wprowad w砤sne kryteria wyszukiwania ksi笨ek: (jak szuka?)
Tw骿 koszyk:   0 z   zam體ienie wysy砶owe >>>
Strona g丑wna > opis ksi笨ki
English version
Ksi笨ki:

polskie
podzia tematyczny
 
angloj陑yczne
podzia tematyczny
 
Newsletter:

Zam體 informacje o nowo禼iach z wybranego tematu
 
Informacje:

o ksi阦arni

koszty wysy砶i

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytu硊?
Pomo縠my Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


mo縠sz te zadzwoni
+48 512 994 090

MISTRZOWSKIE MAPOWANIE MYI PODR蔆ZNIK U痀TKOWNIKA NAJPOT石NIEJSZEGO NARZ蔇ZIA ROZUMOWANIA


BUZAN T.

wydawnictwo: ONE PRESS, 2019, wydanie I

cena netto: 41.89 Twoja cena  39,80 z + 5% vat - dodaj do koszyka

Mistrzowskie mapowanie my秎i

Podr阠znik u縴tkownika najpot昕niejszego narz阣zia rozumowania


Mapa my秎i jest doskona潮 metod inspiruj眂ego zasilania umys硊, intelektu i ducha. Odzwierciedla ona struktur neuronalnej sieci m髗gu: ga酬zie z centrum diagramu rozprzestrzeniaj si na zewn眛rz i ewoluuj za po秗ednictwem wzorc體 skojarze. Mapy my秎i pojawi硑 si w po硂wie lat 60. zesz砮go stulecia, najpierw jako doskona硑 spos骲 robienia notatek, ale szybko si okaza硂, 縠 jest to znakomite narz阣zie, kt髍e mo縩a stosowa na wiele r罂nych sposob體, od pog酬biania kreatywno禼i i doskonalenia pami阠i po wspomaganie walki z demencj. Aby jednak uzyskiwa zamierzone efekty i w pe硁i wykorzysta niezwyk硑 potencja map my秎i, trzeba wiedzie, jak si nimi pos硊giwa.

Ta ksi笨ka jest niezwykle praktycznym podr阠znikiem stosowania map my秎i we wszelkich aspektach 縴cia.

Stanowi cenne 紃骴硂 konkretnych wskaz體ek dotycz眂ych r罂nych aspekt體 korzystania z map. Zawiera przejrzyste om體ienie zasad mapowania my秎i, a tak縠 starannie przygotowane instrukcje dopasowane do czytelnik體 na ka縟ym poziomie. Znalaz si tu r體nie poka糿y zestaw porad i rozwi眤ania cz阺tych problem體. Liczne 鎤iczenia i wskaz體ki u砤twi trening pami阠i oraz przygotowanie w砤snych map. Dodatkow inspiracj zapewni prawdziwe historie mistrz體 mapowania my秎i i ekspert體 w r罂nych dziedzinach - os骲, kt髍ych 縴cie radykalnie si zmieni硂 dzi阫i mapowaniu my秎i.

W tej ksi笨ce mi阣zy innymi:

  • Podstawy koncepcji map my秎i

  • Praktyczne zasady mapowania my秎i

  • B酬dy i nieporozumienia zwi眤ane z tworzeniem map my秎i

  • Techniki tworzenia map o najwy縮zej skuteczno禼i

  • Kreatywne wykorzystanie map my秎i w r罂nych dziedzinach

  • Mapy my秎i a techniki sztucznej inteligencji


Przedmowa (7)
Wprowadzenie (9)

Wst阷. Dlaczego ta ksi笨ka jest potrzebna? (13)

Rozdzia 1. Czym jest mapa my秎i? (25)

Rozdzia 2. Jak mapowa my秎i? (57)

Rozdzia 3. Co nie jest map my秎i? (123)

Rozdzia 4. Znajdowanie rozwi眤a (135)

Rozdzia 5. Niezliczone zastosowania map my秎i (155)

Rozdzia 6. Przysz硂舵 mapowania my秎i (197)

Zasoby (209)

Podzi阫owania (211)


216 stron, Format: 17.0x23.0cm, oprawa mi阫ka

Po otrzymaniu zam體ienia poinformujemy poczt e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytu polskoj陑yczny lub angloj陑yczny jest aktualnie na p蟪ce ksi阦arni.

 
Wszelkie prawa zastrze縪ne PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019