wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ISTOTA BEZPIECZEŃSTWA CYBERNETYCZNEGO W POLITYCE PAŃSTW GRUPY WYSZEHRADZKIEJ W LATACH 2013-2017


GÓRKA M.

wydawnictwo: DIFIN, 2019, wydanie I

cena netto: 77.60 Twoja cena  73,72 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Istota bezpieczeństwa cybernetycznego w polityce państw Grupy Wyszehradzkiej w latach 2013-2017


Punktem wyjścia do rozważań podjętych w pracy jest proces ewolucji Grupy Wyszehradzkiej (V4), którą przyjęło się uważać za najbardziej dynamiczną organizację w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, zrzeszającą Czechy, Polskę, Słowację i Węgry. Państwa te tworzą razem użyteczne ramy ułatwiające zaangażowanie i koordynację polityki na szczeblu europejskim. Książka koncentruje się również na funkcjonowaniu polityki cyberbezpieczeństwa, która definiowana jest w tym przypadku jako wynik skumulowanych czynników takich jak: względy gospodarcze, technologiczne, ambicje polityczne oraz uwarunkowania geostrategiczne, które to determinują indywidualną politykę bezpieczeństwa każdego z państw wyszehradzkich. Można zatem zadać pytanie, czy państwa V4 potrafią dostosować się do nowych zagrożeń, będących z jednej strony efektem cybertechnologii, a z drugiej dynamicznych wydarzeń i procesów o znaczeniu międzynarodowym. Motywacją do podjętych w pracy rozważań jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: Jak poszczególne rządy postrzegają cyberbezpieczeństwo i czy podejmowane przez nich działania mogą stanowić płaszczyznę porozumienia w zakresie cybertechnologii? Niniejsza publikacja stanowi także próbę oceny rozwoju polityki cyberbezpieczeństwa oraz jest okazją do postawienia hipotez na temat kierunku dalszego postępu w ramach polityki cyfrowej w regionie Europy Środkowej.


Wykaz skrótów
Summary
Wstęp

Rozdział 1
Bezpieczeństwo cybernetyczne w przestrzeni politycznej UE i NATO
1.1. Ewolucja pojmowania pojęcia bezpieczeństwa cybernetycznego
1.2. Polityka bezpieczeństwa cybernetycznego Unii Europejskiej
1.2.1. Proces ewolucji polityki cyberbezpieczeństwa UE
1.2.2. Strategia bezpieczeństwa cybernetycznego UE
1.2.3. Znaczenie Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) oraz Europejskiego Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością (EC3) w obszarze cyberbezpieczeństwa
1.2.4. Polityka bezpieczeństwa cybernetycznego UE na przełomie.2016 i 2017 roku
1.2.5. Wymiar międzynarodowy polityki cyberbezpieczeństwa UE
1.3. Polityka bezpieczeństwa cybernetycznego NATO
1.3.1. Klasyfikacja cyberzagrożeń w kontekście militarnym
1.3.2. Cyberzagrożenia jako czynniki inicjujące zmiany w polityce NATO
1.3.3. Etapy ewolucji cyberbezpieczeństwa NATO
1.3.4. Problem cyberbezpieczeństwa w programach szczytów NATO
Wnioski

Rozdział 2
Uwarunkowania cybernetyczne i pozacybernetyczne państw Grupy Wyszehradzkiej
2.1. Grupa Wyszehradzka j ako subregion
2.2. Ewolucja V4 do 2004 roku
2.3. Pozytywne przykłady współpracy V4
2.4. Deklaracja ze szczytu w Kromefiż z 12 maja 2004 roku
2.5. Mechanizm współpracy politycznej V4
2.6. Współpraca w ramach bezpieczeństwa: przykład Wyszehradzkiej Grupy Bojowej UE
2.7. Podobieństwa i różnice w postrzeganiu zagrożeń przez państwa V4
2.8. Wymiary polityki bezpieczeństwa V4: atlantyzm i kontynentalizm
2.9. Wybrane aspekty kształtujące politykę cyberbezpieczeństwa państw V4
2.9.1. Bezpieczeństwo cybernetyczne w programach prezydencji V4
2.9.2. Problem bezpieczeństwa cybernetycznego na płaszczyźnie deklaracji politycznych
2.9.3. Wybrane aspekty strategii bezpieczeństwa cybernetycznego państw V4
2.9.4. Wydatki budżetowe państw V4 na politykę bezpieczeństwa cybernetycznego
Wnioski

Rozdział 3
Cyberzagrożenia jako czynniki kształtujące politykę państw Grupy Wyszehradzkiej
3.1. Cyberataki w przestrzeni politycznej
3.2. Źródła informacji na temat cyberzagrożeń
3.3. Bariery badawcze w analizie cyberzagrożeń
3.4. Reakcja na cyberatak jako problem polityczny
3.5. Wybrane konsekwencje cyberataków w obszarze państw Grupy Wyszehradzkiej
3.6. Czynniki określające cyberatak jako zjawisko polityczne dla państw V4
3.6.1. Rodzaj e cyberincydentów wśród państw Grupy Wyszehradzkiej
3.6.2. Dezinformacja jako wyzwanie dla polityki państw V4
3.7. Instytucjonalne ramy cyberbezpieczeństwa państw V4
3.7.1. Wymiana informacji między wybranymi podmiotami w obszarze cyberzagrożeń
3.7.2. Partnerstwo publiczno-prywatne
3.7.3. Zasoby personalne Wnioski

Rozdział 4
Technologie informacyjno-komunikacyjne w polityce cyberbezpieczeństwa państw Grupy Wyszehradzkiej
4.1. Europejska agenda cyfrowa
4.2. Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI)
4.3. Wskaźniki rozwoju gospodarki cyfrowej
4.4. Wskaźniki społeczeństwa cyfrowego
Wnioski

Rozdział 5
Perspektywy polityki cyberbezpieczeństwa państw Grupy Wyszehradzkiej
5.1. Wyzwania przed polityką cyberbezpieczeństwa państwa
5.2. Analiza wybranych wskaźników polityki cyberbezpieczeństwa
5.3. Strategie cyberbezpieczeństwa państw Grupy Wyszehradzkiej
5.3.1. Definicje cyberbezpieczeństwa w strategiach cyberbezpieczeństwa państw V4
5.3.2. Narodowa Strategia Cyberbezpieczeństwa Republiki Czeskiej wiatach 2015-2020
5.3.3. Narodowa Strategia Bezpieczeństwa Cybernetycznego Węgier z 2013 roku
5.3.4. Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017-2022
5.3.5. Koncepcja bezpieczeństwa cybernetycznego Republiki Słowackiej na lata 2015-2020 Wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Aneks

Tabela 1. Wydatki budżetowe w ramach polityki bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa wśród państw V4 w latach 2011-2017

Tabela 2. Wskaźniki cyberincydentów o charakterze politycznym wśród państw V4 w latach 2013-2017

Tabela 3. Najczęściej zgłaszane przypadki cyberincydentów wśród państw V4 w latach 2013-2017

Tabela 4. Wskaźniki gospodarki cyfrowej państw V4 w ramach Europejskiej agendy cyfrowej w latach 2010-2017

Tabela 5. Średnia indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) wśród państw UE w latach 2014-2017

Tabela 6. Wskaźniki rozwoju gospodarki cyfrowej wśród państw UE w latach 2010-2017

Tabela 7. Rozwój społeczeństwa cyfrowego wśród państw UE w latach 2010-2017

Tabela 8. Wybrane wskaźniki kształtujące politykę cyberbezpieczeństwa w latach 2013-2017


340 stron, Format: 16.0x23.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019