wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

OCHRONA ŚRODOWISKA W PRAKTYCE GMINY


RAKOCZY B.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie I

cena netto: 145.10 Twoja cena  137,85 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Ochrona środowiska w praktyce gminy

Książka przedstawia zadania i obowiązki gminy w dwóch aspektach, z jednej strony jako podmiot zobowiązany wykonywać określone zadania z zakresu ochrony środowiska, a z drugiej – sama jest podmiotem korzystającym ze środowiska.

W publikacji znajdziesz m.in. omówienie następujących zagadnień:

 • prawo do korzystania ze środowiska oraz podmiot korzystający ze środowiska;
 • realizacja przez gminę poszczególnych zadań publicznych, których wykonanie powoduje konieczność lub możliwość oddziaływania na środowisko, w tym m.in.:
 • gospodarowanie wodami,
 • gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • oczyszczanie ścieków komunalnych,
 • planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,
 • budowa dróg;
 • zakres i sposób wykonywania poszczególnych zadań publicznych przez gminę;
 • analiza pojęć „organ ochrony środowiska” oraz „instytucja ochrony środowiska”;
 • podział zadań między organy administracji państwowej i samorządowej;
 • kompetencje organów gminy w zakresie ochrony środowiska w odniesieniu do poszczególnych obszarów prawa ochrony środowiska.

Autor uwzględnił ponadto wzory decyzji i regulaminów

, w tym:

 • decyzję w sprawie zezwolenia na wycięcie drzew,
 • decyzję o czasowym odebraniu psa,
 • uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
 • uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Książka przeznaczona jest dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, notariuszy, prokuratorów oraz pracowników administracji rządowej i samorządowej. Będzie cennym źródłem wiedzy dla ekonomistów, księgowych i przedsiębiorców branży chemicznej. Zainteresuje również pracowników naukowych oraz studentów prawa i administracji.

Wykaz skrótów  9
Wstęp . 11

Rozdział 1. Zagadnienia wprowadzające  17
1.1. Pojęcie ochrony środowiska. Ochrona środowiska jako zadanie publiczne  17
1.2. Konstytucyjne podstawy ochrony środowiska  25
1.3. Pojęcie gminy 42
1.4. Pozycja ustrojowa gminy w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej  45
1.5. Ochrona środowiska a gmina  49
1.6. Wnioski końcowe . 58

CZĘŚĆ I. GMINA JAKO PODMIOT KORZYSTAJĄCY ZE ŚRODOWISKA

Rozdział 2. Podmiotowe i przedmiotowe przesłanki korzystania ze środowiska  63
2.1. Pojęcie korzystania ze środowiska i jego rodzaje  63
2.2. Pojęcie podmiotu korzystającego ze środowiska  73
2.3. Korzystanie z poszczególnych zasobów środowiska  76
2.4. Wnioski końcowe . 89

Rozdział 3. Korzystanie przez gminę ze środowiska a wykonywanie zadań publicznych . 91
3.1. Pojęcie zadania publicznego . 91
3.2. Gospodarowanie wodami a ochrona środowiska . 96
3.3. Gospodarowanie odpadami komunalnymi a ochrona środowiska  99
3.4. Oczyszczanie ścieków komunalnych a ochrona środowiska  104
3.5. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne a ochrona środowiska  106
3.6. Budowa dróg a ochrona środowiska . 129
3.7. Dofinansowanie ochrony środowiska a wykonywanie zadań publicznych przez gminę . 130
3.8. Wnioski końcowe . 135

CZĘŚĆ II. GMINA JAKO PODMIOT WŁADZY PUBLICZNEJ WYKONUJĄCY ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Rozdział 4. Organizacja ochrony środowiska w systemie prawa polskiego  141
4.1. Organy ochrony środowiska  141
4.2. Instytucje ochrony środowiska  147
4.3. Podział zadań między organy administracji państwowej i samorządowej . 152
4.4. Kompetencje organów gminy. Zagadnienia ogólne  157
4.5. Wnioski końcowe . 165

Rozdział 5. Kompetencje organów gminy w zakresie ochrony środowiska . 167
5.1. Kompetencje w zakresie ochrony przyrody . 167
5.2. Kompetencje w zakresie zagospodarowania przestrzennego . 177
5.3. Kompetencje w zakresie gospodarowania odpadami  181
5.4. Kompetencje w zakresie gospodarowania wodami  194
5.5. Kompetencje w zakresie ochrony zwierząt  202
5.6. Kompetencje w zakresie odpowiedzialności prawnej w ochronie środowiska. 207
5.7. Kompetencje w zakresie ocen oddziaływania na środowisko . 215
5.8. Wnioski końcowe . 224

Zakończenie . 227
Wskazania praktyczne do poszczególnych rozdziałów  231
Bibliografia. 239

Wzory decyzji i regulaminów . 245

1. Decyzja w sprawie zezwolenia na wycięcie drzew  246
2. Decyzja o czasowym odebraniu psa . 250
3. Uchwała w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  252
4. Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 262

272 strony, Format: 14.5x20.5cm, oprawa miękkaPo otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020