wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ORGANIZACJA PRACY BIIUROWEJ


MITURA E. RED.

wydawnictwo: DIFIN, 2013, wydanie I

cena netto: 46.90 Twoja cena  44,56 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Organizacja pracy biurowej


Podręcznik „Organizacja pracy biurowej. Wydanie II” jest przeznaczony dla młodzieży szkół policealnych o profilu technik administracji oraz dla osób zgłębiających wiedzę z zakresu obsługi przedsiębiorstwa, pracowników biurowych itp.

Omówiono w nim następujące zagadnienia:


- charakterystyka pracy biurowej
- przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
- zarządzanie biurem
- redagowanie pism
- organizacja obiegu korespondencji
- korespondencja służbowa (w pięciu językach)
- organizacja spotkań służbowych
- obsługa interesantów i udzielanie informacji
- działanie Public Relations w biurze.


Cennym uzupełnieniem podręcznika są interesujące zestawy ćwiczeń. Zawartość merytoryczna podręcznika jest zgodna z nową podstawą programową nauczania przedmiotu dla zawodu technik administracji.


WSTĘP

Rozdział 1
ZASADY FUNKCJONOWANIA BIURA
Elżbieta Mitura, Maria Kęska

1.1. Charakterystyka pracy biurowej
1.2. Rola sekretariatu w biurze
1.3. Współpraca z przełożonym
1.4. Przyjmowanie interesantów
1.5. Specjalistyczne wyposażenie biura
1.5.1. Sekretariat
1.5.2. Sala konferencyjna

Rozdział 2
PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
Elżbieta Mitura, Elżbieta Kłodzińska

2.1. Prawa i obowiązki pracownika
2.2. Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
2.3. BHP przy obsłudze stanowiska biurowego
2.4. Urządzenia i zabezpieczenia w biurze
2.4.1. Urządzenia monitorujące
2.4.2. Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne
2.4.3. Urządzenia przeciwwłamaniowe
2.4.4. Urządzenia przeciwpożarowe
2.5. Ochrona środowiska i materialne środowisko pracy
2.6. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

Rozdział 3
ORGANIZACJA STANOWISKA PRACY, ZARZĄDZANIE BIUREM
Anna Oleksiejczuk, Ewa Oleksiejczuk

3.1. Planowanie, organizowanie i nadzorowanie pracy w biurze
3.2. Funkcje i czynności kierownicze
3.3. Umiejętności kierownicze
3.4. Style kierowania
3.5. Sytuacyjne wyznaczniki skuteczności kierowania
3.6. Style kierowania ze względu na skuteczność działań kierowniczych
3.7. Zachowania przywódcze w procesie kierowania
3.8. Zachowania informacyjno-decyzyjne kierownika
3.9. Urządzenia biurowe
3.9.1. Komputer i urządzenia wspomagające
3.9.2. Środki łączności
3.9.3. Pozostałe urządzenia biurowe
3.10. Środki wykorzystywane do organizacji i archiwizacji biura

Rozdział 4
REDAGOWANIE PISM
Elżbieta Mitura, Elżbieta Kłodzińska

4.1. Pojęcie i rodzaje pism
4.2. Zasady redagowania pism
4.3. Blankiety korespondencyjne
4.4. Elementy i części składowe pisma
4.5. Protokoły, sprawozdania, notatki służbowe
4.7. Adresowanie kopert

Rozdział 5
ORGANIZACJA OBIEGU KORESPONDENCJI
Bogusława Kożuch

5.1. Instrukcja kancelaryjna
5.2. Systemy kancelaryjne
5.3. Przyjmowanie, otwieranie, sprawdzanie korespondencji
5.4. Obieg korespondencji
5.5. Wysyłanie korespondencji
5.6. Przechowywanie i archiwizowanie dokumentów

Rozdział 6
KORESPONDENCJA SŁUŻBOWA
Elżbieta Mitura, Elżbieta Kłodzińska

6.1. Korespondencja w sprawach osobowych
6.1.1. Dokumentacja osobowa w języku angielskim
6.1.2. Dokumentacja osobowa w języku niemieckim
6.1.3. Dokumentacja osobowa w języku hiszpańskim
6.1.4. Dokumentacja osobowa w języku rosyjskim
6.1.5. Dokumentacja osobowa w języku francuskim
6.2. Korespondencja w sprawach handlowych
6.2.1. Etapy zawierania transakcji
6.3. Korespondencja w sprawach administracyjnych
6.3.1. Pisma związane z postępowaniem administracyjnym
6.3.2. Skargi i wnioski
6.3.3. Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń
6.4. Korespondencja w sprawach finansowych
6.5. Korespondencja w sprawach transportowych
6.6. Program: SendSystem – system obsługi przesyłek
6.7. Korespondencja tajna i poufna

Rozdział 7
ORGANIZACJA SPOTKAŃ SŁUŻBOWYCH
Elżbieta Mitura, Elżbieta Kłodzińska

7.1. Typy spotkań (zebrań) firmowych
7.2. Organizacja zebrań
7.3. Zebrania formalne i nieformalne
7.3.1. Zebrania formalne
7.3.2. Zebrania nieformalne
7.4. Podróże służbowe
7.5. Zasady savoir-vivre’u
7.6. Obcokrajowcy w biurze
7.7. Etykieta spotkania biznesowego

Rozdział 8
OBSŁUGA INTERESANTÓW I UDZIELANIE INFORMACJI
Magdalena Kalita, Elżbieta Kłodzińska

8.1. Działanie w przestrzeni biurowej
8.2. Typy interesantów
8.2.1. Bezpośredni kontakt z interesantem
8.3. Strategie obsługi interesantów
8.4. Prawa interesantów
8.5. Metody komunikowania się
8.5.1. Komunikacja werbalna
8.5.2. Komunikacja niewerbalna
8.5.3. Bariery w komunikacji
8.5.4. Konflikty w biurze i ich rozwiązywanie

Rozdział 9
KREOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W OTOCZENIU
Elżbieta Mitura, Elżbieta Kłodzińska

9.1. Działania public relations w biurze
9.2. Narzędzia do budowy wizerunku
9.3. Rozmowy telefoniczne
9.4. Ubiór i cechy pracownika biurowego
9.5. Relacje z mediami

ZAŁĄCZNIKI
BIBLIOGRAFIA


285 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2016