wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

NAUKI SPOŁECZNE WOBEC ZMIANY ALTERNATYWA SCALANIA INSPIRACJE DLA WSPÓŁCZESNEJ PEDAGOGIKI


WIŁKOMIRSKA A. RADZIEWICZ-WINNICKI A. MARZEC-HOLKA K.

wydawnictwo: WYD UW, 2018, wydanie I

cena netto: 42.55 Twoja cena  40,42 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Nauki społeczne wobec zmiany - alternatywa scalania

(inspiracje dla współczesnej pedagogiki)


W pierwszej części monografii autorzy przedstawili swoiste vademecum wiedzy z zakresu nauk społecznych dedykowane przede wszystkim pedagogom.

W drugiej zawarli studia nad różnymi obliczami i konsekwencjami zmian społecznych, wpisujące się w dyskurs traumy zmiany, dołączając analizę zagadnień podmiotowości jednostki, kapitału społecznego, sprawiedliwości społecznej, ekologii.

Zmiana społeczna nie może być całościowo badana na gruncie jednej dyscypliny naukowej. Jako przedmiot badań jest ze swej natury interdyscyplinarna. Powstało wiele teorii zmiany, sam termin używany jest bardzo często w różnorodnych znaczeniach, jednak analizy zmian są przeważnie zawężane do określonej dyscypliny.

Książka przeznaczona dla wszystkich eksplorujących fenomen zmiany społecznej. To lektura obowiązkowa dla badaczy, którzy prowadząc studia interdyscyplinarne, starają się przekraczać granice swojej dziedziny.


Wprowadzenie

CZĘŚĆ I SEKULARYZACJA TRADYCYJNEJ MYŚLI SPOŁECZNEJ DOTYCZĄCEJ POJĘCIA ZMIANY (z teorii nauk bliskich pedagogice)

Rozdział pierwszy
Ewolucjonizm i neoewolucjonizm (Anna Wiłkomirska)
1.1. Ewolucjonizm
1.2. Neoewolucjonizm
1.2.1. Socjobiologia
1.2.2. Psychologia ewolucyjna
1.2.3. Neoewolucyjna antropologia
1.2.4. Ewolucja społeczna w ujęciu Niklasa Luhmanna

Rozdział drugi
Zmiana w głównych perspektywach teoretycznych (Anna Wiłkomirska)
2.1. William Thomas i Florian Znaniecki - zmiana w procesie dezorganizacji-reorganizacji
2.2. Talcott Parsons - zmiana funkcjonalna
2.3. Materializm historyczny
2.4. Teorie konfliktu i władzy
2.5. Lewis Coser - (neo)funkcjonalna teoria konfliktu
2.6. Steven Lukes i Michel Foucault - władza w warunkach konfliktu, radykalne ujęcie władzy

Rozdział trzeci
Teorie modernizacji (Anna Wiłkomirska)
3.1. Od teorii konwergencji do teorii zależności
3.2. Teorie rozwoju endogennego
3.3. Cykliczne wizje dziejów i wybrane teorie cywilizacji
3.3.1. Koncepcje rozwoju cyklicznego
3.3.2. Nowoczesność jako światowa cywilizacja
3.4. Zmiany kulturowe przełomu tysiącleci - przykład ujęcia antropologicznego
3.5. Odwroty i powroty - trwałość i krytyka, sinusoida teorii modernizacji

Rozdział czwarty
Postmodernizm-ponowoczesność - w walce z modernizacją (Anna Wiłkomirska)
4.1. Globalizacja - źródło i proces zmian
4.2. Teorie globalizacji

Rozdział piąty
Rewolucje, ruchy społeczne i transformacje (Anna Wiłkomirska)
5.1. Rewolucje
5.2. Ruchy społeczne
5.3. Transformacja - przykład Polski
5.4. Zakończenie

CZĘŚĆ II ZINDYWIDUALIZOWANE PERCEPCJE NIEKTÓRYCH OBLICZ WSPÓŁCZESNOŚCI Z PERSPEKTYWY PEDAGOGIKI

Rozdział szósty
Względnie trwałe czynniki sprawcze towarzyszące dobie transformacji w obszarze upośledzenia społecznego. Symptomy anomii, chaosu i dezorientacji a rehabilitacja publiczna (Krystyna Marzec-Holka, Andrzej Radziewicz-Winnicki)
6.1. Geneza i ewolucja przemian
6.2. Asynchronizacja rozwoju społeczno-gospodarczego, nierówności społeczne i zjawisko pauperyzacji
6.3. Ujęcie poznawcze ubóstwa społecznego
6.4. Traumatogenne przemiany w życiu jednostek i grup a upośledzenie społeczne
6.5. Anomia, anarchia i pojawiające się zręby fundamentalizmu w sferze organizacji publicznej a rehabilitacja społeczna
6.6. Zakończenie

Rozdział siódmy
Kapitał społeczny i jego funkcje. Kontrowersje wokół kapitału społecznego zbiorowego i indywidualnego (Krystyna Marzec-Holka)
7.1. Kapitał społeczny, prekursorzy, koncepcje teoretyczne
7.2. Kapitał społeczny a partycypacja publiczna na poziomie edukacji
7.3. Relacje społeczne w środowiskach lokalnych. Między zaangażowaniem a neutralnością

Rozdział ósmy
Kapitał społeczny w perspektywie indywidualnej i rodzinnej oraz możliwości stymulacji kapitału zbiorowego (Krystyna Marzec-Holka)
8.1. Przykłady empiryczne
8.2. Młodzi dorośli a syndrom rozwiedzionych rodziców. Kolejne egzemplifikacje
8.3. Bariery w tworzeniu zbiorowego kapitału społecznego
8.4. Teoria pola integrująca wizje życia społecznego
8.5. Mieszkańcy lokalnego środowiska wiejskiego w obronie szkoły
8.6. Rodzice i nauczyciele w obronie edukacji

Rozdział dziewiąty
Komunitaryzm na tle teorii sprawiedliwości społecznej Johna Rawlsa. Utopijna próba obniżenia poczucia względnej deprywacji we współczesnej polskiej rodzinie (Andrzej Radziewicz-Winnicki)
9.1. Uwagi wprowadzające
9.2. John Rawls i teoretyczne ramy komunitaryzmu
9.3. Zasady sprawiedliwości a realia publiczne
9.4. Podsumowanie

Rozdział dziesiąty
Magia rewitalizacji w dobie niepokojącej współczesności (Andrzej Radziewicz-Winnicki)
10.1. Magia jako swoista wizja percepcji świata
10.2. Fenomen rewitalizacji
10.3. Racjonalność przekonań magicznych i wiara w rewitalizację
10.4. Refleksje końcowe

Rozdział jedenasty
Ekologia społeczna. Podmiotowość człowieka a inwestowanie w naturę w refleksjach ekspertów (Andrzej Radziewicz-Winnicki)
11.1. Pojmowanie ekologii społecznej
11.2. Postępowanie ekologiczne jako równoważnik podmiotowości jednostki
11.3. Refleksje końcowe

Zakończenie
Bibliografia


274 strony, Format: 23.0x16.0, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019