wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ METODY WSPÓŁCZESNEJ LEKSYKOLOGII TOM 1


BAŃKO M. KARAŚ H. RED.

wydawnictwo: WYD UW, 2018, wydanie I

cena netto: 42.55 Twoja cena  40,42 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Między teorią a praktyką

Metody współczesnej leksykologii

Tom 1


Publikacja poświęcona problemom leksykografii: jednojęzycznej, dwujęzycznej i wielojęzycznej, historycznej i współczesnej, tradycyjnej i elektronicznej, fotoleksykografii i gestografii.

Materiał do badań autorzy zaczerpnęli z korpusów narodowych (polski, bułgarski, węgierski) oraz międzynarodowych (suahili), historycznych i współczesnych.


OD REDAKCJI                   . 9
Ewa BIAŁEK – Teksty paralelne – pary przekładowe – słownik przekładowy: uwagi o projekcie „Dyplomacja i polityka. Rosyjsko-polska sonda słownikowa”                    . 11
Przemysław DĘBOWIAK, Bogumił OSTROWSKI, Jadwiga WANIAKOWA – Etymologia w Wielkim słowniku języka polskiego PAN      31
Daniel DZIENISIEWICZ, Filip GRALIŃSKI, Piotr WIERZCHOŃ –
RE-RESEARCH.PL: naprzeciw współczesnym wyzwaniom archeologii językowej                    43
Filip GRALIŃSKI, Piotr WIERZCHOŃ – Odkrywka, czyli leksykografia diachroniczna live                 . 59
Anna GRZESZAK – Dawne i współczesne słowniki języków świata. Th esaurus polyglottus (1603), Linguarum totius orbis vocabularia comparativa (1786–89) i Wikisłownik               . 71
Celina HELIASZ-NOWOSIELSKA – Metody rejestrowania jednostek w słownikach gestów – stan obecny i propozycje         . 89
Svetla KOEVA – Th e Dictionary Portal LexIt          . 105
Ewa KOZIOŁ-CHRZANOWSKA – Grafi ka Google – możliwości i ograniczenia narzędzia jako źródła informacji dla leksykografów redagujących defi nicje słownikowe                 113
Tomasz KURDYŁA – Założenia ogólne badań gwarowych gniazd słowotwórczych. Źródła leksykografi czne (gwary małopolskie)     129
Veronika LIPP – Comprehensive Dictionary of Hungarian      145
Agnieszka MAŁOCHA-KRUPA – Opis leksykografi czny feminatywum. (Nie)możliwości zobiektywizowania           . 151
Piotr MÜLDNER-NIECKOWSKI, Łukasz MÜLDNER-NIECKOWSKI – Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego w Internecie. Wybrane zagadnienia naukowe i techniczne             167
Krzysztof NOWAK – Norma a korpus w leksykografi i historycznej na przykładzie Słownika łaciny średniowiecznej w Polsce       . 187
Mirosława PODHAJECKA – Słownik Jana Józefa Baranowskiego w świetle jego korespondencji: między teorią a praktyką        . 205
Martyna SABAŁA – Neologizmy w socjolekcie studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Analiza leksykografi czna          231
Marta ŚLEZIAK – Prymat leksykografi cznego egzemplum i jego konsekwencje dla hasła – na przykładzie Słownika nazw żeńskich polszczyzny  . 245
Łukasz SZAŁKIEWICZ – Co istnieje w słownikach... choć nie istnieje. Ogery współczesnej leksykografi i               . 257
Beata WÓJTOWICZ – Gramatyka w słowniku języka bantu. Na przykładzie słownika suahili-polskiego               269


280 stron, Format: 21.5x22.7, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019