wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

JĘZYKOWE PORTRETY ZWIERZĄT HODOWLANYCH W PRZESTRZENI SEMANTYCZNO-KULTUROWEJ POLSZCZYZNY I RUSZCZYZNY


PIASECKA A.

wydawnictwo: WYD UN ŁÓDŹ, 2019, wydanie I

cena netto: 55.99 Twoja cena  53,19 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Językowe portrety zwierząt hodowlanych w przestrzeni semantyczno-kulturowej polszczyzny i ruszczyzny


Przedmiotem opisu w monografii są ustabilizowane, odtwarzalne jednostki językowe, mieszczące się w polu szeroko rozumianej frazeologii.

Zostały one uzupełnione przykładami z poziomu leksyki, zaś samą ich analizę osadzono w kontekście kulturowym.

Na podstawie danych zaczerpniętych z polszczyzny i ruszczyzny, które przekraczają dwa i pół tysiąca egzemplifikacji, oraz z zastosowaniem metody definicji kognitywnej odtworzono portrety frazeologiczne pięciu najpopularniejszych gatunków zwierząt hodowlanych – konia, krowy, świni, owcy i kozy – wraz z całym bogactwem wiążących się z nimi skojarzeń, symboli, metafor.

W ten sposób przedstawiono ważny fragment językowego obrazu świata Polaków oraz Rosjan, ujawniający przede wszystkim ich doświadczenia, postawy, systemy ocen i wartości.


Wprowadzenie 7
1. Uwagi wstępne 7
2. Tematyka zwierzęca w badaniach językoznawczych 13
2.1. Funkcje pragmatyczne jednostek animalistycznych 14
2.2. Konotacje, symbolika i związek jednostek animalistycznych z kulturą 14
2.3. Dociekania semantyczne w kontekście jednostek animalistycznych 15
2.4. Problemy ekwiwalencji międzyjęzykowej i przekładu jednostek animalistycznych 15
2.5. Problemy antropocentryzmu frazeologii animalistycznej 16
2.6. Metaforyzacja leksyki zwierzęcej 17
2.7. Analiza wybranych typów frazeologizmów animalistycznych 19
2.7.1. Przysłowia 19
2.7.2. Porównania 19
2.8. Wizerunki zwierząt w języku 20
2.8.1. Płazy 21
2.8.2. Gady 21
2.8.3. Ryby i skorupiaki 21
2.8.4. Ptaki 22
2.8.5. Ssaki 23
2.8.6. Owady 25
3. Metodologiczne podstawy opisu 25
4. Kognitywne portrety zwierząt hodowlanych 35
5. Charakterystyka kompozycji niniejszego opracowania 42

Część I: Wprowadzenie do frazeologii animalistycznej 45

Rozdział I. Antropocentryzm w kontekście badań nad frazeologią animalistyczną 47
1. Istota antropocentryzmu 47
2. Frazeologia antropocentryczna 49
3. Antropocentryzm frazeologii animalistycznej 50
3.1. Modele antropocentryczne we frazeologii animalistycznej 61
3.1.1. Praktyczny model antropocentryczny 61
3.1.2. Aksjologiczny model antropocentryczny 65
3.1.3. Perceptywny model antropocentryczny 69
3.1.3.1. Percepcja wzrokowa 69
3.1.3.2. Percepcja słuchowa 70
3.1.3.3. Percepcja węchowa 71
4. Podsumowanie 71

Rozdział II. Konotacja w kontekście badań nad frazeologią animalistyczną 75
1. Niejednoznaczność terminu konotacja w tradycji językoznawczej 76
2. Termin konotacja w odniesieniu do frazeologii animalistycznej 82
3. Frazeologia jako źródło konotacji dotyczących zwierząt hodowlanych 82
4. Różnorodność konotacji we frazeologizmach animalistycznych 85
4.1. Symetria i asymetria konotacji w polszczyźnie i ruszczyźnie 86
4.2. Konotacje ambiwalentne dotyczące zoonimów 87
4.3. Wartościowanie i ekspresywność frazeologii animalistycznej 88
4.4. Funkcjonowanie konotacji w przestrzeni polszczyzny i ruszczyzny 92
5. Podsumowanie 95

Część II: Językowe portrety zwierząt hodowlanych w polszczyźnie i ruszczyźnie 97
1. Koza 99
Zestawienie cech zwierząt w ujęciu porównawczym 129
2. Owca 147
Zestawienie cech zwierząt w ujęciu porównawczym 178
3. Trzoda chlewna 199
Zestawienie cech zwierząt w ujęciu porównawczym 234
4. Bydło 253
Zestawienie cech zwierząt w ujęciu porównawczym 303
5. Koń 331
Zestawienie cech zwierząt w ujęciu porównawczym 390

Zakończenie 429
Bibliografia 461
Część I: podstawa materiałowa opracowania wraz z zastosowanymi skrótami 461
Część II: monografie, artykuły, opracowania zbiorowe, internet 465
Część III: opracowania leksykograficzne 493
Wykaz stosowanych kwalifikatorów 495
Summary 499
Od Redakcji 501


502 strony, Format: 17.0x24.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019