wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

EWALUACJA PODRĘCZNIKÓW ZINTEGROWANYCH DO EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ PERSPEKTYWA DOROSŁYCH


SZYLLER A.

wydawnictwo: WYD UW, 2018, wydanie I

cena netto: 42.55 Twoja cena  40,42 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Ewaluacja podręczników zintegrowanych do edukacji wczesnoszkolnej

Perspektywa dorosłych


Autorka opisuje rolę i miejsce podręcznika we współczesnej edukacji wczesnoszkolnej:

• Objaśnia czytelnikom podstawową terminologię związaną z książkami do nauki, przybliża historię stosowania podręczników, przedstawia funkcje spełniane przez pakiety edukacyjne, charakteryzuje zmiany na rynku publikacji do kształcenia wczesnoszkolnego spowodowane kolejnymi reformami systemu oświaty.
• Analizuje najpopularniejsze podręczniki zintegrowane wykorzystywane podczas zajęć w klasach I–III szkoły podstawowej w zakresie kształtowania umiejętności językowych, matematycznych i przyrodniczych dzieci.
• Wyniki badań zestawia z rzeczywistymi potrzebami rozwojowymi uczniów w wieku wczesnoszkolnym, opisywanymi zgodnie ze współczesną wiedzą psychologiczną i pedagogiczną.
• Udowadnia, że podręcznik powinien zawierać tylko najważniejsze, przedstawione poglądowo, aktualne treści, odsyłać uczniów do innych środków dydaktycznych, w tym także do nowoczesnych pomocy medialnych.
• Wskazuje, że twórcy pakietów edukacyjnych muszą kłaść zdecydowanie większy nacisk na zadania problemowe, dywergencyjne i kreatywne, aktywizujące dzieci.

Książka jest lekturą obowiązkową nie tylko dla wydawców, autorów i recenzentów „elementarzy”, lecz także dla pedagogów, którzy w dobie powszechnej kartomanii borykają się z problemem prawidłowej oceny merytorycznej pakietów edukacyjnych. Stanowi dopełnienie publikacji Ewaluacja podręczników zintegrowanych do edukacji wczesnoszkolnej. Perspektywa dzieci.


Wstęp                                       . 7

ROZDZIAŁ 1. Zagadnienia ogólne. Krótki przegląd terminologiczny              9
1.1. Podręcznik szkolny – defi nicje                            9
1.2. Funkcje podręcznika                                12
1.3. Krótka historia stosowania podręczników w edukacji, czyli o zwolennikach i przeciwnikach tego środka dydaktycznego                               15

ROZDZIAŁ 2. Podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej przed reformą i po reformie oświaty z 1999 roku                                    19
2.1. Podręczniki przedmiotowe a podręczniki do kształcenia zintegrowanego w edukacji wczesnoszkolnej                                     19
2.2. Oferta rynkowa podręczników do edukacji wczesnoszkolnej                25
2.3. Skutki zniesienia monopolu wydawnictw podręcznikowych z uwzględnieniem ustawy podręcznikowej z 2014 roku                               . 30

ROZDZIAŁ 3. Analityczno-dyskursywne oraz merytoryczno-dydaktyczne podejście w badaniach nad podręcznikiem                                 39
3.1. Analityczno-dyskursywne ujęcie podręcznika w literaturze przedmiotu           . 40
3.1.1. Obraz świata w podręcznikach szkolnych                     40
3.1.2. Problem „innego”                              . 40
3.1.3. Stereotypy płci w podręcznikach i androcentryzm językowy             . 42
3.1.4. Treści podręcznikowe a świat medialny                     . 43
3.1.5. Indoktrynacyjna rola podręcznika                        44
3.1.6. Dyskurs podręcznikowy a dyskurs dziecięcy                    45
3.2. Merytoryczno-dydaktyczne ujęcie podręcznika w literaturze przedmiotu           46
3.2.1. Treści w podręcznikach – analiza poleceń i zadań                 . 46
3.2.2. Edukacja językowa w podręcznikach do kształcenia zintegrowanego. Dostosowanie treści podręcznikowych do umiejętności językowych uczniów               . 48
3.2.3. Edukacja matematyczna w podręcznikach do kształcenia zintegrowanego        50

ROZDZIAŁ 4. Metodologia badań                           53
4.1. Cele i problematyka                                53
4.2. Metoda i organizacja badań                             54

ROZDZIAŁ 5. Analiza wybranych pakietów podręczników do edukacji wczesnoszkolnej     61
5.1. Funkcja badawczo-motywacyjna w analizowanych pakietach edukacyjnych          61
5.1.1. Funkcja badawczo-motywacyjna w edukacji językowej                62
5.1.2. Funkcja badawczo-motywacyjna w edukacji matematycznej             . 91
5.1.3. Funkcja badawczo-motywacyjna w edukacji przyrodniczej              . 112
5.2. Funkcja informacyjno-strukturyzacyjna                        . 116
5.2.1. Funkcja informacyjno-strukturyzacyjna – podejście konwencjonalne          117
5.2.2. Funkcja informacyjno-strukturyzacyjna – podejście socjalizacyjne           . 154
5.3. Podsumowanie analizy pakietów edukacyjnych                     . 162

Zakończenie                                     163
Bibliografia                                     . 165
Spis rysunków                                    171


180 stron, Format: 21.0x29.7cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019