wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

METODY POMIARU REALNEJ KONWERGENCJI GOSPODARCZEJ W UJĘCIU REGIONALNYM I LOKALNYM KONWERGENCJA RÓWNOLEGŁA


WÓJCIK P.

wydawnictwo: WYD UW, 2018, wydanie I

cena netto: 44.75 Twoja cena  42,51 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Metody pomiaru realnej konwergencji gospodarczej w ujęciu regionalnym i lokalnym

Konwergencja równoległa


Autor prezentuje nowatorską koncepcję równoległej konwergencji gospodarczej, proponując i omawiając alternatywne metody jej pomiaru.

Konwergencję równoległą definiuje jako występowanie identycznej (nierozróżnialnej w sensie statystycznym) dynamiki procesów realnej konwergencji gospodarczej dla dwóch badanych zjawisk w analizowanym okresie.

Wskazuje, że pojęcie zbieżności równoległej może być wykorzystane również w innych kontekstach, na przykład do analizy podobieństwa procesów konwergencji tego samego zjawiska w dwóch krajach, w dwóch różnych okresach lub w różnych grupach regionów.

Szczegółowo omawia koncepcję i metody pomiaru konwergencji równoległej, przedstawia przykłady badań empirycznych wykorzystujących ją w zróżnicowanych kontekstach.


Wprowadzenie

I. Metody pomiaru realnej konwergencji gospodarczej

Rozdział 1. Konwergencja gospodarcza - alternatywne koncepcje i metody pomiaru
1.1. Pojęcie realnej konwergencji w teorii ekonomii
1.2. Alternatywne rodzaje konwergencji i metody ich pomiaru
1.3. Region, ujęcie regionalne i lokalne, klasyfikacja NUTS
1.4. Podsumowanie

Rozdział 2. Konwergencja gospodarcza typu sigma, beta i rho
2.1. Pomiar konwergencji sigma
2.2. Pomiar konwergencji beta
2.3. Pomiar konwergencji rho
2.4. Identyfikacja czynników realnej konwergencji gospodarczej
2.5. Pomiar konwergencji beta z wykorzystaniem danych panelowych
2.6. Wady metod pomiaru konwergencji beta i sigma
2.7. Przykłady zastosowania metod pomiaru konwergencji sigma i beta
2.7.1. Wykorzystane dane
2.7.2. Analiza zbieżności sigma
2.7.3. Pomiar konwergencji sigma - scenariusz występowania konwergencji
2.7.4. Pomiar konwergencji sigma - scenariusz występowania dywergencji
2.7.5. Pomiar konwergencji sigma - scenariusz stabilności rozkładu dochodów
2.7.6. Pomiar konwergencji beta - wszystkie scenariusze
2.8. Podsumowanie

Rozdział 3. Metody analizy pełnego rozkładu zmiennej w badaniach realnej konwergencji gospodarczej
3.1. Wykorzystanie macierzy przejścia w analizie realnej konwergencji
3.2. Estymacja jądrowa warunkowej funkcji gęstości w badaniu zbieżności
3.2.1. Szacowanie warunkowej funkcji gęstości
3.2.2. Wykres obszarów ufności dla rozkładu warunkowego
3.2.3. Skorygowany warunkowy estymator jądrowy gęstości
3.2.4. Rozkład ergodyczny dla warunkowej funkcji gęstości
3.3. Przykład wykorzystania analizy pełnego rozkładu zmiennej w badaniach realnej konwergencji gospodarczej
3.4. Podsumowanie

Rozdział 4. Uwzględnienie efektów przestrzennych w analizie występowania realnej konwergencji gospodarczej
4.1. Macierze wag przestrzennych
4.2. Autokorelacja przestrzenna
4.3. Przestrzenne modele regresji
4.4. Podsumowanie

Rozdział 5. Inne rodzaje realnej konwergencji gospodarczej
5.1. Konwergencja stochastyczna
5.2. Konwergencja gamma
5.3. Podsumowanie

II. Konwergencja równoległa

Rozdział 6. Realna konwergencja równoległa i metody jej pomiaru
6.1. Pojęcie równoległej konwergencji gospodarczej
6.2. Pomiar równoległej konwergencji beta
6.3. Testowanie równoległej konwergencji sigma
6.4. Testowanie równoległej konwergencji gospodarczej z wykorzystaniem macierzy przejścia
6.5. Pomiar równoległej konwergencji gospodarczej za pomocą estymatora jądrowego funkcji gęstości
6.6. Przykłady wykorzystania metod pomiaru konwergencji równoległej a danych rzeczywistych i dla hipotetycznych scenariuszy
6.6.1. Dane empiryczne wykorzystane w przykładach
6.6.2. Analiza zbieżności równoległej sigma
6.6.3. Pomiar zbieżności równoległej typu beta
6.6.4. Weryfikacja zbieżności równoległej z wykorzystaniem macierzy przejścia
6.6.5. Analiza zbieżności równoległej z wykorzystaniem estymatorów jądrowych funkcji gęstości
6.7. Podsumowanie

Rozdział 7. Równoległa konwergencja dochodu na mieszkańca i osiągnięć edukacyjnych uczniów w gminach w okresie 2003-2015
7.1. Kapitał ludzki, edukacja, zamożność, konwergencja
7.2. Dane statystyczne wykorzystane w badaniu
7.2.1. Analiza rozkładu względnego dochodu w gminach
7.2.2. Analiza rozkładu względnych wyników egzaminów
7.3. Analiza równoległej konwergencji dochodu i wyników egzaminów
7.3.1. Analiza równoległej konwergencja beta
7.3.2. Badanie równoległej konwergencji sigma
7.3.3. Analiza równoległej konwergencji w macierzach przejścia
7.3.4. Równoległa konwergencja w warunkowej funkcji gęstości
7.4. Podsumowanie

Rozdział 8. Procesy konwergencji osiągnięć edukacyjnych w różnych ujęciach regionalnych i lokalnych w Polsce w latach 2003-2015
8.1. Decentralizacja polskiego systemu oświaty a spójność terytorialna poziomu edukacji
8.2. Standaryzowane egzaminy
8.3. Dane statystyczne i hipotezy badawcze
8.4. Analiza konwergencji osiągnięć edukacyjnych w różnych ujęciach regionalnych i lokalnych
8.5. Podsumowanie

Rozdział 9. Realna konwergencja dochodowa w Polsce i Hiszpanii w ujęciu regionalnym w pierwszej dekadzie po wstąpieniu do Unii Europejskiej
9.1. Podobieństwa Polski i Hiszpanii
9.2. Dane statystyczne i hipotezy badawcze
9.3. Weryfikacja równoległej konwergencji dochodowej w Polsce i Hiszpanii
9.3.1. Przegląd wcześniejszych badań
9.3.2. Analiza kartograficzna
9.3.3. Równoległa konwergencja typu sigma
9.3.4. Równoległa konwergencja beta
9.3.5. Równoległa konwergencja - macierze przejścia
9.3.6. Równoległa konwergencja-estymacja jądrowa
9.4. Podsumowanie

Rozdział 10. Dojazdy do pracy a regionalna konwergencja dochodowa w polskich podregionach
10.1. Niedoskonałości PKB na mieszkańca jako miary zamożności na poziomie krajów i regionów
10.2. Metoda korekty regionalnych PKB
10.3. Analiza równoległej konwergencji regionalnej dla PKB per capita przed i po korekcie
10.4. Podsumowanie

Podsumowanie i wnioski
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel


366 stron, Format: 14.8x21.0cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019