jednostki gospodarki komunalnej. Głównym źródłem tych informacji może być rachunkowość, która powinna dokonać pomiaru, ujęcia w księgach oraz dostarczyć informacje niezbędne szerokiemu gronu odbiorców [...]. Szczególnie jest to ważne w jednostkach, które świadczą usługi komunalne powszechnie dostępne, takie jak dostarczanie wody czy energii elektrycznej, odbiór odpadów komunalnych, dostęp do komunikacji miejskiej [...]. Ważny jest opracowany przez Autorkę indeks SUGOMAR-BS [...]. Autorka w opracowaniu wykazała się wiedzą teoretyczną i praktyczną oraz umiejętnie wykorzystała przeprowadzone przez siebie badania i studia literaturowe w rozważaniach na temat rachunkowości podmiotów gospodarki komunalnej realizującej cele zrównoważonego rozwoju".

Z recenzji dr hab. Joanny Wielgórskiej-Leszczyńskiej, prof. SGH w Warszawie


Wprowadzenie

Rozdział 1
Zrównoważony rozwój jako obszar badawczy ekonomii
1.1. Ewolucja pojęcia "zrównoważony rozwój" w teorii ekonomii
1.2. Rola środowiska naturalnego i jego powiązania z gospodarką oraz społeczeństwem
1.3. Keynesowska i neoklasyczna ekonomia środowiska
1.4. Ekonomia środowiska a rozwój ekonomii ekologicznej
1.5. Ekonomia zrównoważonego rozwoju
1.6. Rozwój lokalny jako element ekonomii zrównoważonego rozwoju

Rozdział 2
Pomiar w teorii ekonomii
2.1. Pomiar elementem procesu poznawczego
2.2. Użyteczność, wartość i wycena w teorii ekonomii
2.3. Jednostka gospodarcza i pomiar celów przez nią realizowanych
2.4. Pomiar zjawisk ekonomicznych w rachunkowości oraz ewolucja metod pomiaru
2.4.1. Rola rachunkowości w teorii pomiaru ekonomicznego
2.4.2. Ewolucja metod i instrumentów pomiaru ekonomicznego w systemie rachunkowości

Rozdział 3
Realizacja funkcji informacyjnej rachunkowości
3.1. Status rachunkowości w naukach społecznych
3.2. Użyteczność informacji pochodzących z systemu rachunkowości
3.3. Użytkownicy informacji oraz ich oczekiwania
3.4. Rachunkowość finansowa jako podsystem informacyjny rachunkowości
3.5. Zaspokajanie potrzeb informacyjnych użytkowników przy wykorzystaniu miar i instrumentów rachunkowości zarządczej
3.6. Dylematy związane z raportowaniem w rachunkowości

Rozdział 4
Prawne, organizacyjne i ekonomiczno-społeczne aspekty funkcjonowania podmiotów gospodarki komunalnej w procesie pomiaru i raportowania realizacji celów zrównoważonego rozwoju
4.1. Istota gospodarki komunalnej w ujęciu ekonomiczno-społecznym
4.2. Prawne i organizacyjne podstawy gospodarki komunalnej
4.3. Funkcje i zależności gospodarki komunalnej na tle koncepcji zrównoważonego rozwoju
4.4. Interesariusze gospodarki komunalnej oraz system informacyjny podmiotów gospodarki komunalnej
4.5. Ogólne zasady prowadzenia rachunkowości przez podmioty gospodarki komunalnej

Rozdział 5
Pomiar i raportowanie realizacji celów zrównoważonego rozwoju przez podmioty gospodarki komunalnej - studium analityczno-badawcze
5.1. Procedura badawcza i uzasadnienie sposobu przeprowadzenia badań
5.1.1. Założenia przyjęte w procesie badawczym
5.1.2. Metody i techniki wykorzystane w badaniu oraz dobór próby badawczej
5.1.2.1. Podstawowe założenia metodologiczne
5.1.2.2. Badanie podmiotów gospodarki komunalnej i urzędów gmin - technika i dobór próby
5.1.2.3. Badanie mieszkańców jako interesariuszy sektora komunalnego - technika i dobór próby
5.1.3. Metody analizy i prezentacji danych
5.2. Wykorzystanie instrumentów rachunkowości do pomiaru i raportowania realizacji celów zrównoważonego rozwoju - podmioty gospodarki komunalnej
5.2.1. Struktura badanej populacji
5.2.2. Planowanie i rachunkowość w podmiotach gospodarki komunalnej - informacje ogólne
5.2.3. Analiza i ocena wykorzystywania instrumentów rachunkowości finansowej
5.2.4. Analiza i ocena wykorzystania instrumentów rachunkowości zarządczej
5.2.5. Narzędzia raportowania w systemie rachunkowości podmiotów gospodarki komunalnej - ich rola i znaczenie w ekonomii zrównoważonego rozwoju
5.2.6. Otoczenie organizacji a rachunkowość
5.3. Potrzeby informacyjne interesariuszy, podejmowanie decyzji w świetle badań empirycznych
5.3.1. Zaspokajanie potrzeb informacyjnych interesariuszy a podejmowanie przez nich decyzji - wyniki badań - społeczeństwo, mieszkańcy gmin
5.3.2. Zaspokajanie potrzeb informacyjnych interesariuszy a podejmowanie przez nich decyzji - wyniki badań - skarbnicy gmin
5.4. Wybrane wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej
5.5. Wnioski

Rozdział 6
Modelowe ujęcie procesu pomiaru i raportowania realizacji celów zrównoważonego rozwoju przez podmioty gospodarki komunalnej w systemie rachunkowości
6.1. Modelowe ujęcie perspektywy interesariuszy gospodarki komunalnej w ekonomii zrównoważonego rozwoju
6.2. Klasyfikacja podmiotów gospodarki komunalnej w procesie pomiaru i raportowania realizacji celów zrównoważonego rozwoju
6.3. Model pomiaru i raportowania realizacji celów zrównoważonego rozwoju przez podmioty gospodarki komunalnej w systemie rachunkowości (MPPiR)
6.3.1. Ogólna koncepcja zmian procesu pomiaru i raportowania
6.3.2. Syntetyczny i szczegółowy aktywny model pomiaru i raportowania realizacji celów zrównoważonego rozwoju przez podmioty gospodarki komunalnej w systemie rachunkowości
6.4. Indeks SUGOMAR-BS
6.4.1. Założenia metodologiczne, wskaźniki, zmienne i test rzetelności
6.4.2. Indeks SUGOMAR-BS w badaniu podmiotów gospodarki komunalnej
6.5. Efekty i warunki wdrożenia modelu pomiaru i raportowania realizacji celów zrównoważonego rozwoju przez podmioty gospodarki komunalnej w systemie rachunkowości
6.5.1. Uwarunkowania realizacyjne w procesie modelowania
6.5.2. Przesłanki i pożądane rezultaty w procesie modelowania

Zakończenie

Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Spis załączników
Załączniki


356 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019