wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

NADZÓR NAD SEKTOREM BANKOWYM W POLSCE W ŚWIETLE ZMIAN NA GLOBALNYM RYNKU FINANSOWYM


ŁASAK P.

wydawnictwo: WYD UJ, 2019, wydanie I

cena netto: 44.89 Twoja cena  42,65 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Nadzór nad sektorem bankowym w Polsce

w świetle zmian na globalnym rynku finansowym


Problem regulacji i nadzoru rynków finansowych należy do istotnych zagadnień ekonomicznych, którymi zajmowano się na międzynarodowym szczeblu po kryzysie finansowym lat 2007–2009. Podjęte działania, zmierzające do budowy ponadnarodowej architektury finansowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa rynków finansowych, odcisnęły mocne piętno w wielu dziedzinach i na różnych poziomach. W konsekwencji również w Polsce powróciła koncepcja reformy nadzoru nad rynkiem finansowym, a w szczególności nad sektorem bankowym.

Niniejsze opracowanie wpisuje się w tę problematykę. Celem monografii jest poszukiwanie takiej struktury i lokalizacji nadzoru nad sektorem bankowym, które mogą zapewnić największą skuteczność tego nadzoru. Publikacja łączy rozważania teoretyczne z badaniami empirycznymi, a jej najważniejszym elementem jest konstrukcja i zastosowanie modelu decyzyjnego, służącego do wyboru najbardziej skutecznego modelu nadzoru nad sektorem bankowym w Polsce.

„Trafnie wybrano tematykę monografii problemowej. Instytucjonalny kształt nadzoru nad sektorem bankowym jest przedmiotem szerokiej debaty. Duże zróżnicowanie praktyki i spory teoretyczne powodują, że kwestia wyboru modelu nadzoru finansowego jest aktualna i ważna. Nasze krajowe rozwiązania były w znacznym stopniu wzorowane na tym, co się działo w Banku Anglii. W sytuacji kiedy w Wielkiej Brytanii zmieniono model nadzoru finansowego, pojawiło się pytanie o to, czy my nie powinniśmy zrobić tego samego”.

Z recenzji prof. dra hab. Jana K. Solarza, Społeczna Akademia Nauk

„Praca ta jest jedną z nielicznych w polskiej literaturze przedmiotu, które ujmują w sposób kompleksowy zagadnienia nadzoru nad sektorem bankowym w świetle zmian na globalnym rynku. Walory naukowe opracowania podnosi właściwa poprawność wnioskowania oraz wszechstronna argumentacja tez. Treść monografii została mocno osadzona w literaturze przedmiotu badań, co w połączeniu z wykorzystaniem własnej wiedzy i doświadczeń Autora oraz uzyskanymi wynikami badań sprawia, że przedstawione rozwiązania, wnioski i pomysły są przekonujące i nie budzą wątpliwości”.

Z recenzji dra hab. inż. Wiktora Adamusa, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

„W kontekście rozwoju dyscypliny finansów w Polsce oraz sytuacji polskiego sektora bankowego monografia odwołuje się do niezwykle aktualnego problemu. Zagadnienie to nabiera znaczenia zwłaszcza obecnie, kiedy pojawiają się pierwsze opinie o niepokojących tendencjach i zagrożeniach stabilności polskich banków”.

Z recenzji dra hab. Lecha Kurklińskiego, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie


Piotr Łasak jest doktorem nauk ekonomicznych i zajmuje się tematyką finansów oraz ekonomią międzynarodową. Od roku 2008 jest pracownikiem w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje na problematyce finansów międzynarodowych, w tym w szczególności na regulacjach i nadzorze rynków finansowych, mechanizmach powstawania kryzysów finansowych oraz rozwoju systemu shadow banking.


Wykaz skrótów
Wstęp

1. Podstawy nadzoru sektora bankowego
1.1. Istota regulacji i nadzoru rynku finansowego oraz sektora bankowego
1.2. Uwarunkowania kształtowania prawa bankowego
1.3.Specyfika nadzoru nad bankami
1.4. Relacje między bankiem centralnym a nadzorem banków komercyjnych

2. Modele krajowego nadzoru bankowego
2.1. Tradycyjny model nadzoru sektorowego
2.2. Nadzór funkcjonalny i zintegrowany
2.3. Model dwubiegunowy (twin peaks)
2.4. Cechy dobrego nadzoru nad rynkiem finansowym

3. Zmiany w podejściu nadzorczym po kryzysie 2007-2009
3.1. Rynkowe determinanty przekształceń w organizacji nadzoru bankowego
3.1.1. Rozwój systemu shadow banking i arbitraż regulacyjny
3.1.2. Problem instytucji zbyt dużych, żeby upaść, hazard moralny i ryzyko systemowe
3.1.3. Problematyka zmiany cen kredytu
3.2. Propozycje zmian w regulacjach i nadzorze zgłaszane przez instytucje międzynarodowe
3.2.1. Grupa G-20
3.2.2. Rada Stabilności Finansowej
3.2.3. Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego
3.2.4. Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
3.3. Propozycje zmian w regulacjach i nadzorze zgłaszane w raportach ekspertów
3.3.1. Raport grupy de Larosicre‘a
3.3.2. Raport Komisji Vickersa
3.3.3. Raport Liikanena

4. Przekształcenia w strukturze regulacyjno-nadzorczej na poziomie ponadnarodowym
4.1. Przeniesienie nadzoru na ponadnarodowy poziom
4.1.1. Europejski System Nadzoru Finansowego
4.1.2. Rola EBC w strukturze unii bankowej
4.1.3. Kolegia nadzorcze
4.2. Zmiany regulacji ostrożnościowych - Bazylea III i jej udoskonalenia
4.2.1. Bazylea III
4.2.2. TLAC i MREL - globalne i regionalne standardy ostrożnościowe
4.3. Działania nadzorcze dotyczące ryzyka systemowego
4.4. Zmiany w obszarze nadzoru pośredniego
4.4.1. Kontrahenci centralni (CCP)
4.4.2. Standardy raportowania dotyczące banków

5. Przekształcenia w strukturze nadzoru w wybranych krajach
5.1. Reformy nadzoru nad sektorem bankowym na poziomie krajowym
5.2. Model nadzoru w banku centralnym - przypadek Irlandii
5.2.1. Geneza irlandzkiego nadzoru finansowego
5.2.2. Nadzór finansowy w Irlandii w latach 2003-2009
5.2.3. Irlandzki nadzór finansowy po 2010 roku
5.3. Model podwójnego podejścia nadzorczego w Niemczech
5.3.1. Geneza niemieckiego nadzoru finansowego
5.3.2. Struktura organizacyjna nadzoru w Niemczech
5.3.3. Pokryzysowe zmiany i ocena funkcjonowania niemieckiego nadzoru bankowego
5.4. Model twin peaks w Holandii
5.4.1. Geneza holenderskiego nadzoru finansowego
5.4.2. Reforma nadzoru finansowego z 2002 roku i wprowadzenie modelu twin peaks
5.4.3. Pokryzysowa ocena funkcjonowania holenderskiego modelu twin peaks
5.5. Ewolucja nadzoru w Wielkiej Brytanii
5.5.1. Powstanie i zakres działania FSA
5.5.2. Struktura organizacyjna instytucji nadzoru i mechanizmy jej funkcjonowania
5.5.3. Ocena funkcjonowania zintegrowanego modelu nadzoru
5.5.4. Odejście Wielkiej Brytanii od nadzoru zintegrowanego po kryzysie finansowym 2007-2009

6. Uwarunkowania lokalizacji nadzoru bankowego - jaki model dla Polski?
6.1. Historyczne aspekty rozwoju polskiego sektora bankowego oraz jego regulacji i nadzoru
6.2. Reforma nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce w 2006 roku
6.3. Zalety i wady nadzoru polskiego sektora bankowego w formie nadzoru zintegrowanego
6.4. Wpływ procedury restrukturyzacji i nadzoru makroostrożnościowego na docelowy kształt nadzoru nad sektorem bankowym w Polsce

7. Metodologia badania kształtu i lokalizacji nadzoru sektora bankowego w Polsce
7.1. Procedura badań
7.1.1. Określenie przedmiotu badań
7.1.2. Cel i problem badawczy
7.1.3. Założenia badawcze i sposób prowadzenia badań
7.2. Istota metody badawczej - Analitycznego Procesu Hierarchicznego
7.3. Zastosowanie modelu decyzyjnego dotyczącego kształtu i lokalizacji nadzoru
7.4. Charakterystyka kryteriów związanych z lokalizacją nadzoru
7.4.1. Zakres nadzoru
7.4.2. Niezależność i odpowiedzialność instytucji nadzoru
7.4.3. Zdolność do implementacji polityki nadzorczej
7.4.4. Kompleksowość nadzoru
7.5. Przesłanki dalszych reform nadzoru finansowego w Polsce - omówienie wyników badania
7.5.1. Preferencje ekspertów ustalone na podstawie badania
7.5.2. Doświadczenia innych krajów oraz lokalne uwarunkowania

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Aneks 1. Kwestionariusz ankiety badawczej
Aneks 2. Tabelaryczne wyniki badań za pomocą metody AHP


346 stron, Format: 16.0x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019