wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

POLITYCZNE SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNE I ZDROWOTNE UWARUNKOWANIA OPIEKI NAD LUDŹMI STARSZYMI


ZIĘBIŃSKA B.

wydawnictwo: ŚLĄSK, 2019, wydanie I

cena netto: 54.00 Twoja cena  51,30 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Polityczne, społeczno-demograficzne i zdrowotne uwarunkowania opieki nad ludźmi starszymi

Studium porównawcze wybranych państw Europy Pólnocnej i Południowej

(…) w rzeczywistości europejskiej następuje gwałtowny proces starzenia się społeczeństw. Jest to szczególnie ważne w odniesieniu do badanych przez autorkę krajów Europy Północnej: Szwecja, Dania, Finlandia, jak i południowej: Hiszpania. Włochy, Portugalia. (…) Stąd znajomość różnorodnych form pomocy, zarówno ze strony państwa jak i rodziny ma szczególne znaczenie dla „humanizacji” ostatniego etapu życia ludzi starszych.(…). Za szczególnie cenny uważam interdyscyplinarny charakter monografii (…) Szukając różnych uwarunkowań procesów starzenia się Autorka odwołuje się do procesów globalizacji, sekularyzacji życia (…), elastycznej gospodarki (…), korporacjonizmu, konsumpcjonizmu i indywidualizmu.

Wartością poznawczą tak od strony naukowej jak i dydaktycznej jest uwzględnienie w analizach statystyczno – demograficznych również danych dotyczących Europy oraz Polski. Ich upowszechnienie (…) dostarczy polskim badaczom tego problemu możliwości porównań rozwiązań zagranicznych z możliwościami ich implementacji do warunków polskich (…) W warstwie analizy jakościowej opisane przez autorkę formy opieki na północy i południu Europy mogą stanowić podstawę dla określenia tendencji w zakresie diagnozy i prognozy w jakim kierunku zmierza polski system opieki nad seniorami. Czy przyjęte rozważania zbliżają nas do północy czy południa Europy? A może pojawiają się rozwiązania hybrydowe?

Prof. zw. dr hab. Lesław H. Haber

Słowo wstępne

1. Wprowadzenie
1.1. Jak rozumie się pojęcie "opieki"?
1.2. Charakter dotychczasowych badań nad opieką
1.3. Przyjęte podejście i metody badawcze
1.4. Cel i problematyka badania
1.5. Materiały źródłowe do badania
1.6. Układ książki

2. Społeczne i demograficzne przeobrażenia w państwach Europy Północnej i Południowej jako kontekst opieki nad ludźmi starszymi
2.1. Współczesne społeczeństwa w wybranych teoriach i koncepcjach społecznych
2.2. Populacyjne uwarunkowania opieki
2.2.1. Wielkość populacji i procesy migracyjne
2.2.2. Zaawansowanie procesu starzenia się społeczeństw
2.2.3. Przemiany form życia rodziny
2.2.4. Poziom zgonów i śmiertelności
2.2.5. Średnia długość życia kobiet i mężczyzn

3. Zdrowotne uwarunkowania opieki nad ludźmi starszymi w krajach północno- i południowoeuropejskich
3.1. Wskaźniki stanu zdrowia i niepełnosprawności
3.2. Zakres korzystania z różnych form opieki długoterminowej
3.3. Behawioralno-kulturowe koncepcje zdrowia a styl życia w Europie Północnej i Południowej
3.4. Materiałistyczne podejście do zdrowia a nierówności społeczne i opieka zdrowotna w państwach północno- i południowoeuropejskich
3.5. Wieloczynnikowe uwarunkowania zdrowia a poczucie sensu
życia w Europie Północnej i Południowej

4. Polityczny kontekst opieki nad ludźmi starszymi oraz kształtujące je czynniki na Północy i Południu Europy
4.1. Przeobrażenia państwa opiekuńczego w Europie a opieka nad ludźmi starszymi
4.1.1. Koncepcje i definiowanie państwa opiekuńczego
4.1.2. Przemiany państwa opiekuńczego po II wojnie światowej
4.2. Modele polityki społecznej w państwach północno- i południowoeuropejskich a klasyfikacje systemów opieki
4.2.1. Modele polityki społecznej i ich dynamika
4.2.2. Odmienność wyznania i wartości w państwach Europy Północnej i Południowej
4.2.3. Ideologie partii rządzących w krajach północno- i południowoeuropejskich
4.3. Modele i klasyfikacje systemów opieki

5. Opieka nad ludźmi starszymi w międzynarodowych koncepcjach polityki społecznej
5.1. Kierunki przemian współczesnej polityki społecznej w Europie
5.2. Charakter globalnej współpracy w kwestii opieki nad ludźmi starszymi
5.2.1. Opieka nad ludźmi starszymi w dokumentach Światowej Organizacji Zdrowia oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
5.2.2. Opieka nad ludźmi starszymi w perspektywie Unii Europejskiej

6. Decentralizacja a organizacja opieki w państwach północno- i południowoeuropejskich
6.1. Charakter decentralizacji na północy i południu Europy
6.2. Organizacja opieki w państwach północnoeuropejskich
6.2.1. Szwecja
6.2.2. Dania
6.2.3. Finlandia
6.3. Organizacja opieki w państwach południowoeuropejskich
6.3.1. Hiszpania
6.3.2. Włochy
6.3.3. Portugalia

7. Deinstytucjonalizacja opieki w państwach północno- i południowoeuropejskich
7.1. Pojęcie deinstytucjonalizacji
7.2. Deinstytucjonalizacja północnoeuropejska
7.2.1. Szwecja
7.2.2. Dania
7.2.3. Finlandia
7.3. Deinstytucjonalizacja południowoeuropejska
7.3.1. Hiszpania
7.3.2. Włochy
7.3.3. Portugalia

8. Podsumowanie i wnioski
8.1. Konkluzje teoretyczne
8.2. Sugestie dotyczące praktyki
8.3. Wnioski dla Polski

Aneks
Bibliografia
Spis tabel i wykresów
Spis tabel
Spis wykresów

398 stron, Format: 16.0x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019