wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PRZYWIĄZANIE W KONTEKŚCIE WRAŻLIWOŚCI RODZICIELSKIEJ SOCJALIZACJI ORAZ WPŁYWÓW KULTUROWYCH


LUBIEWSKA K.

wydawnictwo: PWN, 2019, wydanie I

cena netto: 64.60 Twoja cena  61,37 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Przywiązanie

W kontekście wrażliwości rodzicielskiej, socjalizacji oraz wpływów kulturowych


Przywiązywanie się jest zjawiskiem uniwersalnym kulturowo oraz typowym nie tylko dla gatunku homo sapiens. To dzięki niemu potomstwo poszukuje opieki rodziców, zaś rodzice tę opiekę zapewniają. To również w dużej mierze dzięki niemu możliwe jest poznawanie świata, uczenie się i stawanie się samodzielnie funkcjonującą jednostką.

Katarzyna Lubiewska opisuje przywiązanie i rodzicielstwo oraz ich kontekstualne, w tym kulturowe, uwarunkowania. Prezentuje rozwój przywiązania i występujące w jego zakresie różnice indywidualne, przybliża metody pomiaru przywiązania.

Ostatnia część książki zawiera raport z przeprowadzonych przez autorkę badań nad domenami socjalizacji oraz międzypokoleniową transmisją przywiązania.


Wprowadzenie                          9

Część I                             . 19

Rozdział 1. Ramy teoretyczne książki                21
1.1. Założenia paradygmatu relacyjnych systemów rozwojowych   . 22

Rozdział 2. Kluczowe hipotezy teorii przywiązania           29

Rozdział 3. Przywiązanie                     32
3.1. Organizacja przywiązania. Od systemów behawioralnych do podstawowych potrzeb psychologicznych         . 34
3.1.1. Systemy behawioralne                . 35
3.1.2. Podstawowe potrzeby psychologiczne          . 43
3.2. Różnice indywidualne w jakości przywiązania          . 46
3.2.1. Sytuacyjna aktywizacja behawioralnego systemu przywiązania                    48
3.2.2. Strategia podstawowa                . 50
3.2.3. Strategie wtórne                   51
3.2.4. Strategia zdezorganizowana              . 52
3.2.5. Stabilność strategii przywiązania w czasie         53
3.3. Rozwój przywiązania                    54
3.3.1. Wczesnodziecięce fazy rozwoju przywiązania w ciągu życia                    55
3.3.2. Przywiązanie w okresie dzieciństwa, adolescencji i dorosłości                    . 60
3.4. Przywiązanie jako więź                   . 65
3.5. Wewnętrzne modele robocze. Przywiązanie jako wymiar osobowości                        69
3.5.1. Przywiązanie a cechy osobowości            50
3.6. Model podsumowujący przywiązanie              74

Rozdział 4. Rodzicielskie uwarunkowania rozwoju przywiązania     . 79
4.1. Problemy terminologiczne: rodzicielstwo, opieka i wychowanie   80
4.2. Znaczenie genetycznych uwarunkowań podatności dziecka na oddziaływania rodzicielskie                85
4.3. Ekologiczny model międzypokoleniowej transmisji przywiązania  . 87
4.3.1. Związek pomiędzy wczesnodziecięcym przywiązaniem rodzica i jego wrażliwością rodzicielską        . 89
4.3.2. Związek pomiędzy przywiązaniem rodzica i dziecka    90
4.3.3. Mediacyjna rola wrażliwości rodzicielskiej       . 92
4.3.4. Ekologiczny wymiar modelu międzypokoleniowej transmisji przywiązania                95
4.3.5. Podsumowanie ekologicznego modelu międzypokoleniowej transmisji przywiązania                99
4.4. System opieki i znaczenie wrażliwej responsywności      . 100
4.4.1. Konstrukt wrażliwości rodzicielskiej           100
4.4.2. Behawioralny system opieki              104
4.4.3. Systemy neuronalne zaangażowane w opiekę      . 105
4.4.4. Model systemu wykonawczego opieki w kontekście wrażliwej responsywności               106
4.4.5. Efekt wrażliwości na przywiązanie dziecka       . 119
4.4.6. Efekt braku wrażliwości                121
4.5. Socjalizacja. Rodzinne uwarunkowania jakości przywiązania   . 125
4.5.1. Domeny socjalizacji                 . 126
4.5.2. Domeny socjalizacji ważne w rozwoju przywiązania    129
4.6. Model podsumowujący rodzicielstwo w ważnych dla przywiązania domenach socjalizacji                    141

Rozdział 5. Kontekstualne i kulturowe uwarunkowania związku pomiędzy rodzicielstwem a przywiązaniem                . 147
5.1. Kontekst relacji pomiędzy rodzicem i dzieckiem         . 148
5.1.1. Modele kontekstualne rozwoju             148
5.1.2. Nisza rozwojowa przywiązania             151
5.2. Wpływ czynników kulturowych na strategie socjalizacji     . 162
5.2.1. Kultura i kryteria jej różnicowania           . 163
5.2.2. Globalne trendy różnic międzykulturowych w strategiach socjalizacyjnych                   165
5.2.3. Uwarunkowania zróżnicowania i zmiany kultur     . 169
5.2.4. Zakres wpływu czynników kulturowych na przywiązanie rodzicielstwo oraz związek pomiędzy nimi       . 174
5.3. Wewnątrzkulturowe uwarunkowania różnic w strategiach socjalizacji na przykładzie Polski              . 180
5.3.1. Polska kultura w perspektywie międzykulturowej     182
5.3.2. Różnice wewnątrzkulturowe              184
5.4. Model podsumowujący kulturę polską i jej wewnętrzne zróżnicowanie jako kontekst socjalizacji           . 193

Rozdział 6. Kulturowy model rodzicielstwa jako socjalizacyjnej niszy rozwoju przywiązania                        . 195
6.1. Od modelu teoretycznego do modelu empirycznego      . 199

Część II                             203

Rozdział 7. Domeny socjalizacji, międzypokoleniowa transmisja przywiązania w okresie adolescencji oraz jej kulturowe uwarunkowania. Badania własne                        . 205
7.1. Projekt Value of Children and Intergenerational Relations       . 206
7.1.1. Próba badawcza w Polsce               . 210
7.1.2. Procedura badania                  210
7.1.3. Narzędzia pomiarowe                . 211
7.2. Kalibracja głównych skal pomiarowych             211
7.2.1. Analiza teoretyczna i empiryczna skali AAS oraz jej właściwości psychometryczne             . 212
7.2.2. Analiza teoretyczna i empiryczna struktury skróconej wersji skali kontroli Rohnera oraz jej właściwości psychometryczne                  . 219
7.2.3. Wnioski dotyczące restrukturyzacji konstruktów przywiązania i zachowań rodzicielskich z perspektywy użytych skal pomiarowych               222
7.3. Badanie 1: domeny socjalizacji                . 224
7.3.1. Hipotezy badawcze w Badaniu 1            . 225
7.3.2. Analiza właściwości psychometrycznych skal użytych w Badaniu 1                    . 227
7.3.3. Wyniki Badania 1                  . 229
7.3.4. Dyskusja wyników Badania 1              244
7.4. Badanie 2: międzypokoleniowa transmisja przywiązania w relacji z matką w okresie adolescencji                248
7.4.1. Hipotezy badawcze w Badaniu 2            . 249
7.4.2. Analiza właściwości psychometrycznych skal użytych w Badaniu 2                    . 252
7.4.3. Wyniki Badania 2                  . 255
7.4.4. Dyskusja wyników Badania 2              269
7.5. Badanie 3: kontekstualne uwarunkowania międzypokoleniowej transmisji przywiązania w relacji z matką w okresie adolescencji  . 277
7.5.1. Hipotezy badawcze w Badaniu 3            . 278
7.5.2. Analiza właściwości psychometrycznych skal użytych w Badaniu 3                    . 288
7.5.3. Wyniki Badania 3                  . 295
7.5.4. Dyskusja wyników Badania 3              340
7.6. Wnioski z badań własnych i ich dyskusja            352
7.6.1. Trafność analizowania doświadczeń związanych z przywiązaniem jako domeny socjalizacji        353
7.6.2. Model międzypokoleniowej transmisji przywiązania w okresie adolescencji                . 357
7.6.3. Ekologiczne moderatory modelu międzypokoleniowej transmisji przywiązania                363
7.6.4. Znaczenie badań własnych w kontekście metateorii relacyjnych systemów rozwojowych          368
7.7. Ograniczenia i dalsze kierunki badań             . 371
7.8. Podsumowanie                      . 372
7.8.1. Płaszczyzna teoretyczna rodzicielskich uwarunkowań przywiązania                    373
7.8.2. Wyniki badań nad rodzicielskimi uwarunkowaniami przywiązania nastolatków w kulturowo poinformowanym podejściu                     . 374

Załącznik 1. Dodatkowe szczegółowe wyniki badań własnych        375
Załącznik 2. Dylematy terminologiczne                . 400
Załącznik 3. Przegląd badań międzykulturowych nad przywiązaniem     403
Bibliografia                           . 409
Indeks osób                           . 435
O Autorce                            444


444 strony, Format: 17.0x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019