wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

FIZJOTERAPIA W PSYCHIATRII


FLORKOWSKI A. RED.

wydawnictwo: PZWL, 2014, wydanie I

cena netto: 106.80 Twoja cena  101,46 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Fizjoterapia w psychiatrii

W książce, będącej pierwszym w Polsce wydaniem podręcznika fizjoterapii w psychiatrii przedstawiono podstawowe zagadnienia z zakresu zdrowia psychicznego, najważniejsze zaburzenia i choroby psychiczne oraz metody ich farmakologicznego leczenia.

Ponadto omówiono metody usprawniania stosowane współcześnie u osób z zaburzeniami psychicznymi, m.in. zabiegi fizjoterapeutyczne, różne formy psychoterapii, terapię przez zabawę, sztukę (arteterapię), muzykoterapię i rehabilitację neuropsychologiczną.

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów fizjoterapii i praktykujących fizjoterapeutów. Może być też przydatny dla studentów innych kierunków medycznych.

I.   PODSTAWY PSYCHIATRII

1. Zdrowie psychiczne - podstawowe zagadnienia
1.1. Wprowadzenie
1.2. Model leczenia środowiskowego
1.3. Pojęcie normy i patologii
1.3.1. Pojęcie normy
1.3.2. Pojęcie patologii
1.3.3. Elementy patologii
1.3.4. Definicja zaburzenia psychicznego
1.3.5. Systemy klasyfikacyjne zaburzeń psychicznych
1.4. Częstość występowania zaburzeń psychicznych w Polsce
1.5. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

2. Psychopatologia ogólna
2.1. Wprowadzenie
2.2. Zaburzenia pamięci
2.3. Zaburzenia spostrzegania
2.4. Zaburzenia myślenia
2.5. Zaburzenia emocji i nastroju
2.6. Zaburzenia woli
2.7. Zaburzenia świadomości
2.8. Objawy ogniskowe
2.9. Zaburzenia intelektu

3. Schizofrenia i inne psychozy
3.1. Wprowadzenie
3.2. Epidemiologia
3.3. Etiologia
3.4. Obraz kliniczny
3.5. Klasyfikacja
3.6. Rokowanie
3.7. Leczenie
3.8. Inne psychozy
3.8.1. Zaburzenie schizotypowe
3.8.2. Zaburzenie schizoafektywne
3.8.3. Krótkotrwałe zaburzenia psychotyczne
3.8.4. Uporczywe zaburzenia urojeniowe 
        
4. Depresje i zaburzenia afektywne (nastroju)
4.1. Wprowadzenie
4.2. Epidemiologia
4.3. Etiopatogeneza
4.4. Klasyfikacja zaburzeń nastroju w ICD-10
4.5. Przebieg i typy depresji
4.6. Obraz kliniczny chorobowych zaburzeń nastroju
4.7. Depresja, ból i objawy somatyczne

5. Zaburzenia lękowe
5.1. Wprowadzenie
5.1.1. Pojęcie lęku. Historia i klasyfikacja zaburzeń lękowych
5.2. Etiologia
5.3. Epidemiologia
5.4. Zaburzenia lękowe z napadami paniki (lęk paniczny, lęk napadowy)
5.4.1. Leczenie
5.5. Zaburzenia lękowe w postaci fobii - agorafobia
5.6. Specyficzne (izolowane) postacie fobii
5.7. Fobia społeczna
5.8. Zaburzenia lękowe uogólnione
5.9. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (nerwica natręctw)
5.10. Zaburzenia stresowe
5.10.1. Ostra reakcja na stres
5.10.2. Zaburzenia stresowe pourazowe
5.11. Zaburzenia adaptacyjne
5.12. Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)
5.13. Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną
5.14. Inne zaburzenia nerwicowe

6. Uzależnienia. Zaburzenia psychiczne związane z nadużywaniem alkoholu
6.1. Wprowadzenie
6.2. Działanie alkoholu
6.3. Wpływ stężenia alkoholu we krwi na funkcjonowanie człowieka
6.4. Ostre zatrucie alkoholem etylowym
6.5. Ostry zespół abstynencyjny
6.6. Zespół abstynencyjny z majaczeniem
6.7. Napady padaczkowe
6.8. Psychozy alkoholowe
6.8.1. Majaczenie drżenne
6.8.2. Ostra halucynoza (omamica) alkoholowa
6.8.3. Przewlekła halucynoza (omamica) alkoholowa
6.8.4. Obłęd alkoholowy
6.8.5. Zespół Korsakowa
6.9. Narkomania i uzależnienie od leków
6.9.1. Definicje
6.9.2. Uzależnienie od konopi indyjskich
6.9.3. Uzależnienie od amfetaminy
6.9.4. Uzależnienie od kokainy
6.9.5. Uzależnienie od halucynogenów
6.9.6. Uzależnienie od lotnych rozpuszczalników
6.9.7. Uzależnienie od leków przeciwlękowych i nasennych
6.9.8. Następstwa i objawy uzależnienia
6.9.9. Leczenie

7. Zaburzenia snu

8. Zaburzenia osobowości
8.1. Wprowadzenie
8.2. Rodzaje zaburzeń osobowości
8.3. Podsumowanie

9. Zespoły otępienne
9.1. Wprowadzenie
9.2. Epidemiologia
9.3. Klasyfikacje
9.4. Definicja
9.5. Rozpoznanie
9.5.1. Krótka skala oceny stanu psychicznego
9.5.2. Test rysowania zegara
9.5.3. Badanie neuropsychologiczne
9.5.4. Różnicowanie otępienia z innymi chorobami
9.6. Choroba Alzheimera
9.7. Otępienie naczyniowe
9.8. Otępienie z ciałami Lewy’ego
9.9. Otępienie czołowo-skroniowe
9.10. Podsumowanie

10. Niepełnosprawność intelektualna
10.1. Wprowadzenie
10.2. Etiologia
10.3. Klasyfikacja
10.4. Rozpoznanie
10.5. Leczenie

11. Psychiatria dzieci i młodzieży
11.1. Wprowadzenie
11.2. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych występujących u dzieci (podstawowe grupy)
11.3. Zaburzenia związane z zachowaniem destrukcyjnym
11.3.1. Zespół nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi (ADHD)
11.3.2. Zaburzenia zachowania
11.3.3. Prowokacyjne przeciwstawianie się
11.4. Zaburzenia emocjonalne
11.4.1. Lęk separacyjny
11.4.2. Unikanie kontaktów społecznych
11.4.3. Nadmierny lęk w postaci fobii
11.4.4. Depresja dziecięca
11.4.5. Fobia szkolna
11.5. Zaburzenia nawyków i odżywiania
11.5.1. Zaburzenia czynności fizjologicznych
11.5.2. Zaburzenia mowy
11.5.3. Tiki
11.5.4. Jadłowstręt psychiczny
11.5.5. Bulimia
11.6. Zaburzenia rozwoju
11.6.1. Upośledzenie umysłowe
11.6.2. Autyzm wczesnodziecięcy
11.7. Zaburzenia identyfikacji z płcią
11.7.1. Transseksualizm

12. Podstawowa charakterystyka leczenia farmakologicznego w psychiatrii
12.1. Wprowadzenie
12.2. Leki przeciwpsychotyczne (neuroleptyki)
12.3. Leki przeciwdepresyjne (tymoleptyki)
12.4. Leki przeciwlękowe (anksjolityki)
12.5. Leki normotymiczne
12.6. Leczenie elektrowstrząsami
12.7. Psychochirurgia

II. WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU FIZJOLOGII I REHABILITACJI W PSYCHIATRII

13. Zachowania wobec choroby
13.1. Wprowadzenie
13.2. Adaptacja pacjenta do choroby
13.3. Postawy sprzyjające zdrowiu
13.4. Podsumowanie

14. Choroba psychiczna w rodzinie

15. Dziecko pacjentem psychiatrycznym
15.1. Wprowadzenie
15.2. Specyfika procesu diagnostycznego u dzieci i młodzieży
15.3. Terapia

16. Oddziaływania psychoterapeutyczne wobec pacjentów psychiatrycznych
16.1. Wprowadzenie
16.2. Podejścia psychoterapeutyczne
16.2.1. Terapia behawioralna
16.2.2. Terapia poznawcza według Aarona Becka
16.2.3. Psychologia humanistyczna i egzystencjalna
16.2.4. Ericksonowska koncepcja interwencji terapeutycznej
16.2.5. Terapia systemowo-interakcyjna
16.2.6. Terapia psychodynamiczna
16.2.7. Psychoterapia grupowa

17. Arteterapia jako forma rehabilitacji w psychiatrii
17.1. Wprowadzenie
17.2. Sztuka i człowiek - wzajemne relacje
17.3. Sztuka i medycyna
17.4. Arteterapia - definicja, rodzaje, cele i funkcje
17.5. Arteterapia jako jedna z metod rehabilitacji w psychiatrii
17.6. Podsumowanie

18. Terapeutyczna funkcja zabawy
18.1. Istota i funkcje zabawy
18.2. Zabawa a rozwój dziecka
18.3. Przykłady zastosowania zabawy w terapii
18.4. Wskazówki dla prowadzących terapię przez zabawę
18.5. Podsumowanie

19. Muzykoterapia w psychiatrii
19.1. Wprowadzenie
19.2. Rozwój i definicje muzykoterapii
19.3. Formy muzykoterapii
19.4. Wpływ muzyki na funkcje mózgu
19.5. Muzykoterapia w koncepcjach psychoterapeutycznych
19.6. Muzykoterapia w psychiatrii
19.7. Przykłady muzyki wykorzystywanej w muzykoterapii
19.8. Podsumowanie

20. Aktywność ruchowa osób starszych

21. Działania terapeutyczne i profilaktyczne wobec osób uzależnionych od narkotycznych środków psychoaktywnych
21.1. Wprowadzenie
21.2. Leczenie
21.3. Profilaktyka

22. Rehabilitacja neuropsychologiczna
22.1. Zadania neuropsychologii
22.2. Procesy poznawcze
22.2.1. Wrażenia, spostrzeżenia i wyobrażenia
22.2.2. Procesy uwagi
22.2.3. Uczenie się
22.2.4. Procesy pamięciowe
22.2.5. Pamięć operacyjna
22.2.6. Myślenie i rozwiązywanie problemów. Pojęcia
22.2.7. Język i mowa
22.3. Zjawiska związane z uszkodzeniem OUN i procesami kompensacyjnymi
22.3.1. Diaschiza
22.3.2. Spontaniczny powrót do zdrowia
22.3.3. Neurogeneza i plastyczność mózgu
22.3.4. Łagodne zaburzenia funkcji poznawczych
22.4. Pomoc pacjentom z uszkodzeniami OUN
22.4.1. Interwencja kryzysowa
22.4.2. Psychoterapia
22.4.3. Rehabilitacja neuropsychologiczna
22.5. Czynniki wpływające na efektywność terapii neuropsychologicznej
22.6. Wybrane modele terapii
22.6.1. Szkoła reorganizacji funkcji psychicznych
22.6.2. Model modułowej mózgowej organizacji funkcji psychicznych
22.6.3. Neurolingwistyczna szkoła łuriowska - analityczna reorganizacja funkcji psychicznych
22.6.4. Nurt pragmatyczny
22.6.5. Trening poznawczy
22.6.6. Terapia wspomagana komputerowo
22.7. Zasady prowadzenia terapii neuropsychologicznej
22.7.1. Zasada wczesnego rozpoczynania zajęć terapeutycznych
22.7.2. Zasada etapowości
22.7.3. Zasada postawy psychoterapeutycznej
22.7.4. Zasada elastyczności w formułowaniu celów i strategii
22.7.5. Zasada kompensacji
22.7.6. Zasada stopniowania trudności, poglądowości i indywidualizacji
22.7.7. Zasada terapii systemowej
22.7.8. Zasada organizacji pracy z chorym
22.7.9. Zasada oddziaływań holistycznych
22.7.10. Zasada długoterminowej opieki
22.8. Ocena występowania cech uszkodzenia OUN
22.8.1. Test rysowania zegara
22.8.2. Krótka skala oceny stanu psychicznego (MMSE)
22.8.3. Montrealska skala oceny funkcji poznawczych (MoCA)
22.8.4. Krótki kwestionariusz stanu psychicznego według Pfeiffera (SPMSQ)

23. Prawa pacjentów psychiatrycznych

24. Rehabilitacja osób chorych psychicznie

Skorowidz

244 strony, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020