wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

SPOŁECZNO-GEOGRAFICZNY WYMIAR PRZEMIAN STREF PODMIEJSKICH W POLSCE


BIEGAŃSKA J.

wydawnictwo: WYD UMK, 2019, wydanie I

cena netto: 57.59 Twoja cena  54,71 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Społeczno-geograficzny wymiar przemian stref podmiejskich w Polsce


Opracowanie podejmuje problematykę społecznego wytwarzania przestrzeni stref podmiejskich w Polsce w kontekście procesów urbanizacji i modernizacji systemu osadniczego. Strefy podmiejskie podlegające najbardziej dynamicznym przemianom na tle miast i tradycyjnych wsi są tu rozpatrywane jako niezależna struktura społeczno-przestrzenna. Natomiast przestrzeń ujęto głównie jako konstrukt społeczny, będący odzwierciedleniem procesu rozwoju społeczno-gospodarczego i jednocześnie sposobu myślenia o świecie. Przyjęcie takiej perspektywy badawczej umożliwia znalezienie odpowiedzi na pytanie, na ile uniwersalny jest kierunek społecznych przeobrażeń stref podmiejskich w Polsce. Stanowi także cenny punkt odniesienia dla interpretowania obecnej struktury przestrzennej samej strefy i wnioskowania o dalszych kierunkach jej przekształceń.


Wstęp / 9

1.1. Cel, zakres pracy i przyjęte hipotezy badawcze / 9
1.2. Metody pracy i ocena materiału źródłowego / 22

2. Teoretyczno-metodologiczne aspekty badań stref podmiejskich / 29
2.1. Strefa podmiejska – definicje i ujęcia typologiczno-klasyfikacyjne / 29
2.2. Procesy i zjawiska związane z urbanizacją kształtujące współczesną strefę podmiejską / 40
2.3. Modernizacja i jej znaczenie dla badań stref podmiejskich / 49

3. Obraz stref podmiejskich w Polsce na tle formalnie wydzielonych miast i obszarów wiejskich w kontekście zjawisk i procesów społeczno-ekonomicznych / 63
3.1. Przemiany demograficzne / 64
3.2. Przemiany społeczno-ekonomiczne / 83
3.3. Przemiany w zakresie ruchu budowlanego i zasobów mieszkaniowych / 96
3.4. Klasyfikacja stref podmiejskich na tle miast i obszarów wiejskich / 107

4. Strefy podmiejskie w perspektywie społecznej / 117
4.1. Charakterystyka społeczno-demograficzna mieszkańców stref podmiejskich / 117
4.2. Motywy decydujące o wyborze strefy podmiejskiej jako miejsca zamieszkania / 127
4.3. Miejskość i wiejskość w odniesieniu do stref podmiejskich / 140
4.4. Jakość życia w strefie podmiejskiej / 151
5. Zakończenie / 162

Bibliografia / 171
Spis rycin / 193
Spis tabel / 195
Aneks 1 / 196
Aneks 2 / 197


197 stron, Format: 21.0x29.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019