wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY 1982–2018. ROLA RADY MINISTRÓW I PREZESA RADY MINISTRÓW W POSTĘPOWANIACH PRZED TK ORAZ W WYKONYWANIU I MONITOROWANIU ORZECZEŃ TK


KNAPIŃSKA J.

wydawnictwo: WYD UW, 2018, wydanie I

cena netto: 38.19 Twoja cena  36,28 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Trybunał Konstytucyjny 1982–2018

Rola Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów w postępowaniach przed TK oraz w wykonywaniu i monitorowaniu orzeczeń TK


Przedmiotem publikacji jest analiza funkcji, jakie pełnią Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów oraz członkowie Rady Ministrów w toku postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym w świetle ustrojowej roli Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów, z uwzględnieniem zróżnicowania postępowań prowadzonych przez Trybunał Konstytucyjny.

Rząd i jego członkowie występują przed Trybunałem Konstytucyjnym jako organy, które wydały akty poddawane badaniu konstytucyjności. Premier ma także prawo zainicjowania abstrakcyjnej kontroli konstytucyjności aktu prawnego. Wyłącznie Radzie Ministrów przysługuje kompetencja przedstawienia Trybunałowi informacji o skutkach finansowych przyszłego orzeczenia. Ważna jest także część publikacji poświęcona sposobowi realizowania w latach 2015–2016 prawnego obowiązku uczestnictwa rządu w postępowaniach przed TK.

W publikacji omawiane są również zagadnienia dotyczące trybu ogłaszania i wykonywania orzeczeń TK oraz znaczenia orzeczeń TK dla brzmienia tekstu jednolitego aktu normatywnego stanowiącego przedmiot orzeczenia. Osobiste doświadczenie autorki w tej dziedzinie czyni prezentowane analizy szczególnie interesującymi zarówno dla przedstawicieli świata nauki oraz studentów, jak i dla osób czynnie zaangażowanych w szeroko rozumiane funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego, w tym pełnomocników uczestników postępowań prowadzonych przez TK.


Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Pozycja ustrojowa i kompetencje Trybunału Konstytucyjnego, Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów
1.1. Pozycja ustrojowa i kompetencje Trybunału Konstytucyjnego do 1997 r.
1.2. Wzmocnienie pozycji Trybunału Konstytucyjnego w przepisach Konstytucji z 1997 r.
1.3. Pozycja ustrojowa i kompetencje Rady Ministrów w przepisach Konstytucji z 1997 r.
1.4. Pozycja ustrojowa i kompetencje Prezesa Rady Ministrów w przepisach Konstytucji z 1997 r.
1.5. Rada Ministrów i Prezes Rady Ministrów a Trybunał Konstytucyjny w przepisach Konstytucji z 1997 r.

Rozdział 2. Zasady postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym
2.1. Zasady postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym do 1997 r.
2.2. Ewolucja regulacji ustawowych w latach 1997-2017
2.3. Zasady postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w świetle aktualnych regulacji prawnych

Rozdział 3. Konstytucyjne kompetencje Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów związane z postępowaniem przed Trybunałem Konstytucyjnym
3.1. Kompetencja Prezesa Rady Ministrów wynikająca z art. 191 Konstytucji
3.2. Kompetencja Prezesa Rady Ministrów do występowania z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego
3.3. Obowiązki Rady Ministrów dotyczące przedstawienia opinii o skutkach finansowych orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Rozdział 4. Ustawowe kompetencje Rady Ministrów, jej członków i Prezesa Rady Ministrów związane z postępowaniem przed Trybunałem Konstytucyjnym
4.1. Rada Ministrów, jej członkowie i Prezes Rady Ministrów jako uczestnicy postępowania będący organami wydającymi akt normatywny, który stał się przedmiotem postępowania
4.2. Wezwanie do udziału w postępowaniu
4.3. Reprezentacja
4.4. Postanowienie sygnalizacyjne
4.5. Rada Ministrów jako obligatoryjny uczestnik postępowań - przejściowe kompetencje

Rozdział 5. Udział Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów w ogłaszaniu, wykonywaniu i monitorowaniu wykonania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego
5.1. Ogłaszanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego
5.2. Wykonywanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego
5.3. Dostęp do informacji o orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego, ich analizach, sposobie wykonania - rządowe portale informacyjne

Zakończenie
Bibliografia
Orzecznictwo
Akty prawne


238 stron, Format: 20.6x14.5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019