wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

KAPITAŁ SPOŁECZNY A GOSPODAROWANIE ASPEKTY TEORETYCZNE I EMPIRYCZNE


GRABOWSKA-POWAGA A.

wydawnictwo: CEDEWU, 2019, wydanie I

cena netto: 76.79 Twoja cena  72,95 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Kapitał społeczny a gospodarowanie aspekty teoretyczne i empiryczne


Publikacja przedstawia problemy związane z wykorzystaniem kapitału społecznego w procesach gospodarowania. We współczesnych gospodarkach, które charakteryzują się coraz poważniejszymi asymetriami rynkowymi, kapitał społeczny jest postrzegany przez wielu autorów jako zasób, który pozwala przezwyciężać podmiotom gospodarującym ograniczenia powstałe na tle owych asymetrii. Dzięki wykorzystaniu kapitału społecznego podmioty gospodarujące mogą osiągać cele, które w przeciwnym razie byłyby trudne lub wręcz niemożliwe do realizacji.

W części teoretycznej (dwa pierwsze rozdziały) monografii Czytelnik odnajdzie ważne, z punktu widzenia podjętej problematyki, zagadnienia dotyczące problemów gospodarowania, podejmowania decyzji, kształtowania relacji i roli kapitału społecznego w procesach gospodarowania.

Rozdział ostatni książki poświęcono empirycznej weryfikacji dotyczącej kapitału społecznego i jego praktycznych konsekwencji w trzech logicznie powiązanych analizach: globalnej (analiza kapitału społecznego na świecie), międzynarodowej (na przykładzie regionu Europy) i lokalnej (na przykładzie Polski).

Monografia ma charakter naukowy i skierowana jest głównie do odbiorców zajmujących się merytorycznie wykorzystaniem kapitału społecznego w procesach gospodarowania. Takie podejście nie wyklucza wykorzystania przedstawionych analiz zarówno teoretycznych, jak i merytorycznych przez podmioty (jak aparat państwa, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe), które powinny sprzyjać rozwojowi kapitału społecznego w danej wspólnocie lub społeczności.


Wstęp

Rozdział 1
Gospodarowanie a potrzeba i możliwości współdziałania ludzkiego
1.1. Podmioty gospodarujące a cele gospodarowania w ujęciu historycznym
1.2. Funkcja decyzyjna i jej miejsce w różnych typach własności
1.3. Ewolucja form organizacji społecznej i typowych dla nich form własności a decyzje gospodarcze
1.4. Instytucje oraz ich wpływ na podmioty gospodarujące
1.5. Relacje podmiotów gospodarujących z otoczeniem
1.6. Typy relacji, więzi i sieci społeczne w procesie gospodarowania
1.6.1. Zapotrzebowanie na współdziałanie jako konsekwencja utrwalania się relacji
1.6.2. Możliwości i płaszczyzny współdziałania
1.6.3. Współdziałanie podmiotów gospodarujących - motywy i korzyści w ujęciu instytucjonalnym

Rozdział 2
Kapitał społeczny a zachowania podmiotów gospodarujących
2.1. Kategoria kapitału i możliwości jej zastosowania w konstrukcjach teoretycznych
2.2. Kapitał społeczny w procesach gospodarowania
2.2.1. Kapitał społeczny jako zasób ekonomiczny - formy, etapy kształtowania, modele
2.2.2. Uwarunkowania kształtowania kapitału społecznego
2.3. Kapitał społeczny - przejawy i możliwości pomiaru
2.4. Implikacje powstawania kapitału społecznego

Rozdział 3
Kapitał społeczny i jego praktyczne konsekwencje dla procesów gospodarowania
3.1. Kapitał społeczny a racjonalność gospodarowania w świetle badań wtórnych
3.1.1. Analiza kapitału społecznego w skali globalnej
3.1.2. Analiza przejawów kapitału społecznego w skali regionalnej - przykład Europy
3.1.3. Analiza przejawów kapitału społecznego w skali lokalnej - przykład Polski
3.2. Kapitał społeczny a realizacja celów gospodarowania
3.2.1. Rola kapitału społecznego w funkcjonowaniu podmiotów gospodarujących
3.2.2. Kapitał społeczny a realizacja celów gospodarowania w świetle badań pierwotnych
3.3. Polityka gospodarcza a możliwości łagodzenia niedoboru kapitału społecznego

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Spis map


262 strony, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019