wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   1 egz. / 76.79 72,95   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PERSPEKTYWY ROZWOJU MODELI BIZNESU PRZEDSIĘBIORSTW UWARUNKOWANIA STRATEGICZNE


JABŁOŃSKI A. JABŁOŃSKI M. RED.

wydawnictwo: CEDEWU, 2019, wydanie I

cena netto: 76.79 Twoja cena  72,95 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Perspektywy rozwoju modeli biznesu przedsiębiorstw

uwarunkowania strategiczne


Publikacja została przygotowana z myślą o menedżerach, na co dzień kreujących i zarządzających przedsiębiorstwami w celu doskonalenia ich modelu biznesu, a także pracownikach naukowych i studentach, zgłębiających takie dziedziny wiedzy, jak nauki o zarządzaniu. Autorzy, już w tytule, wyraźnie zapowiadają, że ich rozważania nie mają uniwersalnych aspektów, lecz będą odnosić się wyłącznie do uwarunkowań różnych sektorów współczesnej gospodarki.

W książce przyjęto taki układ strukturalny, który pozwoli zwrócić uwagę na ważność zagadnienia perspektyw rozwoju koncepcji modeli biznesu samych w sobie oraz na powiązanie ich z koncepcjami nowej gospodarki. Zaprezentowane rozwiązania rozszerzają horyzont badań i rozważań naukowych, dzięki udziałowi i współpracy naukowców z różnych ośrodków naukowych w Polsce, co pozwoliło uzyskać wielowymiarowe spojrzenie na aspekty eksploracji zagadnienia modeli biznesu w kontekście perspektyw rozwoju koncepcji modeli biznesu przedsiębiorstw.

W monografii przedstawiono także współczesne modele biznesu na przykładzie konkretnych firm. Powstało bogate źródło wiedzy dla przedstawicieli środowiska biznesowego: menedżerów, członków rad nadzorczych, członków zarządów przedsiębiorstw, doradców biznesowych oraz inwestorów. Praca potwierdza, jak szerokim i interdyscyplinarnym zagadnieniem jest koncepcja modeli biznesu i w jakim stopniu należy poszukiwać kolejnych obszarów badawczych w tym zakresie.

„Wartością naukową pracy jest wielowymiarowość ujęcia tej problematyki, dzięki różnorodności tematycznej prezentowanej w poszczególnych jej częściach. Praca charakteryzuje się dużymi walorami naukowymi, którymi są: aktualna i interesująca problematyka badawcza, dotycząca modeli biznesu, holistyczne podejście do uwarunkowań strategicznych perspektyw rozwoju modeli biznesu, umożliwiające badanie ich wielowymiarowego i interdyscyplinarnego charakteru. Monografia zawiera bogatą treść teoretyczną, jak i wyniki badań empirycznych, poświęconych zagadnieniu uwarunkowań strategicznych rozwoju modeli biznesu przedsiębiorstw. Aktualna problematyka oraz walory naukowe i badawcze czynią monografię godną polecenia".

Z recenzji Prof. dr. hab. inż. Jana Brzóski, Politechnika Śląska


Wprowadzenie

Rozdział 1
Gospodarka dostępu i jej wpływ na ewolucję modeli biznesu w sferze miejskich usług mobilności - Jan Polowczyk
1.1. Gospodarka dostępu
1.2. Kreatywna destrukcja modeli biznesu w ujęciu ewolucyjnym
1.3. Ewolucja usług mobilności w miastach
1.3.1. Taksówkarskie aplikacje mobilne - jazda z przywołaniem
1.3.2. Wypożyczalnie samochodów
1.3.3. Wypożyczanie samochodów po sąsiedzku
1.3.4. Wypożyczalnie rowerów i skuterów
1.3.5. Wypożyczalnie e-hulajnóg
Bibliografia

Rozdział 2
Implementacja ryzyka w modelu zrównoważonego biznesu - Bogdan Wit
2.1. Modelowania ryzyka na poziomie organizacji
2.2. Konstruowanie abstrakcji systemu do modelu biznesu
2.3. Implementacja modelu ryzyka w modelu zrównoważonego biznesu
Bibliografia

Rozdział 3
Sprawozdawcza komunikacja modelu biznesu jako wyraz inteligencji przedsiębiorstwa - Wiesława Caputa
3.1. Znaczenie opisu modelu biznesowego w perspektywie wybranych interesariuszy
3.2. Prezentacja i pomiar inteligencji przedsiębiorstwa wyzwaniem dla rachunkowości
3.3. Model biznesowy w zintegrowanej sprawozdawczości finansowej
Bibliografia

Rozdział 4
Wpływ trendów gospodarczych na zmiany modeli biznesu - Magdalena Majchrzak, Monika Tomczyk, Ewelina Gutowska
4.1. Trendy a działanie przedsiębiorstw
4.2. Modele biznesowe w dobie globalnych zmian
Bibliografia

Rozdział 5
Wartość wyższego rzędu jako osobliwy katalizator dla modelu biznesu - Mariusz Glenszczyk
5.1. Opis problemu badawczego
5.2. Holistyczna perspektywa modelu biznesu
5.3. Piramida wartości - czyli: świat wartości a wartość wyższego rzędu
5.4. Wartość Wyższego Rzędu i jej powiązanie z Modelem Biznesu
Bibliografia

Rozdział 6
Wpływ strategii firm farmaceutycznych na kształtowanie modeli biznesu aptek - Daniel Dulęba
6.1. Charakterystyka rynku farmaceutycznego
6.2. Strategie producentów na rynku farmaceutycznym
6.3. Modele biznesu
6.4. Kształtowanie modeli biznesu aptek
Bibliografia

Rozdział 7
Motywy podejmowania aktywności fizycznej kobiet jako podstawa tworzenia modeli biznesowych klubów fitness - Mateusz Zięba
7.1. Poziom rekreacyjnej aktywności fizycznej osób dorosłych
7.2. Motywacja
7.2.1. Motywacja w literaturze przedmiotu
7.2.2. Motywy podejmowania aktywności fizycznej
7.2.3. Motywy podejmowania aktywności fizycznej w badaniach
7.2.4. Motywy podejmowania przez kobiety aktywności fizycznej
7.3. Wytyczne dla tworzenia modeli biznesu klubów fitness
Bibliografia

Rozdział 8
Rola modelu biznesowego w zakładach leczniczych dla zwierząt - Karolina Beyer
8.1. Istota modelu biznesowego
8.2. Wykorzystanie modeli biznesowych w zakładach leczniczych dla zwierząt
8.2.1. Specyfika zakładów leczniczych dla zwierząt
8.2.2. Model biznesowy w ZLZ - czy potrzebny?
Bibliografia

Rozdział 9
Etyczne i mentalne bariery wprowadzania zmian w modelu medicbiznesu ogólnopolskiego systemu ochrony zdrowia - Katarzyna Łyp
9.1. Etyka, mentalność i gotowość medycznej grupy zawodowej do wprowadzenia zmian
9.2. Analiza badań własnych
Bibliografia

Rozdział 10
Kreowanie i apropriacja wartości w ekosystemach biznesu - ujęcie koncepcyjne - Patrycja Juszczyk
10.1. Pojęcie wartości, tworzenie i jej apropriacja w zarządzaniu strategicznym
10.2. Ekosystemy w świetle tworzenia i apropriacji wartości
Bibliografia

Rozdział 11
Migracja wartości w kontekście problemów funkcjonowania jednostek służby zdrowia - Katarzyna Łyp
11.1. Model biznesu
11.2. Proces badawczy
11.3. Wyniki przeprowadzonych badań
Bibliografia

Rozdział 12
Wielokulturowość jako wartość strategiczna przedsiębiorstw - Łukasz Makowski, Justyna Szeliga
12.1. Wielokulturowość organizacji
12.2. Zalety wielokulturowości i ich wpływ na powodzenie organizacji
12.3. Wady wielokulturowości i trudności, jakie one generują
12.4. Zarządzanie przedsiębiorstwem wielokulturowym - case study
12.5. Jak wydobyć wartość przedsiębiorstwa wielokulturowego?
Literatura

Rozdział 13
Modelowanie pozytywnej orientacji w zarządzaniu jako element propracowniczej strategii personalnej - Marek Krannich, Adam R. Szromek
13.1. Pozytywna orientacja w zarządzaniu i proces budowania potencjału społecznego organizacji jako element wzmacniania możliwości rozwojowych
13.2. Metodyka badań
Bibliografia

Rozdział 14
Zarządzanie w organizacjach turkusowych - Izabela Sułkowska
14.1. Modele zarządzania organizacjami
14.2. Geneza powstania "turkusowych" organizacji na przykładzie wybranych przedsiębiorstw
14.3. Organizacja pracy turkusowych przedsiębiorstw
14.4. Charakterystyka działań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w turkusowych organizacjach
14.4.1. Kamsoft Podlasie
14.4.2. Sente Systemy Informatyczne
14.4.3. Mentax
14.4.4. Notjustshop
14.5. Wady i zalety turkusowego modelu zarządzania
Bibliografia

Rozdział 15
Wpływ fuzji i przejęć na kształtowanie wartości polskich spółek publicznych - Kamil Borowski, Maciej Wilczyński
15.1. Transakcje M&A jako działania kształtujące wartość przedsiębiorstwa
15.2. Aktywność polskich spółek publicznych w obszarze fuzji i przejęć a ich rynkowe stopy zwrotu - wyniki badań
Literatura

Rozdział 16
Budowanie spójności hybrydy strategicznej w modelu biznesowym, strategii i procesów biznesowych w Poczcie Polskiej S.A. - Marek Wróbel, Maciej Lewandowski
16.1. Znaczenie wartości publicznej dostarczanej przez Pocztę Polską w budowaniu spójności hybrydy strategicznej
16.2. Zdolność operacyjna Poczty Polskiej potwierdzeniem efektywności budowanej spójności hybrydy strategicznej w modelu biznesowym, strategii i procesach biznesowych

Bibliografia
Zakończenie
Redakcja naukowa


276 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019