wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

OTWARCIE TESTAMENTU W PRAWIE RZYMSKIM


KURSA S.P.

wydawnictwo: WYD UJ, 2019, wydanie I

cena netto: 44.89 Twoja cena  42,65 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Otwarcie testamentu w prawie rzymskim


Otwarcie testamentu jest jednym z mniej zbadanych zagadnień rzymskiego prawa prywatnego, co uzasadnia podjęcie badań w tym obszarze. Nie ma osobnej monografii (zwłaszcza w języku polskim), która obejmowałaby powyższą problematykę całościowo, w aspekcie nie tylko prawa klasycznego, ale także zmian dokonanych w tym zakresie przez Justyniana. […] Wybór tematu należy uznać za trafny i naukowo uzasadniony. Tym bardziej że jest to kwestia istotna, również współcześnie, w dobie postępu technologicznego i wszechobecnej informatyzacji, wskazuje się na konieczność zachowania bezpieczeństwa obrotu w sferze następstwa mortis causa.

Książka […] zawiera szczegółowe rozważania odnośnie do ewolucji tytułowego zagadnienia w różnych okresach rozwoju prawa rzymskiego. Przynosi między innymi odpowiedź na pytania, co ze spuścizny prawa klasycznego i poklasycznego w przedmiocie otwarcia testamentu zachowano w prawie justyniańskim oraz jakie nowości w tym zakresie wprowadził Justynian.

Z recenzji dr hab. Renaty Świrgoń-Skok, prof. UR


Sławomir Patrycjusz Kursa – radca prawny, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor na Wydziale Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie; wieloletni dydaktyk, wykładowca Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Universita degli Studi di Bari Aldo Moro; uczestnik konferencji naukowych w Polsce i za granicą; autor licznych publikacji z zakresu prawa rzymskiego, między innymi monografii La diseredazione nel diritto giustinianeo (Bari 2012) i Testator i formy testamentu w rzymskim prawie justyniańskim (Warszawa 2017).


Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1
Zdarzenia prawne poprzedzające otwarcie testamentu
1. Uwagi wstępne
2. Śmierć testatora
3. Okazanie testamentu
4. Wnioski

Rozdział 2
Czas i miejsce otwarcia testamentu
1. Uwagi wstępne
2. Czas otwarcia testamentu
3. Miejsce otwarcia testamentu
4. Wnioski

Rozdział 3
Procedura otwarcia testamentu pisemnego sporządzonego z udziałem świadków
1. Uwagi wstępne
2. Przedłożenie testamentu i zwołanie świadków jego sporządzenia (praesentatio testamenti et convocatio testium)
3. Rozpoznanie pieczęci i dopisków (recognitio sigillorum et superscribtionum)
4. Przecięcie sznurka (incisio lini)
5. Odczytanie treści testamentu (recitatio testamenti)
6. Naoczne sprawdzenie treści testamentu i sporządzenie kopii (inspicio et descriptio testamenti)
7. Opieczętowanie otwartego testamentu i przekazanie w depozyt (obsignatio et depositio testamenti)
8. Procedura otwarcia testamentu pisemnego sporządzonego
z udziałem świadków urzędowych
9. Protokół z otwarcia testamentu
10. Wnioski

Rozdział 4
Specyfika procedur otwarcia testamentu holograficznego i ustnego
1. Uwagi wstępne
2. Procedura otwarcia testamentu pisemnego sporządzonego bez udziału świadków (holograficznego)
3. Procedura otwarcia testamentu ustnego
4. Wnioski

Rozdział 5
Skutki otwarcia testamentu
1. Uwagi wstępne
2. Skutki urzędowego (legalnego) otwarcia ważnego testamentu
3. Skutki urzędowego lub pozaurzędowego otwarcia testamentu przed wdrożeniem procedury s.c. Silanianum i ukaraniem osób odpowiedzialnych za śmierć zamordowanego testatora
4. Skutki urzędowego otwarcia sfałszowanego testamentu
5. Skutki urzędowego otwarcia testamentu za życia testatora
6. Skutki pozaurzędowego otwarcia ważnego testamentu
7. Skutki pozaurzędowego otwarcia nieważnego testamentu
8. Wnioski

Zakończenie

Indeks źródeł
1. Źródła prawne
2. Źródła literackie
3. Źródła papirologiczne

Wykaz literatury


150 stron, Format: 15.0x21.0cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019