wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

MIGRACJE DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI W DOBIE GLOBALIZACJI DETERMINANTY INTERAKCJE SKUTKI


BARTNIK A.

wydawnictwo: WYD UJ, 2019, wydanie I

cena netto: 44.89 Twoja cena  42,65 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Migracje do Stanów Zjednoczonych Ameryki w dobie globalizacji

Determinanty, interakcje, skutki


Procesy migracyjne stanowią współcześnie istotne odniesienie wielu badaczy analizujących zjawiska społeczne, polityczne czy gospodarcze. Trudno sobie wyobrazić w zglobalizowanym XXI-wiecznym świecie funkcjonowanie państw na arenie międzynarodowej, a także społeczeństw narodowych i lokalnych bez wpływu ruchów migracyjnych na istotne dla tego funkcjonowania wymiary. W dyskursie na płaszczyźnie narodowej i supranarodowej dotyczącym migracji uwidaczniają się odwołania do zagadnień związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym, procesami politycznymi, instytucjonalizacją życia publicznego, ale również z przemianami kulturowymi, z redefinicją klasycznych wartości wolności i bezpieczeństwa, z fundamentalnymi zasadami konstytucyjnymi oraz z czynnikami o charakterze gospodarczym. Bez wątpienia analiza naukowa procesów migracyjnych wymaga od badacza nie tylko znacznej wiedzy w wymiarze historycznym i współczesnym na temat ruchów ludności, ich przyczyn i skutków, ale także podejścia interdyscyplinarnego, nawiązującego do wielu współdziałających ze sobą obszarów funkcjonowania państw i społeczeństw. Monografia dr Anny Bartnik spełnia te najważniejsze kryteria - odwołuje się do licznych faktów o charakterze historycznym, definiujących źródła, przebieg i skutki procesów migracyjnych, a wszystko to jest analizowane w kontekście politologicznym, ekonomicznym i kulturowym. W rezultacie otrzymujemy ambitne dzieło prezentujące uwarunkowania współczesnego dyskursu imigracyjnego w Stanach Zjednoczonych Ameryki, stanowiących od zawsze kolebkę migracji i wielokulturowości.

Z recenzji dr. hab. Pawia Laidlera, prof. UJ


Anna Bartnik jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Obecnie jest adiunktem w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania badawcze dotyczą obszaru USA oraz regionu latynoamerykańskiego. Specjalizuje się w prawie i polityce imigracyjnej Stanów Zjednoczonych Ameryki. Część badań poświęciła migracji latynoskiej do USA. Jest autorką książki pt. Emigracja latynoska w USA po II wojnie światowej na przykładzie Portorykańczyków, Meksykanów i Kubańczyków, współredaktorką tomu Visegrad Studies on Americas. Past and Present oraz licznych artykułów naukowych.


Podziękowania
Wprowadzenie. Uwagi teoretyczne
Cel badań
Migracje jako proces
Migracje a ekonomia
Migracje a globalizacja
Migracje a państwo
Migracje a bezpieczeństwo
Migracje a społeczeństwo
Metody badań i uwagi końcowe

Rozdział 1. Współczesne migracje
1.1. Definicje i teorie
1.2. Typologie i rodzaje migracji
1.3. Charakterystyka współczesnych migracji globalnych

Rozdział 2. Globalizacja migracji
2.1. Definicja globalizacji
2.2. Periodyzacja globalizacji

Rozdział 3. Współczesna imigracja do USA
3.1 Etniczność i rasa. Latynosi i Azjaci
3.2. Wiek i płeć
3.3. Zatrudnienie i wykształcenie
3.4. Język
3.5. Miejsca docelowe

Rozdział 4. Ekonomia a migracje
4.1. Imigranci a rynek pracy
4.2. Transfery pieniężne imigrantów
4.3. Koszty imigracji

Rozdział 5. Rola państwa w kształtowaniu imigracji
5.1. Polityka imigracyjna państwa
5.2. Federalna odpowiedzialność w sferze procesów migracyjnych.
5.3. Wpływ prawa federalnego na procesy migracyjne
5.4. Aktywność na poziomie stanów i jednostek lokalnych

Rozdział 6. Imigracja a bezpieczeństwo
6.1. Bezpieczeństwo jednostki
6.2. Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.

Rozdział 7. Społeczny wymiar migracji

Zakończenie
Spis tabel i rysunków
Bibliografia


300 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019