wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

MAAT SPRAWIEDLIWOŚĆ I NIEŚMIERTELNOŚĆ W STAROŻYTNYM EGIPCIE


ASSMANN J.

wydawnictwo: WYD UW, 2019, wydanie I

cena netto: 53.45 Twoja cena  50,78 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Maat

Sprawiedliwość i nieśmiertelność w starożytnym Egipcie


Autor prezentuje różne aspekty pojęcia Maat – kluczowego w kulturze starożytnego Egiptu.

Nie da się go przełożyć na współczesne języki jednym terminem. Można je przybliżyć, używając określeń: prawda, sprawiedliwość, prawo, porządek, mądrość, szczerość. Starożytni Egipcjanie postrzegali Maat jako zasadę, która leży u podstaw nie tylko ziemskiej rzeczywistości, lecz także porządku kosmicznego. Maat odnosi się bowiem zarówno do reguł obowiązujących w relacjach międzyludzkich, jak i do sprawiedliwości realizowanej po śmierci na Sądzie Zmarłych, ale też do ładu, który wyłania się z chaosu podczas stwarzania świata przez boga-Słońce oraz do porządku państwowego utrzymywanego dzięki prawodawstwu przez króla – ziemski obraz bóstwa.

Książka będzie cenną pomocą dydaktyczną i pasjonującą lekturą dla archeologów, egiptologów, etnologów, filozofów, historyków i kulturoznawców.


Słowo wstępne                   9

Rozdział I
Wprowadzenie: porządek świata i sprawiedliwość społeczna. Miejsce Maat w historii religii i myśli         . 17
1. Podstawy językowe                17
2. Maat – kultura czy religia?              20
3. Sprawiedliwość społeczna i porządek kosmiczny      27
a. Z powrotem przed „czas osiowy”?            . 27
b. Teoria „kosmologicznych królestw”: Eric Voegelin        31
c. Sprawiedliwość jako porządek światowy: Hans Heinrich Schmid   . 34
4. Idea „sprawiedliwości” i wymiary znaczeniowe świata egipskiego                . 37

Rozdział II
Dyskurs o Maat. Historia kultury jako historia dyskursu     . 41
1. Nierównorzędność źródeł. O centrum i peryferiach w nurcie staroegipskiej tradycji              . 41
2. Powstanie wielkich tekstów             . 51
a. Koncept Maat w Starym Państwie            . 51
b. Zmierzch Starego Państwa i powstanie sporu o porządek     . 56

Rozdział III
Sprawiedliwość łącząca: wzajemność i solidarność       61
1. Skargi mieszkańca oazy               . 61
2. Trzy grzechy przeciwko Maat             64
a. Lenistwo i zapomnienie: działanie jednego dla drugiego jako aktywna solidarność/obopólność           . 64
b. Głuchota i przyjaźń: Maat jako komunikacyjna solidarność/wzajemność               73
c. Chciwość: poczucie wspólnoty jako solidarność intencjonalna    89

Rozdział IV
Solidarność wertykalna (hierarchiczna): cnota i trwanie     . 96
1. Grobowiec i sprawiedliwość             . 96
a. Dobro pozyskane bezprawnie nie podlega dziedziczeniu     . 96
b. Świadectwo biograficznych inskrypcji grobowych. „Miłość” i „solidarność wertykalna” (hierarchiczna)       103
2. Pomnikowość cnotliwości              114
3. Maat i stworzenie idei wewnętrznego człowieka      118
a. „Ba”                    118
b. Ozyrys i Zaświaty                . 122
c. Serce i „wewnętrzny człowiek”             125

Rozdział V
Czystość i nieśmiertelność: koncepcja Sądu Zmarłych      129
1. Próg Tamtego Świata               . 129
a. Ciągłość istnienia i przemiana osoby. Dalsze trwanie i nieśmiertelność                 129
b. Sąd zaświatowy i Sąd Zmarłych             134
c. Ważenie serca jako rytuał przejścia            139
2. Księga Umarłych, Rozdział 125.: kodyfikacja Maat     . 143
3. Kapłańskie wyznanie oczyszczenia           148
4. Wina i indywidualność              . 157
5. Koncentryczne kręgi               . 162

Rozdział VI
Usprawiedliwienie Boga-Słońce i powodzenie procesu kosmicznego                  . 169
1. Maat jako bogini                 169
2. Maat jako zasada kosmogoniczna          . 176
3. Maat w obiegu słonecznym             . 184
a. Bieg Słońca jako panowanie i proces życiowy: uwagi ogólne    . 184
b. Gniewna sprawiedliwość. Bieg Słońca jako sprawowanie władzy   . 190
c. Sprawiedliwość dająca życie. Bóg-Słońce jako cykl życia      . 195
4. Ujednoznacznianie poprzez polaryzację: usprawiedliwienie
Boga-Słońce i człowieka              . 205

Rozdział VII
Kosmos i państwo. Powodzenie procesu politycznego: idea i mit państwowy w Egipcie           209
1. Pośrednik                   210
2. Polaryzacja i polityka: nauka o Isfet         . 220
a. Antropologia negatywna: człowiek zdany na państwo      . 220
b. Kosmologia negatywna: kosmos zdany na państwo       225
3. Zapewniane przez państwo dobra, które leczą      . 229
a. Zaopatrzenie i obfitość               . 233
b. Bezpieczeństwo, pokój, zaufanie, porozumiewanie się      . 235
c. „Tchnienie życia”, dalsze istnienie, nieśmiertelność        237
4. Przeciwny model Echnatona: „bezpośrednia przyczyna”
i pozbawienie świata biegunów            239
a. Antropologia i kosmologia pozytywna           . 239
b. Antropocentryzm i bezpośrednia przyczynowość       . 240

Rozdział VIII
Początki i kryzys Maat               . 244
1. Zanim powstała Maat: wzajemność i solidarność     . 244
a. Podstawy antropologiczne: cyrkulacja           . 244
b. Podstawy etnologiczne: wewnętrzna solidarność (amity)       245
c. Zwyczaj i obyczaj                . 248
2. Solidarność wertykalna              . 249
a. Akt stworzenia i władza               249
b. Władza i zdrowie, państwo i nieśmiertelność         . 251
c. Solidarność wertykalna: ochrona w zamian za posłuszeństwo    . 253
3. Solidarność wertykalna i horyzontalna: implikacje antropologiczne                 256
4. Odchodzenie od Maat               260
a. Teologia woli: mądrość a pobożność            260
b. „Utrata idei państwa”               . 270
c. Wyjście z kultury?                . 278

Rozdział IX
Podsumowanie: miejsce Maat w religijnej historii sprawiedliwości  283
1. Między historią a prehistorią             283
a. Maat i genealogia moralności             . 283
b. Maat i genealogia religii               288
c. Religia i opór                  290
2. Porządek świata jako sprawiedliwość: iustitia connectiva   . 293

Posłowie Autora do nowego wydania z 2006 r       299
Odesłania do źródeł                 306
Wykaz skrótów użytych w bibliografii           . 314
Bibliografia                    316
Spis ilustracji                   335


338 stron, Format: 17.0x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019