wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

OCHRONA RODZINY W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWA PRACY


SERAFIN K.

wydawnictwo: WYD UN ŁÓDŹ, 2018, wydanie I

cena netto: 92.25 Twoja cena  87,64 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Ochrona rodziny w świetle przepisów prawa pracy


Monografia dotyczy szeroko rozumianej ochrony rodziny na gruncie przepisów prawa pracy.

Analiza regulacji prawnych wskazuje na złożoność i wieloaspektowość tej problematyki. Autorka wyodrębnia trzy główne płaszczyzny funkcjonowania rodziny - biologiczną, społeczną i ekonomiczną, do których odnoszą się „mechanizmy ochronne” prawa pracy o zróżnicowanym charakterze. Koncentruje się na ustaleniu zakresu ochrony rodziny w przepisach prawa pracy w kontekście każdej ze wskazanych płaszczyzn, by udzielić odpowiedzi na pytanie - czy z całokształtu przepisów można wyprowadzić implicite zasadę ochrony rodziny w prawie pracy, czy też konieczne jest wprowadzenie takiej zasady do kodeksowego katalogu podstawowych zasad prawa pracy. Publikacja w przeważającej mierze ma charakter dogmatycznoprawny. Obejmuje źródła prawa międzynarodowego i europejskiego oraz ustawodawstwo wybranych państw obcych. W części dotyczącej prawa polskiego rozważania zostały wzbogacone o wątek konstytucyjnoprawnej ochrony rodziny.

Uzupełnieniem analizy prawnej jest zaś fragment poświęcony rodzinie w ujęciu socjologicznym.


Wykaz ważniejszych skrótów 13
Wstęp 15

Rozdział 1. Rodzina w ujęciu socjologicznym 23
1.1. Pojęcie i typologia rodziny w naukach socjologicznych 23
1.2. Funkcje rodziny 26
1.3. Wpływ przemian zachodzących w społeczeństwie na przeobrażenia modelu rodziny 28
1.4. Podsumowanie 31

Rozdział 2. Rodzina jako przedmiot ochrony prawnej 33
2.1. Uwagi wstępne 33
2.2. Ochrona rodziny w prawie międzynarodowym 34
2.3. Prawo Unii Europejskiej 54
2.4. Ochrona rodziny w prawie pracy wybranych państw obcych 73
2.5. Ochrona rodziny w prawie polskim 92
2.6. Podsumowanie 132

Rozdział 3. Ochrona zdrowia pracownic w związku z macierzyństwem 137
3.1. Uwagi wstępne 137
3.2. Zakazy zatrudniania 138
3.3. Zwolnienia od pracy na badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą 160
3.4. Przerwy na karmienie 161
3.5. Podsumowanie 164

Rozdział 4. Instrumenty prawa pracy służące godzeniu obowiązków zawodowych i rodzinnych przez pracowników obarczonych obowiązkami rodzinnymi 167
4.1. Uwagi wstępne 167
4.2. Urlopy związane z rodzicielstwem i inne zwolnienia od pracy 168
4.3. Rozwiązania z zakresu czasu pracy i organizacji pracy dotyczące pracowników opiekujących się małymi dziećmi 243
4.4. Podsumowanie 252

Rozdział 5. Instrumenty prawa pracy sprzyjające łączeniu obowiązków rodzinnych i zawodowych przez pracownika 257
5.1. Uwagi wstępne 257
5.2. Urlopy 258
5.3. Rozwiązania z zakresu czasu pracy 262
5.4. Rozwiązania z zakresu organizacji pracy – elastyczne formy zatrudnienia 271
5.5. Podsumowanie 279

Rozdział 6. Ochrona interesu ekonomicznego rodziny – instrumenty prawa pracy służące zabezpieczeniu materialnych podstaw egzystencji pracownika i członków jego rodziny 283
6.1. Uwagi wstępne 283
6.2. Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy jako
6.3. Instrumenty o charakterze finansowym służące ochronie sytuacji materialnej pracownika i jego rodziny 328
6.4. Podsumowanie 361

Zakończenie 363
Bibliografia 371
Wykaz aktów prawnych 386
Wykaz orzecznictwa 395
Wykaz stron internetowych 398


404 strony, Format: 17.0x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019