wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA OD TEORII DO PRAKTYKI


LEW G. MARUSZEWSKA E.W. SZCZYPA P.

wydawnictwo: CEDEWU, 2019, wydanie I

cena netto: 138.20 Twoja cena  131,29 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Rachunkowość zarządcza

Od teorii do praktyki


Książka „Rachunkowość zarządcza. Od teorii do praktyki", to opracowanie dla każdego, kto chce w przystępny sposób poznać nie tylko teorię, ale i praktyczną stronę rachunkowości zarządczej. Jej szczególną zaletą - poza rzetelnym przedstawieniem podwalin teoretycznych - są liczne przykłady z praktyki gospodarczej oraz zadania wraz z rozwiązaniami i komentarzami.

Zapoznając się z treścią tej książki nabędziesz wiedzę i umiejętności cenione przez pracodawców.

Wśród zaprezentowanych zagadnień można wymienić:

• umiejscowienie rachunkowości zarządczej w systemie rachunkowości jednostki;
• ustalenie zadań rachunkowości zarządczej w różnych jednostkach;
• rozróżnianie i klasyfikowanie przychodów;
• odróżnianie kosztów od wydatków i nakładów, przychodów od wpływów;
• identyfikowanie, klasyfikowanie i ustalanie kosztów;
• dobieranie obiektów kosztów do potrzeb decyzyjnych;
• prezentowanie informacji o kosztach;
• rozliczenie kosztów wydziałowych, działalności pomocniczej, nieprodukcyjnych kosztów pośrednich;
• przeprowadzanie kalkulacji kosztów;
• wyodrębnianie procesów, działań, czynności w jednostce gospodarczej;
• mapowanie procesów i ustalanie wartości procesów/działań;
• wyodrębnianie kosztów zmiennych i stałych;
• stosowanie rachunku kosztów zmiennych, w tym wielostopniowego i wieloblokowego rachunku kosztów zmiennych;
• wyodrębnianie i pomiar kosztów jakości dla potrzeb rachunku kosztów jakości;
• wykorzystanie rachunku cyklu życia produktu;
• stosowanie rachunku kosztów docelowych i rachunku kosztów ciągłego doskonalenia;
• mapowanie strategii, przekładanie misji i wizji na cele podlegające pomiarowi;
• konstruowanie strategicznej karty wyników;
• stosowanie rachunku kosztów klienta;
• budżetowanie operacyjne i finansowe;
• analizowanie odchyleń w rachunku kosztów apriorycznych;
• prowadzenie rachunkowości zarządczej ośrodków odpowiedzialności i dla potrzeb działalności projektowej;
• wdrażanie rachunkowości zarządczej w jednostkach gospodarczych;
• dostosowanie rozwiązań rachunkowości zarządczej do współczesnych wyzwań.


Wstęp

Rozdział 1
Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej
1.1. Definicja i typologia rachunkowości
1.2. Czy w każdym przedsiębiorstwie funkcjonuje rachunkowość zarządcza?
1.3. Dlaczego warto poznać rachunkowość zarządczą?
1.4. Czy rachunkowość finansowa i zarządcza mają obszary wspólne?
1.5. Zadania
1.6. Rozwiązania zadań
Literatura

Rozdział 2
Przedmiot i podmiot rachunkowości zarządczej
2.1. Przedmiot rachunkowości zarządczej - czyli czego oczekujemy od rachunkowości zarządczej
2.2. Typologia przedsiębiorstw
2.3. Rachunkowość zarządcza a wielkość przedsiębiorstwa
2.4. Rachunkowość zarządcza a rodzaj działalności przedsiębiorstwa
2.5. Zadania
2.6. Rozwiązania zadań
Literatura

Rozdział 3
Przychody w rachunkowości zarządczej
3.1. Przychody i pojęcia bliskoznaczne
3.2. Klasyfikacja przychodów w rachunkowości zarządczej
3.3. Pomiar przychodów
3.4. Zadania
3.5. Rozwiązania zadań
Literatura

Rozdział 4
Koszty w rachunkowości zarządczej
4.1. Koszty i pojęcia bliskoznaczne
4.2. Klasyfikacja kosztów w rachunkowości zarządczej
4.3. Pomiar, wycena i grupowanie kosztów
4.3. Zadania
4.5. Rozwiązania zadań
Literatura

Rozdział 5
Różne punkty widzenia kosztów
5.1. Obiekty kosztów
5.2. Zależność: działania - zasoby - koszty
5.3. Koszty a przepisy prawa
5.4. Prezentacja kosztów
5.5. Zadania
5.6. Rozwiązania zadań
Literatura

Rozdział 6
Rozliczanie i tradycyjna kalkulacja kosztów w przedsiębiorstwie
6.1. Przemieszczanie kosztów w przedsiębiorstwie
6.2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów w rachunkowości zarządczej
6.3. Rozliczenie kosztów działalności pomocniczej
6.4. Rozliczenie kosztów wydziałowych
6.5. Istota i rodzaje kalkulacji kosztów
6.6. Tradycyjne rozwiązania kalkulacji kosztów
6.7. Rozliczenie nieprodukcyjnych kosztów pośrednich
6.8. Zadania
6.9. Rozwiązania zadań
Literatura

Rozdział 7
Rachunek kosztów w systemie rachunkowości przedsiębiorstw
7.1. Definicja i klasyfikacja rachunku kosztów
7.2. Rachunek kosztów w systemie rachunkowości finansowej
7.3. Rachunek kosztów w systemie rachunkowości zarządczej
7.4. Zadania
7.5. Rozwiązania zadań
Literatura

Rozdział 8
Zarządzanie procesowe w rachunkowości zarządczej
8.1. Procesy, działania, czynności, zasoby a obiekty kosztów
8.2. Wzajemne przyporządkowanie procesów i działań
8.3. Założenia kalkulacji w ramach rachunku kosztów działań
8.4. Zadania
8.5. Rozwiązania zadań
Literatura

Rozdział 9
Rachunek kosztów zmiennych
9.1. Koszty zmienne i koszty stałe
9.2. Wyodrębnienie kosztów zmiennych i stałych
9.3. Tradycyjny rachunek kosztów zmiennych
9.4. Wielostopniowy i wieloblokowy rachunek kosztów zmiennych
9.5. Wykorzystanie podziału kosztów na stałe i zmienne w procesach decyzyjnych
9.6. Zadania
9.7. Rozwiązania zadań
Literatura

Rozdział 10
Rachunek kosztów jakości
10.1. Jakość a koszty jakości
10.2. Klasyfikacja kosztów jakości
10.3. Wyodrębnienie i pomiar kosztów jakości
10.4. Procedura rachunku kosztów jakości
10.5. Zadania
10.6. Rozwiązania zadań
Literatura

Rozdział 11
Rachunek kosztów cyklu życia produktu
11.1. Koncepcja cyklu życia produktu
11.2. Rachunek kosztów i wyników cyklu życia produktu
11.3. Zadania
11.4. Rozwiązania zadań
Literatura

Rozdział 12
Rachunek kosztów docelowych
12.1. Koncepcja rachunku kosztów docelowych
12.2. Etapy rachunku kosztów docelowych
12.3. Analiza wartości w rachunku kosztów docelowych
12.4. Zadania
12.5. Rozwiązania zadań
Literatura

Rozdział 13
Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia
13.1. Koncepcja rachunku kosztów ciągłego doskonalenia
13.2. Rola właściciela, menedżerów i szeregowych pracowników w rachunku kosztów ciągłego doskonalenia
13.3. "Szczupłe zarządzanie"
13.4 Zadania
13.5. Rozwiązania zadań
Literatura

Rozdział 14
Strategiczna karta wyników
14.1. Koncepcja strategicznej karty wyników
14.2. Mapowanie strategii
14.3. Mierniki w strategicznej karcie wyników
14.4. Perspektywy strategicznej karty wyników
14.5. Zadania
14.6. Rozwiązania zadań
Literatura

Rozdział 15
Rachunek kosztów klienta
15.1. Założenia rachunku kosztów klienta
15.2. Koszty klienta - klasyfikacja i pomiar
15.3. Koncepcje rachunku kosztów klienta
15.4. Zadania
15.5. Rozwiązania zadań
Literatura

Rozdział 16
Budżetowanie w przedsiębiorstwie
16.1. Definicja i klasyfikacja budżetów
16.2. Budżety operacyjne
16.2.1. Budżet sprzedaży towarów
16.2.2. Budżet zakupów towarów
16.2.3. Budżet zapasów (magazynowania)
16.2.4. Budżet kosztów logistyki
16.2.5. Budżet kosztów sprzedaży
16.2.6. Budżet kosztów ogólnego zarządu
16.2.7. Budżet wyników ze sprzedaży
16.3. Budżety finansowe
16.3.1. Budżet wpływów i wydatków
16.3.2. Budżet bilansu (bilans pro forma)
16.3.3. Budżet wyniku finansowego (rachunek zysków i strat pro forma)
16.3.4. Budżet przepływów pieniężnych (rachunek przepływów pieniężnych pro forma)
16.4. Zadania
16.5. Rozwiązania zadań
Literatura

Rozdział 17
Rachunek kosztów apriorycznych
17.1. Istota i odmiany rachunku kosztów apriorycznych
17.2. Wyznaczanie kosztów apriorycznych
17.3. Odchylenia od kosztów postulowanych
17.4. Zadania
17.5. Rozwiązania zadań
Literatura

Rozdział 18
Rachunkowość zarządcza ośrodków odpowiedzialności
18.1. Założenia rachunkowości ośrodków odpowiedzialności
18.2. Klasyfikacja i wyodrębnianie ośrodków odpowiedzialności w przedsiębiorstwie
18.3. Rachunek odpowiedzialności za koszty
18.4. Rachunek odpowiedzialności za przychody
18.5. Rachunek odpowiedzialności za wyniki
18.6. Rachunek odpowiedzialności za inwestowanie
18.7. Wewnętrzne ceny rozliczeniowe (transferowe)
18.8. Zadania
18.9. Rozwiązania zadań
Literatura

Rozdział 19
Rachunkowość zarządcza w działalności projektowej
19.1. Działalność projektowa w praktyce przedsiębiorstw
19.2. Założenia rachunkowości działalności projektowej
19.3. Narzędzia rachunkowości zarządczej w działalności projektowej
19.4. Zadania
19.5. Rozwiązania zadań
Literatura

Rozdział 20
Wdrożenie rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwie
20.1. Globalne zasady rachunkowości zarządczej
20.2. Czynniki sukcesu w procesie wdrożenia i stosowania systemu rachunkowości zarządczej
20.3. Wymagania stawiane współczesnym specjalistom rachunkowości zarządczej
20.4. Zadania
20.5. Rozwiązania zadań
Literatura

Rozdział 21
Kierunki rozwoju rachunkowości zarządczej
21.1. Rachunkowość zarządcza w Polsce świetle literatury zagranicznej
21.2. Wyzwania dla rachunkowości zarządczej
21.3. Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwach nieprowadzących ksiąg rachunkowych
21.4. Prezentacja informacji z zakresu rachunkowości zarządczej dla pokolenia Y i Z
21.5. Zadania
21.6. Rozwiązania zadań
Literatura

Informacja o autorach


650 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:


 

- TECHNIKI NEGOCJACYJNE
KAŁUCKI K.

- LOGISTYKA DYSTRYBUCJI TRENDY WYZWANIA PRZYKŁADY
ŁAPKO A. WAGNER N.

- NAJLEPSZE PRAKTYKI SKUTECZNEGO MENEDŻERA
BACZYŃSKA A. CZARCZYŃSKA A. RED.

- LOGISTYKA A KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA
GĄSOWSKA M.K.

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019