wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO PROBLEMATYKA PODSTAWOWA


PIHOWICZ W.

wydawnictwo: WNT, 2008, wydanie I

cena netto: 45.10 Twoja cena  42,85 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Książka jest poświęcona podstawowej problematyce inżynierii bezpieczeństwa technicznego.

 

Na wstępie podano zwięzłą informację o inżynierii bezpieczeństwa i jej podziale na inżynierię bezpieczeństwa technicznego i inżynierię bezpieczeństwa cywilnego. Następnie zdefiniowano obiekt techniczny i jego zasadnicze elementy, zaprezentowano klasyfikację obiektów technicznych oraz omówiono etapy istnienia i stany eksploatacji obiektu. Przedstawiono układ funkcjonalny i układ bezpieczeństwa obiektu technicznego oraz osprzęt ratunkowy obiektu (sumaryczne środki bezpieczeństwa). Kolejne rozdziały poświęcono zagadnieniom niezawodności i niezawodnościowej teorii bezpieczeństwa technicznego. Obszernie omówiono bezpośrednie przyczyny powstawania szkód oraz mechanizm powstawania szkód powodowanych przez obiekty techniczne. Przedstawiono nową, uniwersalną i kompleksową teorię zagrożenia technicznego i bezpieczeństwa technicznego. Podano współzależności między niezawodnością a zagrożeniem technicznym. Określono nakłady ponoszone na bezpieczeństwo techniczne. Ostatnie rozdziały poświęcono kwestiom możliwości osiągnięcia zerowego zagrożenia technicznego i absolutnego bezpieczeństwa technicznego oraz wpływu inżynierii bezpieczeństwa technicznego na rozwój i kształtowanie postępu w technice.

 

Książka jest przeznaczona dla studentów różnych kierunków oraz pracowników naukowych wyższych uczelni technicznych, a także dla inżynierów pracujących w różnych gałęziach gospodarki.


Spis treści:

1. Uwagi wstępne
1.1. Ogólna charakterystyka książki
1.2. Elementy nowości i oryginalności w książce

2. Informacja o inżynierii bezpieczeństwa
2.1. Inżynieria bezpieczeństwa jako nowa dyscyplina nauki
2.2. Istota inżynierii bezpieczeństwa technicznego i inżynierii bezpieczeństwa cywilnego oraz
charakterystyka sprzężeń między nimi

3. Obiekt techniczny
3.1. Definicja obiektu technicznego i jego zasadniczych elementów
3.2. Klasyfikacja obiektów technicznych
3.3. Etapy istnienia i stany eksploatacji obiektu technicznego

4. Układ funkcjonalny i układ bezpieczeństwa obiektu technicznego
4.1. Definicje układów
4.2. Charakterystyka układów reprezentatywnych obiektów technicznych
4.3. Całkowita struktura układów i problematyka z nią związana

5. Osprzęt ratunkowy obiektu technicznego – sumaryczne środki bezpieczeństwa
5.1. Definicje pojęć podstawowych i ich analiza
5.2. Charakterystyka typowego osprzętu ratunkowego
5.3. Syntetyczne porównanie osprzętu ratunkowego i układu bezpieczeństwa z punktu widzenia
ich struktur i problematyki z tymi strukturami związanej

6. Niezawodność
6.1. Jakościowe ujęcie niezawodności
6.2. Syntetyczne przedstawienie ilościowego ujęcia niezawodności
6.3. Hierarchiczna struktura niezawodności obiektu technicznego

7. Niezawodnościowa teoria bezpieczeństwa technicznego
7.1. Jakościowe i ilościowe ujęcie bezpieczeństwa technicznego w ramach Niezawodnościowej Teorii Bezpieczeństwa Technicznego
7.2. Kwestia słuszności i przydatności niezawodnościowej teorii bezpieczeństwa technicznego

8. Bezpośrednie przyczyny powstawania szkód
8.1. Niszczące działanie sił mechanicznych
8.2. Niszczące działaniem strumieni cieplnych
8.3. Niszczące działanie prądów elektrycznych
8.4. Niszczące działanie promieniowania jądrowego
8.5. Niszczące działanie substancji toksycznych. Zniszczenia organizmów żywych

9. Mechanizm powstawania szkód powodowanych przwez obiekty techniczne
9.1. Nośniki negatywnego oddziaływania zgromadzone w obiektach technicznych
9.2. Sposoby powstawania katastrof. Teoria Thoma i kwestia jej wykorzystania w inżynierii bezpieczeństwa technicznego
9.3. Nośniki negatywnego oddziaływania, wydzielone z obiektów technicznych podczas ich katastrof
9.4. Rozprzestrzenianie się nośników negatywnego oddziaływania wydzielonych z obiektów technicznych
9.5. Transformacja nośników negatywnego oddziaływania w bezpośrednie przyczyny powstawania szkód
9.6. Generacja szkód – wpływ charakterystyki szkodowej i parametrów ewakuacji na proces powstawania szkód
9.7. Schemat logiczny mechanizmu powstawania szkód

10. Nowa, kompleksowa i uniwersalna teoria zagrożenia technicznego i bezpieczeństwa technicznego
10.1. Wektorowy potencjał zagrożenia technicznego – pierwotna zdolność obiektu technicznego do negatywnego oddziaływania
10.2. Nowe, kompleksowe i uniwersalne ujęcie zagrożenia technicznego i bezpieczeństwa technicznego, zakresy ich zmienności oraz kwestia ich struktury
10.3. Stochastyczna miara zagrożenia technicznego i stochastyczna miara bezpieczeństwa technicznego
10.4. Ryzyko negatywnego oddziaływania i ryzyko powstawania szkód jako probabilistyczne przybliżenie odpowiednich miar stochastycznych
10.5. Funkcje wiążące zagrożenie techniczne i bezpieczeństwo techniczne z zasadniczymi wielkościami na nie wpływającymi – bezpośredni związek bezpieczeństwa technicznego z zagrożeniem technicznym
10.6. Ujęcie graficzne zmienności zagrożenia technicznego i bezpieczeństwa technicznego oraz relacji między nimi i pierwotną zdolnością obiektu technicznego do negatywnego oddziaływania

11. Współzależności między niezawodnością a zagrożeniem technicznym
11.1. Precyzyjny związek funkcyjny między całkowitymi niezawodnościami odpowiednich części składowych obiektu technicznego a powodowanym przez niego zagrożeniem technicznym
11.2. Luźne relacje między sumaryczną niezawodnością całkowitą obiektu technicznego a powodowanym przez niego zagrożeniem technicznym

12. Sumaryczne koszty bezpieczeństwa technicznego
12.1. Koszty zagrożenia technicznego
12.2. Koszty ewakuacji
12.3. Bezpośredni związek minimalnych sumarycznych kosztów bezpieczeństwa technicznego z tym bezpieczeństwem

13. Możliwości i celowość osiągnięcia zerowego zagrożenia technicznego i absolutnego bezpieczeństwa technicznego
13.1. Teoretyczna możliwość dowolnego zbliżenia się do wartości asymptotycznych zagrożenia technicznego i bezpieczeństwa technicznego
13.2. Realna celowość osiągnięcia co najwyżej wartości ekstremalnych wypadkowego zagrożenia technicznego i wypadkowego bezpieczeństwa technicznego

14. Wpływ inżynierii bezpieczeństwa technicznego na rozwój i kształtowanie postępu w technice
14.1. Mechanizm generowania zmian i kierunków rozwoju obiektów technicznych przez inżynierię bezpieczeństwa technicznego
14.2. Charakterystyka najbardziej spektakularnych zmian, dokonywanych w świecie obiektów technicznych, wskutek działania mechanizmu ich generacji


Literatura
Skorowidz


362 strony, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018