wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

EUROPEJSKI WIERSZ LITANIJNY W INNEJ CZASOPRZESTRZENI


SADOWSKI W.

wydawnictwo: WYD UW, 2018, wydanie I

cena netto: 60.00 Twoja cena  57,00 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Europejski wiersz litanijny

W innej czasoprzestrzeni


Tematem publikacji jest poetyka europejskiego wiersza litanijnego, przedmiotem opisu – problematyka gatunku, rytmu i figur retorycznych oraz wersologia porównawcza, tłem zaś – kulturowa tożsamość Europy.

Zagadnienia te są analizowane w ścisłym związku z rekonstrukcją implikowanej kosmologii litanii. Autor dowodzi, że litania powstała jako próba przełożenia na rytm tekstu starożytnych wyobrażeń na temat czasoprzestrzeni świata. Strukturę tej czasoprzestrzeni trudno przedstawić na płaskiej mapie, oddają ją natomiast bizantyjskie mozaiki w sklepieniach półkolistych, gotyckie rozety witrażowe i właśnie – litania.

Badania obejmują okres od starożytności do połowy XIX wieku. Autor prowadzi Czytelnika tropem genezy i metamorfoz wiersza litanijnego od poezji staroegipskiej, biblijnej, syryjskiej i greckiej, przez twórczość w języku łacińskim, aż do literatur nowożytnej Europy (szczególnie w językach francuskim, włoskim i angielskim, także niemieckim oraz w językach słowiańskich, iberyjskich czy skandynawskich).


W świetle rozważań Autora wiersz litanijny – choć wykorzystywany przez poetów różnych narodowości i rozmaitych wyznań – był w okresie nowożytnym formą jednoczącą kulturowo Europę wokół wspólnego gatunkowego obrazu świata.


Podziękowanie                         9
Wykaz skrótów                        10
Zasady cytowania                       11
Zasady pisowni                        11
WPROWADZENIE                      . 13

część pierwsza POCHODZENIE WIERSZA LITANIJNEGO            25

Rozdział pierwszy
Starożytne próby litanii metrycznych                32

Rozdział drugi
Litania i matematyka                     . 37

Rozdział trzeci
Geneza wiersza litanijnego w pieśni                . 44

Rozdział czwarty
Geneza wiersza litanijnego w prozie                56

Rozdział piąty
Wiersz litanijny jako embrionalna forma wiersza            71

część druga GATUNEK LITANII                     81

Rozdział pierwszy
Pojęcie, nazwa i termin litanii                  . 84
Rozdział drugi
Geny litanii                          98
2.1 Gen ektenialny                      . 102
2.2 Gen chairetyzmiczny                    . 112
2.3 Gen polionimiczny                     . 135
2.3.1 Egipski hymn henoteistyczny                136
2.3.2 Błogosławieństwa w hymnie monoteistycznym          143
a) Hymn trzech młodzieńców               . 148
b) Psalm 136                     . 155
c) Hymny św. Efrema Syryjczyka               160
d) Powrót do Biblii                   . 163
2.3.3 Bilans                        170
2.4 Łączenie genów                      . 173
2.4.1 Chairetyzmy bizantyjskie: gen polionimiczny + gen chairetyzmiczny  174
2.4.2 Litania do Wszystkich Świętych: gen polionimiczny + gen ektenialny  184
a) Lista maksym                    . 197
b) Lista bohaterów                   . 201
c) Zaklęcie katalogowe i lorica               . 208
2.4.3 Litania loretańska: gen polionimiczny + gen ektenialny + gen chairetyzmiczny                  220

część trzecia LITANIA – GATUNKOWY OBRAZ ŚWIATA            225

Rozdział pierwszy
Struktura obrazu świata                    228
1.1 Co to jest gatunkowy obraz świata?              228
1.2 Czasoprzestrzeń koncentryczna              . 236
1.2.1 Paradoks okręgu                 . 237
1.2.2 Artystyczne konceptualizacje czasoprzestrzeni koncentrycznej   . 242
1.3 Semantyka komponentów litanii              . 248
1.3.1 Podstawowy schemat dwukomponentowy          248
1.3.2 Schematy z trzema i czterema komponentami         251
1.3.3 Tendencje redukcyjne w kierunku jednego komponentu     259
1.3.4 Wnioski i konsekwencje               . 264
a) Technika wycinka i technika przekroju         . 265
b) Wyliczenia nielitanijne               267
c) Konsekwencje teologiczne              271
1.4 Układ komunikacyjny litanii                  . 272
1.4.1 Nadadresat                   . 273
1.4.2 Podmiot uprawniony do wypowiedzi           . 274
1.4.3 Semantyka apostrofy                . 278
1.4.4 Pośrednictwo                  . 280
1.5 Problem czasu                       285

Rozdział drugi
Antonomazja                       . 290
2.1 Antonomazja w tradycji retorycznej               . 291
2.2 Antonomazja w kontekście innych tropów i zjawisk językowych    . 297
2.3 Przedziwne imiona                     304
2.4 Wieloimienność                      . 308
2.5 Antonomazje w działaniu                   315
2.6 Narracja litanijna                      324

część czwarta POWSTANIE I ROZWÓJ LITANII POETYCKICH          339

Rozdział pierwszy
Podziały w Kościele, podziały w poezji               343
1.1 Gen ektenialny w litanii kościelnej i poetyckiej            347
1.2 Gen chairetyzmiczny w litanii kościelnej i poetyckiej         . 349
1.3 Specyfika litanii poetyckiej w kontekście pobożności prywatnej      354

Rozdział drugi
Równoległe funkcjonowanie genu polionimicznego w nurcie poetyckim   . 357
Rozdział trzeci
Wersyfikacja litanii kościelnej i poetyckiej               373\


Rozdział czwarty
Sztuka parafrazy, komentarza i autokomentarza           . 380
4.1 Poetyckie parafrazy litanii kościelnych               382
4.2 Poetyckie komentarze do litanii kościelnych            . 384
4.2.1 Etap średniowieczny                   385
4.2.2 Etap poreformacyjny                   387
4.3 Autokomentarz jako specyficzna technika litanii poetyckiej       . 395

Rozdział piąty
Związki litanii z innymi gatunkami                . 400
5.1 Litania a sonet                       400
5.2 Litania a pozostałe gatunki średniowieczne             405
5.3 Litania a gatunki nowożytne                  . 411

Rozdział szósty
Interpretacje – reinterpretacje – eksperymenty            419
6.1 Interpretacje zasobów gatunkowych               . 419
6.2 Reinterpretacje zasobów gatunkowych              . 429
6.3 Eksperymenty z gatunkowym obrazem świata            438

Podsumowanie                      . 448
Wybór bibliografii .                      451
Summary                          461
Indeks osób                         463
Indeks rzeczowy                       470


478 stron, Format: 17.0x24.0cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019