wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   1 egz. / 61.59 58,51   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

MŁODZIEŻ WOBEC WARTOŚCI I OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ


WĘDZIŃSKA M.

wydawnictwo: UKW, 2019, wydanie I

cena netto: 61.59 Twoja cena  58,51 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Młodzież wobec wartości i osób z niepełnosprawnością ruchową


Książka stanowi wartościową publikację poszerzającą wiedzę na temat związku między wartościami młodzieży a postawami wobec osób z niepełnosprawnością ruchową.

Pogłębia także wiedzę na temat związków między wybranymi czynnikami socjodemograficznymi i poznawczymi a preferowanymi wartościami oraz postawami młodzieży.

Ukazanie empirycznych związków między różnymi czynnikami kształtującymi wybory aksjologiczne młodych ludzi oraz formującymi ich postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych należy uznać za największy walor poznawczy tej pracy.

Monografia rzuca również ciekawe światło na kondycję społeczno-moralną współczesnej młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych.


Wstęp  7

Część I. Teoretyczne podstawy badań własnych 15

1. Wartości – konteksty aksjologiczne i empiryczne 15
1.1. Wartości – ustalenia definicyjne. 15
1.2. Rozumienie wartości w ujęciu Maxa Schelera 18
1.3. Sposoby badania wartości. 24
1.4. Znaczenie wartości w procesie wychowania. 27
1.5. Przegląd badań poświęconych problematyce wartości preferowanych przez młodzież. 30

2. Postawy wobec osób z niepełnosprawnością ruchową 34
2.1. Postawy – ustalenia terminologiczne 35
2.2. Mechanizmy powstawania postaw. 39
2.3. Związek wartości i postaw. 42
2.4. Niepełnosprawność ruchowa – charakterystyka zjawiska. 49
2.4.1. Modele niepełnosprawności. 57
2.4.2. Niepełnosprawność ruchowa – w świetle ustaleń definicyjnych i empirycznych. 66
2.5. Charakterystyka postaw wobec osób z niepełnosprawnością ruchową. 73
2.6. Czynniki kształtujące postawy wobec osób z niepełnosprawnością ruchową. 77
2.6.1. Wiedza na temat niepełnosprawności ruchowej 78
2.6.2. Percepcja postaw rodziców wobec osób z niepełnosprawnością ruchową 83
2.6.3. Siła relacji interpersonalnej z osobami z niepełnosprawnością ruchową. 88
2.7. Sposoby pomiaru postaw wobec osób z niepełnosprawnościami 93
2.8. Badania nad postawami młodzieży wobec osób z niepełnosprawnością ruchową 98

Część II. Wartości preferowane przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ich postawy wobec osób z niepełnosprawnością ruchową w świetle badań własnych. 103

3. Metodologiczne założenia badań własnych. 103
3.1. Cel i przedmiot badań. 103
3.2. Problemy badawcze 104
3.3. Hipotezy badawcze 105
3.4. Zmienne i ich wskaźniki 107
3.5. Sposoby pomiaru zmiennych. 113
3.5.1. Skala Wartości Schelerowskich (SWS) 115
3.5.2. Skala Postaw Młodzieży Wobec Osób z Niepełnosprawnością Ruchową 116
3.5.3. Test badający wiedzę młodzieży na temat niepełnosprawności ruchowej. 121
3.5.4. Skala „Moja rodzina a niepełnosprawność ruchowa” 122
3.5.5. Kwestionariusz Siły Relacji Interpersonalnej (KSRI). 125
3.6. Próba badawcza 125

4. Prezentacja wyników badań własnych 127
4.1. Charakterystyka badanej grupy 127
4.2. Preferencje wartości i ich zróżnicowanie 130
4.2.1. Wartości – charakterystyka zmiennej. 130
4.2.2. Zróżnicowanie preferencji wartości 132
4.3. Postawy wobec osób z niepełnosprawnością ruchową wśród badanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ich zróżnicowanie 148
4.3.1. Postawy – charakterystyka zmiennej 148
4.3.2. Zróżnicowanie postaw wobec osób z niepełnosprawnością ruchową w badanej grupie 150
4.4. Charakterystyka czynników kształtujących postawy 159
4.4.1. Wiedza młodzieży na temat niepełnosprawności ruchowej – charakterystyka zmiennej 159
4.4.2. Percepcja i ocena postaw rodziców wobec osób z niepełnosprawnością ruchową – charakterystyka zmiennych 163
4.4.3. Siła relacji interpersonalnej młodzieży z osobami z niepełnosprawnością ruchową – charakterystyka zmiennej. 168
4.5. Związek postaw uczniów szkół ponadgimnazjalnych wobec osób z niepełnosprawnością ruchową z czynnikami kształtującymi postawy 171
4.6. Związek wartości preferowanych przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ich postaw wobec osób z niepełnosprawnością ruchową 178

Zakończenie 183
Bibliografia 211
Spis tabel. 223
Spis schematów. 229
Spis wykresów. 231
Summary. 233
Indeks osobowy. 237


240 stron, Format: 16.5x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019