wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ROZWOJU


SIERAK J. RED / INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ W POLSCE

wydawnictwo: SGH, 2010, wydanie I

cena netto: 39.50 Twoja cena  37,53 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Publikacja zawiera obszerną syntezę wyników badań statutowych zrealizowanych przez pracowników Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego wchodzącej w skład Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Głównym celem tych badań była ocena wykorzystania funduszy unijnych jako źródła niwelowania dysproporcji rozwoju jednostek terytorialnych w Polsce. Towarzyszyły temu ocena dokonań samorządu terytorialnego oraz określenie jego roli w kształtowaniu rozwoju lokalnego. Wyniki badań pozwalają ocenić sytuację społeczno-gospodarczą i finansową miast, gmin i regionów w Polsce oraz jakość zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego, a także odpowiedzieć na pytania:

  • w jakim stopniu wykorzystane zostały fundusze Unii Europejskiej w latach 2004-2006

i jak wyglądają perspektywy dla okresu 2007-2013

  • jakie były efekty rzeczowe wykorzystania funduszy unijnych w Polsce w wybranych branżach

infrastruktury komunalnej - gospodarce wodno-ściekowej oraz drogownictwie

  • czy beneficjenci środków w Polsce są przygotowani organizacyjnie, technicznie i ekonomicznie
  • do realizacji projektów współfinansowanych funduszami UE
  • jakie są bariery korzystania z funduszy Unii Europejskiej w Polsce
  • w jakim stopniu fundusze Unii Europejskiej mogą przyczynić się do likwidacji występującej w Polsce luki ilościowej.

Dokonano tutaj także oceny sytuacji społeczno-gospodarczej i finansowej regionów w Polsce.


Spis treści:

Wstęp (Jacek Sierak)

Rozdział 1. Inwestycje infrastrukturalne jednostek samorządu terytorialnego i ich finansowanie (Jacek Sierak, Remigiusz Górniak)

1.1. Pojęcie i funkcje infrastruktury

1.2. Inwestycje infrastrukturalne

1.3. Źródła finansowania inwestycji komunalnych

 

Rozdział 2. Sytuacja społeczno-gospodarcza jednostek terytorialnych (Grzegorz Maśloch)

2.1. Uwarunkowania demograficzne

2.2. Rynek pracy

2.3. Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno -gospodarczego regionów w Polsce

2.4. Podmioty gospodarcze

2.5. Podsumowanie

 

Rozdział 3. Zagospodarowania infrastrukturalne jednostek terytorialnych (wybrane branże) (Jacek Sierak)

3.1. Ogólna charakterystyka zmian

3.2. Sieć wodociągowa

3.3. Sieć kanalizacyjna

3.4. Oczyszczalnie ścieków

3.5. Drogi publiczne

3.5.1. Regionalne zróżnicowanie sieci dróg w Polsce

3.6. Rozmiary potrzeb inwestycyjnych

3.6.1. Sieć wodociągowa

3.6.2. Sieć kanalizacyjna

3.6.3. Drogi publiczne

3.6.4. Cele rozwojowe do 2015 r. według Narodowego Programu Budowy Dróg i Autostrad

3.7. Podsumowanie

 

Rozdział 4. Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2004-2009 (Jacek Sierak)

4.1. Dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego

4.1.1. Struktura dochodów jednostek samorządu terytorialnego w latach 2004-2009

4.1.2. Dochody własne

4.1.3. Subwencje

4.1.4. Dotacje

4.2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego według województw - zróżnicowanie regionalne

4.3. Wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego

4.3.1. Poziom i zmiany wydatków jednostek samorządu terytorialnego

4.3.2. Struktura wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego

4.3.3. Wydatki inwestycyjne

4.4. Wynik finansowy jednostek samorządu terytorialnego

4.5. Poziom i struktura zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego

4.6. Ogólna ocena sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego

 

Rozdział 5. Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w latach 2004-2006 (Jacek Sierak, Remigiusz Górniak, Grzegorz Maśloch)

5.1. Podstawy polityki regionalnej Unii Europejskiej

5.1.1. Istota, zasady i cele polityki regionalnej UE

5.1.2. Pojecie regionu i zróżnicowanie międzyregionalne

5.1.3. Budżet i fundusze Unii Europejskiej w latach 2000-2006

5.1.4. Podstawy prawne realizacji polityki ekologicznej w zakresie gospodarki wodociągowo-ściekowej i drogownictwa

5.2. Wykorzystanie funduszy unijnych w latach 2004-2006

5.2.1. Podstawy polityki wsparcia i dokumenty programowe w okresie 2004-2006

5.2.2. Efekty wykorzystania funduszy unijnych w Polsce w okresie 2004-2006

5.2.3. Bariery wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w okresie 2004-2006

5.3. Ogólna ocena wykorzystania funduszy unijnych w okresie 2004-2006

 

Rozdział 6. Fundusze Unii Europejskiej w latach 2007-2013 jako źródło finansowania rozwoju infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej i dróg w Polsce (Jacek Sierak, Remigiusz Górniak)

6.1. Założenia polityki spójności na lata 2007-2013

6.2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jako źródło finansowania inwestycji infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej i drogowej w latach 2007-2013

6.2.1. Finansowanie rozwoju infrastruktury drogowej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

6.2.2. Finansowanie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

6.3. Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania inwestycji infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej i drogowej w latach 2007-2013

6.4. Podsumowanie

 

Zakończenie (Jacek Sierak)

Bibliografia

Spis tabel

Spis wykresów


288 stron, B5, oprawa miękka

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:


 

- GOSPODARKA FINANSOWA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE
KOŁACZYŃSKI B. RATAJCZAK M.

- ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE
KOWALCZYK A. DEREK M.

- ANIMACJA CZASU WOLNEGO W TURYSTYCE
BĄCZEK J.B. / PRAKTYCZNY PODRĘCZNIK DLA ANIMATORÓW /

- ROZWÓJ REGIONALNY JAKO ZADANIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
WLAŹLAK K.

- WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH NA WZROST GOSPODARCZY I ROZWÓJ REGIONÓW W POLS
KUDRYCKA I. /W POLSCE/

- FINANSE PUBLICZNE WOBEC WYZWAŃ GLOBALIZACJI
GUZIEJEWSKA B.

- ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ
RED. PENDER L. SHARPLEY R.

- PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
BARTKOWIAK G. / W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ /

- PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO METODA WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNY
CENKIER A. /PUBLICZNYCH/ MONOGRAFIE I OPRACOWANIA 566

- BUDŻET A FINANSE PUBLICZNE
LUBIŃSKA T.

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018