wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   1 egz. / 31.65 30,07   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ŻYCIE PO MECZU FORMY WYKORZYSTANIA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO KIBICÓW PIŁKARSKICH W POLSCE


GRODECKI M.

wydawnictwo: WYD UW, 2018, wydanie I

cena netto: 31.65 Twoja cena  30,07 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Życie po meczu

Formy wykorzystania kapitału społecznego kibiców piłkarskich w Polsce


Autor analizuje procesy generowania kapitału społecznego przez polskich kibiców piłkarskich oraz mechanizmy transferu tego kapitału i form jego wykorzystania poza stadionami, a także czynniki strukturalne sprzyjające efektywnej współpracy kibiców w różnych obszarach życia społecznego.

Pozastadionowy kapitał społeczny dostrzegalny jest w kolektywnych aktywnościach kibiców w trzech głównych sferach: zorganizowanych działaniach grup chuliganów, aktywnościach stowarzyszeń kibicowskich – w tym działaniach społecznych i charytatywnych – oraz zorganizowanej działalności na rzecz własnego klubu. Relacje z trybun przenoszone są też często do życia prywatnego, z czego kibice czerpią pewne korzyści indywidualne, wynikające z przynależności do grupy.

W podsumowaniu autor ukazuje procesy przemian w środowisku kibiców piłkarskich w kontekście transformacji polskiego społeczeństwa.
W powszechnej świadomości społecznej funkcjonuje ambiwalentny obraz środowiska fanatycznych kibiców piłkarskich w Polsce. Z jednej strony są oni kojarzeni z – często spektakularnymi – wybrykami chuligańskimi na stadionach oraz bijatykami w lasach i na autostradach. Z drugiej strony, kibice potrafią wykorzystywać swoją liczebność i umiejętności organizacyjne w celach prospołecznych: animować akcje charytatywne czy zbiórki na rzecz potrzebujących. Potrafią również działać na potrzeby swojego klubu, a w niektórych przypadkach nawet reanimować kluby upadłe z powodów finansowych.

Książka powinna zainteresować nie tylko naukowców badających zagadnienia związane ze sportem, kibicami i kapitałem społecznym, lecz także badaczy zajmujących się subkulturami, społeczeństwem obywatelskim, kryminologów, dziennikarzy sportowych, działaczy piłkarskich na szczeblu zarówno klubowym, jak i centralnym, ekspertów z zakresu zarządzania bezpieczeństwem wydarzeń piłkarskich, aktywistów oraz studentów nauk społecznych.


PODZIĘKOWANIA                     . 9
WSTĘP                          . 11
Cel pracy                        . 11
Kontekst                        13
Plan książki                       . 18
Nota bibliografi czna                    21

Rozdział I. Kapitał społeczny                . 23
1.1 Kapitał społeczny jako kapitał kolektywny – współpraca   25
1.2 Kapitał społeczny jako zasób sieci relacji jednostki     . 41
1.3 „Ciemne strony” kapitału społecznego           . 45
1.4 Kapitał społeczny w Polsce               50
1.5 Kapitał społeczny i sport                 56
Metodologia                        . 62
Założenia badawcze                   . 62
Metody badania                      63
Zbieranie danych – praca terenowa             . 68
Wywiady                       68
Obserwacja                      70
Redefi nicje założeń w trakcie badań terenowych         73

Rozdział II. Historia futbolu – historia jego kibiców        75
2.1 Historia futbolu                    . 75
2.2 Kontekst polski                    . 86
2.3 Historia kibicowania                  . 92
2.4 Historia kibicowania w Polsce              . 98
Od spontaniczności do subkultury             99
Od subkultury chuliganów do kultury trybun      . 114
Od kultury do profesjonalizacji             . 120

Rozdział III. Kapitał społeczny trybun            125
3.1 Grupy jako podstawowa forma organizacji kibiców piłkarskich                      127
3.2 Cechy struktury grup kibiców              . 130
3.3 Reprodukcja kapitału społecznego            . 137
3.4 Budowanie kapitału społecznego – czynniki zewnętrzne   139
3.5 Charakterystyka kapitału społecznego grup kibiców piłkarskich                      144

Rozdział IV. „Ciemna strona” trybun             . 147
4.1 „Tradycyjne” wyjaśnienia przemocy stadionowej     . 148
4.2 Ewolucja przemocy stadionowej             151
4.3 „Interesy” trybun                   . 159
4.4 „Ciemna strona” kapitału trybun            . 168

Rozdział V. Stowarzyszenia kibiców             173
5.1 Formalizowanie się grup kibicowskich – socjogeneza stowarzyszeń                     175
5.2 Działalność stowarzyszeń kibicowskich          . 183
Działalność patriotyczna               . 183
Działalność społeczna i charytatywna           187
5.3 Legitymizacja stowarzyszeń kibiców           . 195
5.4 Kapitał społeczny stowarzyszeń             . 201

Rozdział VI. Kibice jako kapitał społeczny          . 205
6.1 „Tradycyjne” wymiary zaangażowania kibiców w klub  . 206
6.2 Społeczny kontekst nowych form kibicowania      209
6.3. Kibicowscy aktywiści                . 211
6.4. Polski ruch „socios”                  215
Górnik Zabrze                    . 215
Stomil Olsztyn                    220
6.5 „Socios” – analiza polskiego ruchu           . 224
6.6 Kapitał społeczny kibiców i kibice jako kapitał społeczny . 229

Rozdział VII. Ewolucja kapitału społecznego trybun      235
7.1 Demokratyzacja społeczeństwa oraz instytucjonalizacja sfery stadionowej                  . 238
7.2 Formy kapitału społecznego i demokratycznego kibiców piłkarskich                      244
7.3 Ewolucja kapitału społecznego trybun           248
„Ciemna strona” trybun                . 248
Stowarzyszenia                    252
„Socios” – kibice jako kapitał              256

ZAKOŃCZENIE                      259
SUMMARY                        267
BIBLIOGRAFIA                      269
INDEKS NAZWISK                    . 286


292 strony, Format: 23.1x13.9, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019