wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PRAKTYKI PERFORMANCE MANAGEMENT W KONTEKŚCIE WYMOGÓW KONCEPCJI LEAN W ŚRODOWISKU USŁUG


ULRYCH W.

wydawnictwo: WYD UN ŁÓDŹ, 2018, wydanie I

cena netto: 52.65 Twoja cena  50,02 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Praktyki performance management w kontekście wymogów koncepcji lean w środowisku usług


Koncepcja szczupłego zarządzania (lean management) prowadzi do ograniczania marnotrawstwa i tworzenia wartości dla klienta. Sprawdziła się ona w produkcji, ale czy taki sam sukces może osiągnąć w środowisku usług? Cechy usług wskazują bowiem na trudności w ich standaryzacji oraz na wymóg jednoczesnego świadczenia usług i ich konsumpcji przez klienta. Tymczasem lean podkreśla wagę zespołowego działania i postuluje ograniczanie istotnych indywidualnych praktyk zarządzania efektywnością pracownika (performance management), takich jak opis stanowiska pracy, wynagradzanie indywidualnej efektywności, zrezygnowanie z oceny okresowej. Czy zatem w świecie zespołowego, szczupłego zarządzania nadal jest miejsce dla systemowego zarządzania indywidualną efektywnością pracy?

W publikacji omówiono wpływ praktyk performance management na realizację wymogów lean w środowisku usług (lean service). Wynikiem powiązania obydwu koncepcji było opracowanie globalnego modelu PM-LS. Wskazuje on, że istnieje zestaw praktyk performance management, który ogranicza bariery wdrażania lean w usługach i wpływa na ograniczanie marnotrawstwa w badanych działach funkcjonujących w środowisku usług.


Wstęp 7

Rozdział 1. Koncepcja performance management w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi 15
1.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi a poziomy efektywności i wyniki organizacji 15
1.2. Transformacja oceny okresowej w system zarządzania indywidualną efektywnością pracy – performance management 28
1.3. „Miękkie” i „twarde” podejście do performance management 41
1.4. Praktyki cyklu performance management 51

Rozdział 2. Koncepcja lean i jej wymogi w środowisku usług 67
2.1. Lean management jako fundament budowania jakości 67
2.2. Lean w środowisku usług: podejścia, przykłady, metody i narzędzia 79
2.3. Przepływ i pomiar dokonań lean w środowisku usług 86
2.4. Kultura ciągłego doskonalenia kaizen jako wymóg wdrożenia koncepcji lean 101
2.5. Performance management i lean w środowisku usług: próba łączenia koncepcji 110

Rozdział 3. Metodyka badań własnych: model, hipotezy, analiza zebranych danych, zmienne i miary 121
3.1. Model badawczy i hipotezy 121
3.2. Opis metodyki prowadzonych badań 130
3.3. Dobór i struktura próby badawczej 133
3.4. Zakres wdrożenia wymogów koncepcji lean oraz praktyk performance management w badanych działach usługowych 137
3.5. Zmienne i miary 152

Rozdział 4. Analiza wpływu praktyk performance management na wymogi lean w działach usługowych – wyniki badań empirycznych 169
4.1. Ogólna charakterystyka wyników badań – analiza korelacji 169
4.2. Zależności między planowaniem, wspieraniem i ocenianiem indywidualnej efektywności – model PM 172
4.3. Zależności między zasadami, metodami, narzędziami i miernikami lean – model LS 176
4.4. Wpływ modelu PM na model LS 178
4.5. Ograniczanie barier wdrażania lean jako mediator zależności między modelami PM i LS 180
4.6. Zależności między modelem PM-LS a marnotrawstwem działu 182
4.7. Wpływ czynników kontekstowych na zależności w modelu PM-LS 187
4.8. Podsumowanie wyników badań własnych 193

Zakończenie 199
Bibliografia 207
Załączniki 227
Wykaz tabel 249
Wykaz rysunków 251
Summary 253
Od redakcji 257


260 stron, Format: 17.0x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019