wprowadĽ własne kryteria wyszukiwania ksi±żek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis ksi±żki
English version
Ksi±żki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowo¶ciach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

OD CZECZENII DO SOMALILANDU. IDEA OCHRONY UCHOD¬CÓW W KONTEK¦CIE KULTURY ORGANIZACYJNEJ I PRAWNEJ URZĘDU WYSOKIEGO KOMISARZA DO SPRAW UCHOD¬CÓW


TROJAN W.

wydawnictwo: WYD UW, 2018, wydanie I

cena netto: 51.29 Twoja cena  48,73 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Od Czeczenii do Somalilandu. Idea ochrony uchodĽców w kontek¶cie kultury organizacyjnej i prawnej Urzędu Wysokiego Komisarza do spraw UchodĽców


Przedmiotem pracy jest ewolucja idei ochrony uchodĽców w ramach urzędu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. UchodĽców (UNHCR).

Głównym celem jest zwrócenie uwagi na instytucjonalne problemy pomocy humanitarnej oraz kryzys motywacji pracuj±cych w niej urzędników inspirowanych warto¶ciami prawnymi i ogólnoludzkimi.

Autor szuka odpowiedzi na liczne pytania, m.in.: dlaczego system ochrony i pomocy humanitarnej dla uchodĽców nie funkcjonuje zgodnie z założeniami planistów ONZ? Dlaczego ochrona i pomoc dla uchodĽców, która z założenia ma być humanitarna, zazwyczaj nie spełnia oczekiwanych standardów? Prowadz±c dociekania, Autor porusza tak różnorodne kwestie, jak antropologia prawa i kontrola społeczna, obrzędy i przekonanie o wysokim morale międzynarodowych urzędników służby cywilnej, którzy maj± pomagać uchodĽcom i otaczać ich opiek±. Urz±d Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds.. UchodĽców , ustanowiony w 1950 r. w celu sprawowania nadzoru nad zachowaniem przez państwa standardów ustanowionych w międzynarodowych konwencjach, ukazany jest w ksi±żce jako rodzaj antropologicznego plemienia, zamkniętej sekty z kręgu cywilizacji Mc¦wiata. Opisuj±c egzotycznego obcego,

Autor koncentruje się na „plemieniu UNHCR”, maj±cym swój język, sposoby gospodarowania, system kontroli społecznej, wierzenia i obrzędy. Badania etnograficzne prowadzone na Północnym Kaukazie, a następnie w Azji ¦rodkowej, Turcji, Donbasie oraz Rogu Afryki były swoistym rytuałem przej¶cia dla Autora rozprawy, który z prawnika stał się antropologiem stosuj±cym metodę badawcz± autoetnografii w odniesieniu do zjawiska ochrony uchodĽców.


Od autora

Rozdział 1. Teoria i metodologia
1.1. Wprowadzenie
1.2. Przedmiot, cel i założenia rozprawy z perspektywy antropologicznej ewolucji idei ochrony uchodĽców. Kazus Urzędu Wysokiego Komisarza
ds. UchodĽców
1.3. Inspiracje teoretyczne
1.4. Etnografia wielomiejscowa i autoetnografia
1.5. Stan badań nad kultur± organizacyjn± UNHCR-u

Rozdział 2. UNHCR w kontek¶cie amerykańskiej kultury prawnej i organizacyjnej
2.1. UNHCR w XX wieku: "Maszyna do Drenażu Mózgów" czy "Ambasada UchodĽców"?
2.2. Od indywidualizmu do kolektywizmu w podej¶ciu UNHCR-u do uchodĽców
2.3. Budowanie relacji pomiędzy jednostk± a UNHCR-em poprzez proces "rekrutacji talentów" - rytuały humanitariuszy
2.4. Dyktatura sprawozdawczo¶ci: kreatywna rachunkowo¶ć uchodĽcza w UNHCR-ze
2.5. Wewnętrzne rytuały organizacyjne UNHCR-u w XXI wieku - architektura amerykańskiego Panoptykonu
2.6. Kodeks zachowania korporacyjnego
2.7. W poszukiwaniu paradygmatu podej¶cia do przymusowej migracji: humanitaryzm czy solidaryzm jako narzędzie ochrony międzynarodowej
2.8. Podsumowanie

Rozdział 3. Północny Kaukaz - jurydyka "żywego prawa" w Rosji
3.1. Wstęp
3.2. Czynniki decyduj±ce o postawach wobec migracji z Północnego Kaukazu
3.3. "Odpowiedzialne wej¶cie i wyj¶cie" - kaukaskie operacje gabinetowe UNHCR-u
3.4. Ogólna charakterystyka warunków pobytu i pracy UNHCR-u na Północnym Kaukazie
3.5. Postawy wzajemne pracowników lokalnych UNHCR-u
3.6. Niebezpieczeństwa wiedzy o kraju pochodzenia a technologia budowania siatki wpływu na Północnym Kaukazie
3.7. Postawy organów władzy republik wobec UNHCR-u i jego partnerów
3.8. Adat i UNHCR na Północnym Kaukazie
3.9. Podsumowanie

Rozdział 4. Tadżykistan - pomiędzy basmaczami i aparatczykami
4.1. Wstęp
4.2. UchodĽcy wewnętrzni i uchodĽcy z Afganistanu w Tadżykistanie
4.3. Oficer ds. ochrony decyduje o życiu lub ¶mierci uchodĽcy
4.4. Rutynowe sprawy azylowe UNHCR-u w Duszanbe
4.5. Tadżycy na granicy Polski - próba skonstruowania profilu "idealnego" uchodĽcy. Liminalno¶ć przej¶cia w stan ochrony w "¶wiecie nasyconym mediami"
4.6. Bezpaństwowcy w Tadżykistanie - próba lobbingu legislacyjnego w przestrzeni pola norm kulturowych
4.7. Podsumowanie

Rozdział 5. Interwencja humanitarna na Ukrainie
5.1. Wstęp
5.2. Czynniki decyduj±ce o mojej misji w Mariupolu i Siewierodoniecku
5.3. Gabinetowe operacje UNHCR-u na rzecz uchodĽców wewnętrznych na Ukrainie: trudno¶ci w rozumieniu pojęcia "pomocy humanitarnej" na Ukrainie po wypadkach na kijowskim Majdanie
5.4. Ogólna charakterystyka sytuacji humanitarnej w Mariupolu i na Ługańszczynie od wrze¶nia 2014 do marca 2015 roku
5.5. Postawy wzajemne pracowników lokalnych
5.6. Metodologia pracy UNHCR-u na Donbasie
5.7. Postawy władz ukraińskich i separatystów wobec pomocy humanitarnej ONZ
5.8. UNHCR i pomoc prawna dla uchodĽców wewnętrznych
5.9. Podsumowanie

Rozdział 6. Kazus Somalilandu - tradycja klanowa przeciwko wizji neokolonizacji przez Narody Zjednoczone
6.1. Wstęp
6.2. Kto jest kim w Somalilandzie: "uchodĽca" - "uchodĽca wewnętrzny"
6.3. System recepcyjny dla uchodĽców zewnętrznych i wewnętrznych
6.4. Życie powszednie uchodĽców w Hargejsie na podstawie ich skarg do UNHCR-u
6.5. Pokojowe współistnienie" jako metoda budowania przez UNHCR wielokulturowego modelu "ochrony" uchodĽców w Somalilandzie. Opozycja wobec tradycyjnych systemów rozwi±zywania sporów i konfliktów
6.6. Bezpaństwowcy w Somalilandzie
6.7. Podsumowanie

Rozdział 7. Turcja - przewrót w systemie ¶wiatowej ochrony uchodĽców w XXI wieku
7.1. Wstęp
7.2. "Humanitaryzm musi się opłacać" i inne tureckie ograniczenia w ochronie uchodĽców
7.3. Ogólna charakterystyka warunków pobytu uciekinierów wojennych i uchodĽców w Turcji
7.4. Władza "patrona" i wzajemne postawy pracowników lokalnych UNHCR-u
7.5. Postawy władz tureckich wobec pomocy humanitarnej i działań UNHCR-u
7.6. Czy Turcja jest bezpiecznym krajem trzecim?
7.7. Podsumowanie

Rozdział 8. Zakończenie
8.1. UNHCR i d±żenie do władzy
8.2. Narzędzia globalnej misji: cyberhumanitaryzm dla zarz±dzania masowym napływem ludno¶ci
8.3. Mit ucieczki od Panoptykonu do rzeczywistego ¶wiata uchodĽców na peryferie systemu
8.4. Wiedza tajemna Wysokiego Komisarza i autoetnografia

Bibliografia
Wybrane Ľródła internetowe
Abstract

Aneksy
Słownik angielsko-polski wybranych terminów języka zawodowego UNHCR-u
Fotografie
Ilustracje

Indeks nazwisk
Indeks instytucji


418 stron, Format: 17.0x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy poczt± e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019