wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   1 egz. / 42.69 40,56   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

LEGITYMIZACJA BADAŃ ORGANIZACJI


HANSEL P.

wydawnictwo: PWN, 2017, wydanie I

cena netto: 42.69 Twoja cena  40,56 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Legitymizacja badań organizacji


Badanie działalności zorganizowanej jest zajęciem fascynującym. Jednak rozwojowi dyscypliny towarzyszy rosnąca świadomość wyzwań, którym musi sprostać środowisko naukowe by utrzymać i zwiększyć poziom legitymizacji prowadzonych badań. Czyim interesom powinny służyć badania organizacji? W jakim stopniu są one przydatne w praktyce organizowania? Czy możliwe jest określenie uwarunkowań skutecznego działania? W jaki sposób praktyki badawcze i publikacyjne wpływają na uzyskane rezultaty naukowe i reprezentatywność opublikowanych badań? Jak na legitymizację badań organizacji wpływa współwystępowanie dyskursu naukowego i popularnego?

Niniejsza monografia pokazuje w jaki sposób środowisko badaczy organizacji próbuje radzić sobie z wymienionymi wyzwaniami oraz jak działania podejmowane przez środowisko wpływają na poziom legitymizacji dyscypliny. Analiza przedstawiona w książce wskazuje, że próby sprostania rozbieżnym oczekiwaniom interesariuszy oraz wyzwaniom związanym z ograniczeniami metod badawczych pozwalają zniwelować część problemów, jednak przyczyniają się do pojawienia się nowych wyzwań.


Dr hab. Przemysław Hensel jest profesorem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Wśród jego zainteresowań naukowych jako najważniejsze należy wymienić: studiowanie procesów tworzenia i dyfuzji proto-instytucji, analizę metodycznych wyzwań teorii organizacji i zarządzania oraz badanie wpływu zinstytucjonalizowanych praktyk naukowych na rozwój badań organizacji. Autor wielu opracowań naukowych, w tym książek „Transfer wzorców zarządzania” (2008), „Diagnoza organizacji” (2011), „Urzędnicy i przedsiębiorcy: kulturowe bariery współpracy” (wraz z B. Glinką, 2012) oraz artykułów naukowych w pismach polskich i zagranicznych. Stypendysta Fulbrighta na Uniwersytecie Stanford. Współzałożyciel i współredaktor periodyku naukowego „Problemy zarządzania.”


Wstęp

1. Praktyki naukowe a legitymizacja - w sieci sprzecznych oczekiwań
1.1. Interesariusze
Interesariusze zewnętrzni
Interesariusze wewnętrzni
1.2. Oczekiwania interesariuszy
Oczekiwania interesariuszy zewnętrznych
Oczekiwania interesariuszy wewnętrznych
1.3. Podsumowanie

2. Praktyczna przydatność badań organizacji
2.1. Formy przydatności praktycznej
2.2. Przyczyny zainteresowania przydatnością instrumentalną
Uwarunkowania historyczne i osadzenie badaczy organizacji w szkołach biznesu
Motywacje badaczy
Rywalizacja z innymi dziedzinami nauk społecznych
2.3. Przyczyny rzadkości aplikacji instrumentalnych
Różnica celów
Kryteria oceny i instytucje przypisujące status
2.4. Podsumowanie - treść i forma badań a przydatność instrumentalna

3. Problemy związane z badaniem wyników
3.1. Przegląd metaanaliz
3.2. Pomiar zmiennej niezależnej
Zróżnicowanie wdrożeń
Płynność standardów
Ograniczenia źródeł danych
3.3. Pomiar zmiennej zależnej
Definiowanie wyniku
Ograniczenia źródeł danych
3.4. Wnioskowanie o zależności przyczynowo-skutkowej
Trudności z podbudową teoretyczną
Reprezentatywność próby
Wpływ zmiennych kontekstowych
Model wnioskowania statystycznego - testowanie istotności hipotezy zerowej
3.5. Podsumowanie

4. Problemy związane z tworzeniem teorii
4.1. Polityki redakcyjne a reprezentatywność zbioru opublikowanych badań
Nacisk na wyniki istotne statystycznie
Nacisk na rozwijanie teorii
Niechęć wobec badań replikacyjnych
Niedoskonałość systemu peer review
Zinstytucjonalizowane wymagania retoryczne
Amerykanocentryzm
4.2. Problemy generalizacji
Natura przedmiotu badań
Nieuzasadnione generalizacje - pomijanie czynników kontekstowych
Rzadkość testów rozstrzygających
4.3. Podsumowanie

5. Problem komunikacji
5.1. Dyskurs naukowy
Uwarunkowania instytucjonalne
Uwarunkowania społeczne
Problemy definicyjne
Uwarunkowania poznawcze
5.2. Dyskurs popularny
Potrzeby czytelników
Forma
5.3. Dwa dyskursy a oczekiwania interesariuszy
5.4. Podsumowanie

6. Oczekiwania interesariuszy i problemy metodyczne a rozwój badań organizacji
6.1. Doskonalenie programu badań wyników
Rozwój metod i poszukiwanie nowych źródeł danych
Zmiana praktyk publikacyjnych i badawczych
Zbliżenie do świata praktyki
Podsumowanie
6.2. Zmiana przedmiotu badań, audytorium, kryterium użyteczności i metod
Zmiana przedmiotu
Rozwój metod jakościowych
Zmiana audytorium i kryterium użyteczności
Podsumowanie

7. Rozwój badań organizacji a legitymizacja
Ryzyko porażki wynikające z cząstkowych zmian
Zagrożenie utratą tożsamości
Postępująca fragmentaryzacja badań
Wyzwania etyczne i upolitycznienie badań naukowych
Zaniedbanie dotychczasowych interesariuszy

Zakończenie
Aneks. Przegląd metaanaliz badań nad wynikami (1990-2015)
Bibliografia


215 stron, Format: 16.5x23.5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019