wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ZARZĄDZANIE BUDOWĄ


PELLICER E. YEPES V. TEIXEIRS J.

wydawnictwo: POLTEXT, 2009, wydanie I

cena netto: 51.80 Twoja cena  49,21 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Kolejny podręcznik w Bibliotece Menedżera Budowlanego skupia się na fazie realizacji procesu budowlanego z punktu widzenia wykonawcy.

Wprowadzenie dotyczące specyfiki rynku budowlanego zawiera informacje o jego funkcjonowaniu w Unii Europejskiej oraz opis firmy budowlanej, w tym tradycyjne schematy organizacji, zasady współpracy z jednostkami i wykonawcami na terenie budowy.

Następnie omówiono temat umów i różne sposoby pośredniczenia w fazie realizacji; dokumentację projektową i przetargową; kwestię komunikacji, podejmowania decyzji i negocjowania; kanały przepływu informacji, dokumentowania i przechowywania danych.

Kolejne rozdziały wyjaśniają zagadnienia związane z wykonywaniem robót: maszyny i sprzęt; produktywność i wydajność; organizacja i plan placu budowy oraz zarządzanie jakością i technologią. Wiele uwagi Autorzy poświęcili zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy na placu budowy oraz zapobieganiu wypadkom, a także ochronie środowiskai wyzwaniom zrównoważonego rozwoju.

Najwięcej miejsca zajmuje problematyka zarządzania zasobami (zakres, kolejność i czas trwania robót, alokacja zasobów, kontrola wykonania; wykresy sieciowe, harmonogramy, koszty zasobów i kontroli) oraz zarządzania zmianami w trakcie realizacji, roszczeń i procedur płatności. Omawiając proces ukończenia i zamknięcia prac budowlanych, Autorzy zaprezentowali procedury testowania i przekazania obiektu oraz wynajem.


Biblioteka Menedżerów Budowlanych jest kierowana do inżynierów, konstruktorów,
menedżerów i innych specjalistów zajmujących się przygotowywaniem, realizacją, rozli-czaniem i kontrolą inwestycji. Polecamy ją także wykładowcom i studentom uczelni techni-cznych, uczestnikom studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w sektorze budownictwa.


Promotor projektu:
Katedra Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie – Politechnika Warszawska
Partnerzy projektu:
University of Salford – Wielka Brytania
Politechnic University of Valencia – Hiszpania
Association of Building Surveyors and Construction Experts – Wielka Brytania/Belgia
Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa – Polska
Chartered Institute of Building – Wielka Brytania/Irlandia
Polish British Construction Partnership Sp. z o.o. – Polska


Spis treści:

Wprowadzenie


Rozdział 1
Organizacja procesów budowlanych w przedsiębiorstwach budowlanych
1.1. Cele rozdziału
1.2. Branża budowlana
1.3. Przedsiębiorstwa i produkcja według projektów
1.4. Przedsiębiorstwa budowlane.
1.5. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa budowlanego.
1.6. Plac budowy a przedsiębiorstwo budowlane
1.7. Zarządzanie ryzykiem


Rozdział 2
Dokumenty kontraktowe
2.1. Cele rozdziału
2.2. Wprowadzenie do dokumentów kontraktowych
2.3. Typy dokumentów
2.4. Dokumenty przetargowe
2.5. Oferta przetargowa wykonawcy
2.6. Umowa kontraktowa
2.7. Przedmiar
2.8. Warunki ogólne i szczegółowe
2.9. Specyfikacje techniczne
2.10. Rysunki kontraktowe
2.11. Inne dokumenty


Rozdział 3
Dobór zespołu
3.1. Cele rozdziału
3.2. Wprowadzenie do zagadnienia tworzenia zespołu
3.3. Metody szukania wykonawców
3.3.1. Zamówienia tradycyjne
3.3.2. Zlecenie projektu i budowy
3.3.3. Zlecanie zarządzania
3.3.4. Zarządzanie budową
3.3.5. Partnerstwo publiczno-prywatne
3.3.6. Nowe formy zamówień
3.4. Komunikacja na placu budowy
3.4.1. Organizacja
3.4.2. Relacje robocze
3.4.3. Komunikacja
3.4.4. Komunikacja pisemna
3.4.5. Zebrania


Rozdział 4
Dokumentacja i rejestracja
4.1. Cele rozdziału
4.2. Istotność dokumentacji i rejestracji
4.3. Dzienniki
4.4. Sprawozdania
4.5. Dziennik budowy
4.6. Zebrania
4.7. Administracja elektroniczna projektu
4.8. Informacje i przepływ dokumentów


Rozdział 5
Maszyny i sprzęt
5.1. Cele rozdziału
5.2. Konieczność stosowania maszyn i sprzętu
5.3. Dobór maszyn i sprzętu
5.3.1. Czynniki warunkujące dobór maszyn
5.3.2. Metody doboru maszyny związane z rentownością ekonomiczną
5.4. Kalkulacja kosztów
5.4.1. Stałe i zmienne koszty godzinowe
5.4.2. Koszty sprzętu
5.4.3. Koszty eksploatacyjne
5.5. Utrzymanie


Rozdział 6
Produktywność i wydajność
6.1. Cele rozdziału
6.2. Definicja produktywności i wydajności
6.3. Badanie pracy
6.4. Badanie metod
6.5. Pomiar pracy
6.6. Wydajność sprzętu
6.7. Ocena produktywności
6.8. Inżynieria wartości
6.9. Analiza porównawcza


Rozdział 7
Organizacja i plan placu budowy
7.1. Cele rozdziału
7.2. Ograniczenia placu budowy
7.3. Ograniczenia związane ze sprzętem
7.4. Przechowywanie materiałów
7.5. Obiekty tymczasowe i prace pomocnicze
7.6. Biura na placu budowy
7.7. Bezpieczeństwo na placu budowy
7.8. Wewnętrzna organizacja placu budowy


Rozdział 8
Zarządzanie jakością i technologią
8.1. Cele rozdziału
8.2. Procesy i procedury budowlane (informacje ogólne)
8.3. Procesy i procedury w budownictwie lądowym i wodnym (zarys ogólny)
8.4. Roboty tymczasowe
8.5. Innowacyjność w projektach budowlanych
8.6. Kontrola jakości
8.7. Zapewnienie jakości zgodnie z ISO 9001
8.8. Normy i procedury
8.9. Certyfikaty i zezwolenia techniczne


Rozdział 9
Zarządzanie BHP
9.1. Cele rozdziału
9.2. Wprowadzenie do zarządzania BHP
9.3. Kontekst prawny
9.4. Pośrednicy uczestniczący
9.5. Kontekst biznesowy
9.6. Profilaktyka na placu budowy
9.7. Plan BHP
9.8. Realizacja planu BHP
9.9. Zdarzenia na placu budowy


Rozdział 10
Zarządzanie ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem
10.1. Cele rozdziału
10.2. Ocena oddziaływania infrastruktury na środowisko
10.3. Podstawowe przepisy w zakresie oddziaływania na środowisko naturalne
10.4. Narzędzia zarządzania ochroną środowiska
10.5. Zarządzanie ochroną środowiska w branży budowlanej
10.6. Plan monitorowania ochrony środowiska
10.7. Oddziaływanie placu budowy na środowisko naturalne
10.8. Zrównoważony rozwój a branża budowlana


Rozdział 11
Zarządzanie łańcuchem dostaw
11.1. Cele rozdziału
11.2. Wprowadzenie do zarządzania sieciami dostaw
11.3. Zastosowanie łańcucha dostaw w budownictwie
11.4. Podwykonawstwo
11.5. Zakup materiałów i sprzętu
11.6. Koordynacja działań dostawców i podwykonawców
11.7. Sprawna budowa


Rozdział 12
Zarządzanie zasobami
13.1. Cele rozdziału
12.1. Planowanie robót budowlanych
12.2. Struktura podziału pracy
12.3. Harmonogram działań
12.4. Czas trwania działań
12.5. Ograniczenia i dystrybucja zasobów
12.6. Wykres Gantta
12.7. Wykresy sieciowe
12.8.1. Wprowadzenie
12.8.2. Prezentacja graficzna
12.8.3. Obliczenie ścieżki krytycznej
12.8.4. Aplikacje bazujące na prawdopodobieństwie
13.8.1. Wnioski końcowe
12.9. Inne wykresy
12.10. Kontrola czasu
12.11. Ocena kosztów
12.12. Kontrola kosztów
12.13. Analiza wartości wypracowanej


Rozdział 13
Roszczenia i zarządzanie zmianami
13.1. Cele rozdziału
13.2. Wprowadzenie do tematyki roszczeń i zarządzania zmianami.
13.3. Definicja roszczenia
13.4. Przyczyny roszczeń
13.5. Rodzaje roszczeń
13.6. Proces zarządzania roszczeniami
13.7. Unikanie roszczeń
13.8. Zarządzanie procesem zmian


Rozdział 14
Płatności progresywne
14.1. Cele rozdziału
14.2. Wprowadzenie do płatności progresywnych
14.3. Kontrakty zawierane według ceny jednostkowej
14.3.1. Rodzaje kontraktów budowlanych
14.3.2. Kontrakt oparty na ceny ryczałtowej
14.3.3. Kontrakt na bazie ceny jednostkowej
14.3.4. Kontrakty według metody "koszt plus"
14.3.5. Kontrakty motywacyjne
14.3.6. Kontrakty oparte na procentowej części kosztów
14.4. Procedury płatności progresywnych


Rozdział 15
Zaniknięcie projektu
15.1. Cele rozdziału
15.2. Proces zamknięcia
15.3. Ukończenie i zamknięcie robót budowlanych


216 stron, oprawa miękka

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:


 

- ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIEM BUDOWLANYM
STOCKES E. AKRAM S.

- WARTOŚĆ WYPRACOWANA W PRAKTYCE
WEBB A.

- ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W BUDOWNICTWIE
EATON D.

- PODSTAWY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
RED. BRYX M.

- ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM
KOTAPSKI R. EATON D.

- KREDYT MIESZKANIOWY I BUDOWLANY. PROCEDURY KREDYTOWE, KOSZT KREDYTÓW..
DOBOSIEWICZ Z.

- KLUCZOWE DECYZJE I UMOWY W INWESTYCJACH BUDOWLANYCH
BIELECKI M.

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019