wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

BŁĄDZĘ WIĘC MYŚLĘ CO TO JEST BŁĘDNA REPREZENTACJA?


BIELECKA K.

wydawnictwo: WYD UW, 2019, wydanie I

cena netto: 40.30 Twoja cena  38,29 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Błądzę, więc myślę

Co to jest błędna reprezentacja?


Autorka prezentuje podstawy systematycznej koncepcji myśli mających treść, czyli reprezentacji umysłowych. Wykorzystuje przy tym przykłady z praktyki naukowej kognitywistów: psychologów, neuronaukowców, specjalistów od sztucznej inteligencji czy filozofów umysłu. Uzasadnia przyjęte rozstrzygnięcia teoretyczne, posługując się listą wymagań wobec koncepcji reprezentacji umysłowych – najważniejsza jest tu, jej zdaniem, możliwość stwierdzenia, że dana reprezentacja jest błędna, oraz ustalenia, na czym ten błąd polega. Ponieważ żadna z dotychczas zaproponowanych koncepcji nie spełnia tego wymogu w sposób zadowalający, autorka broni własnej koherencyjnej koncepcji błędności reprezentacji.

Czym są myśli?
Dzięki czemu mogą mieć treść?
Co to znaczy, że odpowiadają rzeczywistości?
Na te fundamentalne pytania próbują szukać odpowiedzi filozofowie umysłu, a od niedawna także kognitywiści – przedstawiciele interdyscyplinarnej grupy dyscyplin naukowych badających procesy poznawcze.

Autorka dokonuje systematycznego przeglądu dotychczasowych koncepcji reprezentacji umysłowych pod kątem przedstawionych wymagań oraz praktyki kognitywistycznej, zatem publikacja może też posłużyć jako podręcznik dla osób zainteresowanych współczesną filozofią umysłu i kognitywistyką.


Podziękowania                   . 11
Wprowadzenie                   . 13

Rozdział 1
Rola pojęcia reprezentacji umysłowej            33
1.1.1. Filozofi czne pojęcie intencjonalności          34
1.1.2. Filozofi czne pojęcie przekonań i pragnień a pluralizm reprezentacji umysłowych                36
1.2. Doniosłość pojęcia intencjonalności            37
1.3. Nastawienie intencjonalne               40
1.4. Strategia intencjonalna a racjonalność           . 48
1.5. Osobowy i subosobowy poziom opisu            52
1.6. Ograniczenia strategii intencjonalnej            56
1.7. Podsumowanie                  60

CZĘŚĆ I FUNKCJONALNE NIETELEOSEMANTYCZNE KONCEPCJE REPREZENTACJI: OD INTERNALIZMU DO EKSTERNALIZMU

Rozdział 2
Internalistyczne jednoczynnikowe koncepcje reprezentacji      67
2.1. Filozoficzne pojęcie intensji i ekstensji           . 67
2.2. Semantyka ról pojęciowych w wersji naturalistycznej      . 69
2.2.1. W poszukiwaniu treści wąskiej. Poznawczy charakter treści   69
2.2.2. Teza o determinacji treści wąskiej jako teza o superweniencji  . 71
2.3. Solipsyzm metodologiczny Fodora            . 72
2.3.1. Wprowadzenie do solipsyzmu Fodora. Motywacje     . 72
2.3.2. Treść wąska w solipsyzmie metodologicznym       74
2.3.3. Wrodzoność pojęć               . 76
2.3.4. Solipsyzm metodologiczny a stanowisko formalistyczne    78
2.4. Argumenty przeciw stanowisku formalistycznemu       . 81
2.4.1. Eksperyment myślowy z chińskim pokojem       . 81
2.4.2. Odpowiedź systemowa             . 82
2.4.3. Eksperyment myślowy z chińskim pokojem w nowej wersji  . 83
2.5. Internalizm a determinacja intensji w wyniku uczenia     84
2.6. Zastosowanie koncepcji Fodora do przykładów z etologii i psychologii 86
2.7. Podsumowanie                 . 88

Rozdział 3
Internalistyczna dwuczynnikowa koncepcja Blocka      . 90
3.1. Dwa czynniki                  91
3.2. Specyfi ka treści wąskiej               92
3.3. Rola pojęciowa                 . 93
3.4. Zalety i wady koncepcji dwuczynnikowej          97
3.4.1. Dwuczynnikowa koncepcja treści a formalistyczne ujęcie Fodora 97
3.4.2. Treść wąska w koncepcji dwuczynnikowej a zachowania   97
3.4.3. Zarzuty wobec dwuczynnikowej koncepcji Blocka     98
3.5. Zastosowanie koncepcji do przykładów z etologii i psychologii   102
3.6. Podsumowanie                 . 106

Rozdział 4
Eksternalistyczne koncepcje reprezentacji          109
4.1. Semantyka informacyjno-przyczynowa           109
4.1.1. Wprowadzenie do semantyki informacyjno-przyczynowej. Motywacje                  . 109
4.1.2. Ustalanie odniesienia i problem jego determinacji    . 111
4.1.3. Problem alternatywy              . 111
4.1.4. Problem trywializacji              114
4.1.5. Rozwiązania problemu determinacji odniesienia. Warunki normalne                 . 115
4.1.6. Rozwiązania problemu determinacji odniesienia. Nauczyciel lub ekspert                  117
4.1.7. Zastosowanie koncepcji na przykładach         119
4.2. Koncepcja zależności asymetrycznej Fodora         . 121
4.2.1. Wprowadzenie do koncepcji zależności asymetrycznej Fodora. Motywacje                 121
4.2.2. Wady i zalety koncepcji asymetrycznej        . 124
4.2.3. Zastosowanie koncepcji do przykładów z etologii i psychologii . 127
4.3. Podsumowanie                 129

Rozdział 5
Semantyka warunków prawdziwości            130
5.1. Czysto ekstensjonalna koncepcja znaczenia jako warunków prawdziwości                   . 131
5.1.1. Wprowadzenie do koncepcji. Motywacje       . 132
5.1.2. Zarzuty wobec czysto ekstensjonalnej koncepcji warunków prawdziwości                  133
5.1.3. Zastosowanie koncepcji do przykładów z etologii i psychologii . 137
5.1.2. Podsumowanie                139
5.2. Znaczenie jako warunki prawdziwości a działanie        139
5.2.1. Założenia Davidsona              140
5.2.2. Błąd reprezentacyjny wykrywalny przez system      141
5.2.3. Zarzuty                  142
5.2.4. Zastosowanie koncepcji do przykładów z psychologii i etologii 143
5.2.5. Podsumowanie                145
5.3. Wnioski: nieteleosemantyczny eksternalizm        . 146

CZĘŚĆ II TELEOSEMANTYCZNE KONCEPCJE REPREZENTACJI

Rozdział 6
Dretskego koncepcja błędnej reprezentacji jako dysfunkcji     157
6.1. Wprowadzenie do koncepcji Dretskego. Motywacje      157
6.2. Koncepcja funkcji reprezentowania jako funkcji wskazywania   . 158
6.3. Reprezentacja umysłowa               162
6.3.1. Błędna reprezentacja umysłowa           165
6.4. Przykład błędnego reprezentowania: błędne reprezentowanie u żaby 166
6.5. Problem alternatywy w koncepcji Dretskego        . 167
6.6. Podsumowanie                 168

Rozdział 7
Millikan koncepcja błędnej reprezentacji          170
7.1. Funkcja właściwa                 170
7.2. Funkcja właściwa reprezentowania            175
7.3. Błędna reprezentacja jako dysfunkcja           185
7.4. Podsumowanie                 . 186

Rozdział 8
Teleosemantyka i błąd wykrywalny przez system: model interaktywistyczny Bickharda                   . 187
8.1. Idea błędu dla systemu w dotychczas omawianych koncepcjach   187
8.2. Bickharda koncepcja reprezentacji umysłowych       . 191
8.3. Antycypacyjna funkcja reprezentowania          . 193
8.4. Minimalny interaktywistyczny model reprezentowania     . 199
8.5. Pełny interaktywistyczny model reprezentowania        200
8.6. Dezyderaty Bickharda. Czy Bickhard jest internalistą?     . 202
8.7. Podsumowanie                 . 205

Rozdział 9
Koherencyjna koncepcja błędu reprezentacyjnego        207
9.1. Dysfunkcja reprezentowania, czyli błąd reprezentacyjny     207
9.2. Błąd reprezentacyjny dla systemu            . 208
9.3. Przykłady wykrywania błędu reprezentacyjnego       . 212
9.4. Wykorzystywanie błędów w uczeniu           . 213
9.5. Proponowana koncepcja błędu dla systemu a inne teleosemantyczne koncepcje błędu reprezentacyjnego           215
9.6. Zastosowanie koncepcji do przykładów z etologii i psychologii   216
9.7. Zarzuty wobec zaproponowanej koncepcji błędnej reprezentacji  . 221
9.8. Podsumowanie                 . 226

Zakończenie                   . 228
Dodatek 1. Dezyderaty                . 234
Dodatek 2. Diagram koncepcji reprezentacji          . 236

Bibliografia                   . 238
Spis ilustracji                   248
Indeks osób                   . 249
Indeks pojęć                   . 252


Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019