wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PSYCHOSPOŁECZNE ASPEKTY ŻYCIA I PRACY W KONTEKŚCIE RÓŻNIC MIĘDZYPOKOLENIOWYCH I POLITYKI ORGANIZACYJNEJ


LUBRAŃSKA A.

wydawnictwo: WYD UN ŁÓDŹ, 2018, wydanie I

cena netto: 61.90 Twoja cena  58,81 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Psychospołeczne aspekty życia i pracy w kontekście różnic międzypokoleniowych i polityki organizacyjnej


Publikacja stanowi wieloaspektowe opracowanie z zakresu psychologii pracy oraz psychologii organizacji i zarządzania, dotyczące problematyki różnorodności pokoleniowej. Autorka omówiła podjęte zagadnienia z uwzględnieniem wymiaru indywidualnego i organizacyjnego, a także ukazała je z dwóch perspektyw - teoretycznej (zamieszczając definicje kluczowych terminów i charakterystykę istotnych zjawisk) i empirycznej (prezentując założenia i rezultaty projektu badawczego, zrealizowanego w obszarze różnic pokoleniowych).

Książka jest adresowana do osób zainteresowanych tematyką współczesnego rynku pracy, naukami związanymi z organizacją i zarządzaniem oraz psychologią pracy.

„Badaczka wykazała, że dobrze realizowana polityka wiekowa w organizacjach sprzyja satysfakcji z pracy i życia, co jest uznanym czynnikiem kształtującym dobrostan jednostek. Monografia wpisuje się w nurt badań aplikacyjnych, których nadrzędnym celem jest wypracowanie interwencji i polityk łagodzących konsekwencje kryzysu demograficznego w społeczeństwach rozwiniętych. [...] Przedmiot podjętych badań jest ważny, a postawione w pracy tezy - oryginalne. Nie przypominam sobie funkcjonującej na rynku wydawniczym publikacji, która analizowałaby w sposób tak wnikliwy i wielowymiarowy rolę różnic międzypokoleniowych w kształtowaniu indywidualnych doświadczeń zawodowych i percepcji różnych aspektów środowiska pracy.”

Z recenzji prof. dr hab. Doroty Merecz-Kot
(Instytut Medycyny Pracy)


Wstęp 7

Rozdział 1. Dorosłość i jej różne przejawy 11
1.1. Wczesna dorosłość 12
1.2. Średnia dorosłość 18
1.3. Późna dorosłość 23
Podsumowanie 28

Rozdział 2. Zarządzanie różnorodnością – kaprys czy wymóg współczesności? 29
2.1. Zarządzanie różnorodnością – charakterystyka zjawiska 29
2.2. Zarządzanie różnorodnością – następstwa 33
2.3. Rynek pracy wobec różnic pokoleniowych 36
2.3.1. Pokolenie NEET na rynku pracy 44
2.4. Zarządzanie wiekiem – przykład zarządzania różnorodnością pokoleniową w organizacji 45
Podsumowanie 52

Rozdział 3. O satysfakcji z życia i satysfakcji z pracy po raz kolejny 53
3.1. Satysfakcja z życia – istota uwarunkowań 55
3.1.1. Satysfakcja z życia – aspekt różnic pokoleniowych 58
3.2. Satysfakcja z pracy – co o niej wiemy? 60
3.2.1. Satysfakcja z pracy – aspekt jednostkowy 61
3.2.2. Satysfakcja z pracy – aspekt organizacyjny 63
3.2.3. Satysfakcja z pracy – aspekt różnic pokoleniowych 72
Podsumowanie 76

Rozdział 4. Przywiązanie do organizacji w świetle teorii i badań 77
4.1. Przywiązanie do organizacji wobec różnic pokoleniowych 85
Podsumowanie 86

Rozdział 5. Co jest ważne w życiu, czyli o roli wartości w życiu człowieka 87
5.1. Wartości a praca zawodowa 90
5.1.1. Wartości a praca zawodowa – rola czynnika wieku 93
Podsumowanie 95

Rozdział 6. Stres w pracy i konflikty ról – jako efekt relacji człowiek-praca 97
6.1. Stres w pracy jako przykład trudnych doświadczeń w pracy zawodowej 97
6.2. Stres w pracy – czy wiek ma znaczenie? 104
6.3. Konflikt praca-rodzina i konflikt rodzina-praca w aspekcie uwarunkowań i konsekwencji 107
Podsumowanie 115

Rozdział 7. Klimat organizacyjny – tłem dla doświadczeń indywidualnych i przebiegu zjawisk organizacyjnych 117

Rozdział 8. Metodologia badań własnych 125
8.1. Cel badania i hipotezy badawcze 125
8.2. Procedura badania 132
8.3. Techniki badań i wskaźniki zmiennych 132
8.3.1. Ankieta własna dotycząca różnych aspektów zarządzania wiekiem w organizacji – ocena własności psychometrycznych 138
8.4. Osoby badane 146
8.5. Sposób opracowania wyników 150

Rozdział 9. Wyniki badań 153
9.1. Dorośli młodzi, starsi i najstarsi – efekt różnic pokoleniowych w obszarze doświadczeń indywidualnych wśród reprezentantów odmiennych okresów dorosłości 153
9.1.1. Satysfakcja z życia i satysfakcja z pracy – efekt różnic pokoleniowych 154
9.1.2. Przywiązanie do organizacji – efekt różnic pokoleniowych 155
9.1.3. Wartości zawodowe – efekt różnic pokoleniowych 158
9.1.4. Konflikt praca-rodzina i konflikt rodzina-praca – efekt różnic pokoleniowych 161
9.1.5. Stres w pracy – efekt różnic pokoleniowych 163
Wnioski 170
9.2. Zarządzanie wiekiem w organizacji – w relacji do przynależności pokoleniowej, doświadczeń indywidualnych i zmiennych sytuacyjnych 172
9.2.1. Zarządzanie wiekiem w organizacji w ocenie reprezentantów trzech okresów dorosłości 172
Wnioski 176
9.2.2. Zarządzanie wiekiem w organizacji – związki z doświadczeniami indywidualnymi 177
Wnioski 181
9.2.3. Zarządzanie wiekiem w organizacji – w relacji z klimatem organizacyjnym 183
Wnioski 188

Rozdział 10. Dyskusja wyników i implikacje praktyczne 191
10.1. Doświadczenia indywidualne reprezentantów trzech pokoleń dorosłości 191
10.2. Zarządzanie wiekiem w perspektywie indywidualnej i organizacyjnej 200

Psychosocial Aspects of Life and Work in the Context of Intergenerational Differences and Organisational Policy (Summary) 215
Bibliografia 217
Załączniki 249


254 strony, Format: 17.0x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019