wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

AUDYT WEWNĘTRZNY PROGRAMU „500+” – WZORY LIST KONTROLNYCH ORAZ KWESTIONARIUSZY KONTROLI WEWNĘTRZNEJ (Z SUPLEMENTEM ELEKTRONICZNYM)


WOJDYLAK-SPUTOWSKA Z. SPUTOWSKI A.J.

wydawnictwo: ODDK, 2016, wydanie I

cena netto: 201.60 Twoja cena  191,52 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Audyt wewnętrzny programu „500+” – wzory list kontrolnych oraz kwestionariuszy kontroli wewnętrznej (z suplementem elektronicznym)


Postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego prowadzi organ właściwy, którym na podstawie art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195) jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze lub osoby otrzymującej świadczenie wychowawcze.

Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla audytorów oraz pracowników kontroli wewnętrznej oraz wszystkich tych osób, którym powierzono obowiązki prowadzenia zadań w zakresie postępowania związanego ze świadczeniem wychowawczym oraz innych zadań mających istotny wpływ na  zarządzanie dotacją celową na realizację Programu Wsparcia Rodziny „500+”.

Wzory list kontrolnych postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze, w tym. dot. m.in.:

 • wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego,

 • właściwości organu,

 • kwalifikacji osoby do przyznania świadczenia,

 • postępowania dowodowego,

 • zawieszenia/umorzenia postępowania administracyjnego, 

 • decyzji organu właściwego przyznającego świadczenie,

 • postępowania w związku z wniesieniem zażalenia/odwołania,

 • zwrotu świadczenia pobranego nienależnie;

 • sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
  oraz kwestionariuszy kontroli wewnętrznej,
  w tym. dot. m.in.:

  • organizacji podmiotu realizującego zadania w zakresie świadczenia wychowawczego,

  • postępowania w sprawach o świadczenie,

  • marnotrawienia środków,

  • organizacji systemu ochrony danych osobowych.

Przedstawione kwestionariusze kontroli wewnętrznej oraz listy kontrolne stanowią wyłącznie punkt widzenia autorów opracowania, będący efektem wieloletniej pracy w organach samorządu terytorialnego oraz wykonywania doradztwa na rzecz samorządowych jednostek sektora finansów publicznych w zakresie kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego.

Integralną częścią publikacji jest suplement elektroniczny, który zawiera wszystkie wzory dokumentów zawartych w książce w formacie MS Word, co umożliwia bezpośrednią pracę na plikach, łatwe i szybkie ich dostosowanie do indywidualnych wymogów i rozwiązań stosowanych w jednostce (plik suplementu jest do pobrania przez Internet, instrukcję postępowania zamieszczono w książce).


Wykaz skrótów
Wykaz aktów prawnych
Od autorów

1. Organizacja podmiotu realizującego zadania w zakresie świadczenia wychowawczego realizowanego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
2.Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
3.Właściwość organu w sprawie świadczenia wychowawczego
4. Kwalifikacja osoby do przyznania świadczenia wychowawczego
5. Postępowanie dowodowe w sprawie świadczenia wychowawczego
6. Zawieszenie postępowania administracyjnego / umorzenie postępowania administracyjnego / zajęcie stanowiska przez inny organ
7. Decyzja w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego
8.Wznowienie postępowania administracyjnego / stwierdzenie nieważności decyzji
9. Zmiana i uchylenie ostatecznej decyzji administracyjnej, na mocy której strona nabyła prawo do świadczenia wychowawczego
10. Postępowanie w związku z wniesieniem zażalenia / odwołania
11. Marnotrawienie środków ze świadczenia wychowawczego
12. Zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego
13.Ulgi w spłacie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego
14. Egzekucja nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego
15. Finansowanie świadczenia wychowawczego oraz sprawozdawczość rzeczowo-finansowa z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
16.Ochrona danych osobowych w systemie świadczenia wychowawczego
17. Program zadania zapewniającego w zakresie świadczenia wychowawczego
18. Zestawienie kwestionariuszy kontroli wewnętrznej oraz list kontrolnych


304 strony, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019