wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

RAPORTOWANIE NIEFINANSOWE A WYNIKI FINANSOWE ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ


LAMENT M.

wydawnictwo: CEDEWU, 2019, wydanie I

cena netto: 97.25 Twoja cena  92,39 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Raportowanie niefinansowe a wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń


W pracy dokonano identyfikacji zależności pomiędzy raportowaniem niefinansowym w obszarze działań społecznie odpowiedzialnych a wynikami finansowymi podmiotów raportujących oraz dokonano identyfikacji czynników wpływających na wykorzystywanie raportowania niefinansowego przez zakłady ubezpieczeń.

Ponadto określone zostały czynniki determinujące wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń oraz opracowano metodykę badania, służącą do określenia wpływu raportowania niefinansowego na wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń. Na podstawie przeprowadzonych badań własnych zbudowano modele ekonometryczne dla badanych grup zakładów ubezpieczeń oraz określono wpływ raportowania niefinansowego w obszarze działań społecznie odpowiedzialnych na wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń, w zależności od zakresu działania (dział I, dział II), formy prowadzenia działalności (TUW, SA) oraz pochodzenia kapitału (krajowe zakłady ubezpieczeń, zagraniczne zakłady ubezpieczeń).

„Przedstawiona praca podejmuje problem ważny i bardzo aktualny, póki co w mojej ocenie, w badaniach w obszarze rachunkowości - ciągle niszowy, a ze względu na zlokalizowanie w sektorze zakładów ubezpieczeń - dodatkowo interesujący. [...] pracę czyta się z dużym zaciekawieniem naukowym. [...] Praca może być uznana za oryginalną i ważną poznawczo. [...] Na rynku polskim będzie interesującą publikacją z tego obszaru".

Z recenzji prof. dr hab. Anny Karmańskiej

„Wyrażam przekonanie, że recenzowana monografia cechuje się wysokim poziomem naukowym, a wymiar zaprezentowanych w niej treści przyczynia się do lepszego poznania istoty raportowania niefinansowego i jego wpływu na funkcjonowanie zakładów ubezpieczeń. [...] W sposób istotny przyczynia się do zmniejszenia niedoboru wiedzy z zakresu teorii i praktyki działania zakładów ubezpieczeń w obszarze społecznej odpowiedzialności oraz wskazuje na kierunki dalszych badań w tej materii".

Z recenzji prof. nadzw. dr. hab. Roberta Kurka


Wprowadzenie

Rozdział 1
Raportowanie niefinansowe - kontekst teoretyczny, wizerunkowy i finansowy
1.1. Teoria interesariuszy i teoria asymetrii informacji w teorii ekonomii
1.1.1. Teoria interesariuszy jako zapotrzebowanie na relacje z otoczeniem
1.1.2. Teoria asymetrii informacji jako zapotrzebowanie na dodatkowe ujawnienia informacyjne
1.2. Przyczyny raportowania niefinansowego w świetle teorii rachunkowości
1.2.1. Teorie normatywne rachunkowości jako odpowiedź na zapotrzebowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
1.2.2. Znaczenie zagadnień etycznych w rachunkowości
1.3. Względy wizerunkowe w raportowaniu niefinansowym
1.3.1. Wizerunkowe przesłanki raportowania niefinansowego
1.3.2. Zarządzanie wizerunkiem a raportowanie niefinansowe
1.3.3. Znaczenie względów wizerunkowych w instytucjach finansowych.
1.4. Raportowanie niefinansowe w obszarze działań społecznie odpowiedzialnych a wyniki finansowe podmiotów gospodarczych 
1.4.1. Pomiar działalności społecznie odpowiedzialnej
1.4.2. Pozytywne zależności pomiędzy raportowaniem niefinansowym a wynikami finansowymi
1.4.3. Neutralność raportowania niefinansowego
1.4.4. Negatywne zależności pomiędzy raportowaniem niefinansowym a wynikami finansowymi

Rozdział 2
Raportowanie niefinansowe - kontekst polityki informacyjnej zakładu ubezpieczeń
2.1. Raportowanie niefinansowe w zakładach ubezpieczeń w świetle badań literatury przedmiotu
2.2. Regulacje ubezpieczeniowe wpływające na raportowanie niefinansowe
2.3. Zasady raportowania niefinansowego w zakładach ubezpieczeń
2.3.1. Obowiązki sprawozdawcze zakładów ubezpieczeń
2.3.2. Standardy raportowania niefinansowego
2.4. Raportowanie niefinansowe w zakładach ubezpieczeń w wybranych krajach Europy w latach 2004-2016
2.4.1. Metodyka badania
2.4.2. Rozwój raportowania niefinansowego w zakładach ubezpieczeń
2.4.3. Stopień raportowania niefinansowego w zakładach ubezpieczeń
2.5. Korzyści z raportowania niefinansowego dla konsumentów

Rozdział 3
Wynik finansowy jako kryterium oceny dokonań zakładu ubezpieczeń
3.1. Wynik finansowy jako kategoria pomiaru dokonań finansowych
3.2. Cele działalności zakładu ubezpieczeń a wynik finansowy
3.2.1. Funkcje zakładu ubezpieczeń i specyfika jego gospodarki finansowej
3.2.2. Zakres działalności ubezpieczeniowej a wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń
3.2.3. Forma prowadzenia działalności a wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń
3.3. Specyfika prezentacji wyniku finansowego zakładu ubezpieczeń i jego ocena
3.3.1. Sprawozdawcze ujęcie wyniku finansowego zakładu ubezpieczeń
3.3.2. Mierniki oceny wyniku finansowego zakładu ubezpieczeń
3.4. Determinanty kształtowania wyniku finansowego zakładu ubezpieczeń w świetle badań literatury przedmiotu

Rozdział 4
Raportowanie niefinansowe w obszarze działań społecznie odpowiedzialnych a wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń - wyniki badań z polskiego rynku
4.1. Charakterystyka badanej grupy
4.2. Metodyka badania
4.3. Wyniki badań
4.3.1. Zakłady ubezpieczeń ogółem
4.3.2. Zakłady ubezpieczeń prowadzące działalność w dziale I - ubezpieczenia na życie
4.3.3. Zakłady ubezpieczeń prowadzące działalność w dziale II - ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe
4.3.4. Zakłady ubezpieczeń prowadzące działalność w formie spółek akcyjnych
4.3.5. Zakłady ubezpieczeń prowadzące działalność w formie towarzystw ubezpieczeń wzajemnych
4.3.6. Zakłady ubezpieczeń z przeważającym udziałem kapitału zagranicznego
4.3.7. Zakłady ubezpieczeń z przeważającym udziałem kapitału krajowego
4.4. Analiza wyników badań

Podsumowanie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów
Spis rysunków


350 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019