wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

UPRAWNIENIA RODZICÓW W PRACY


wydawnictwo: INFOR, 2018, wydanie I

cena netto: 66.39 Twoja cena  63,07 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Uprawnienia rodziców w pracy


Książka w kompleksowy sposób opisuje zasady korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem lub adopcją, a także zasady ich rozliczania oraz ustalania wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres tych urlopów.

Wyjaśnia również, kiedy i jaka umowa ulega przedłużeniu do dnia porodu oraz w jakim czasie rodzice podlegają ochronie przed rozwiązaniem umowy o pracę.

W publikacji szczegółowo omówiono wiele praktycznych zagadnień, w tym:


•wymiar urlopu macierzyńskiego przed porodem i po porodzie,
•wyliczenie wysokości zasiłku macierzyńskiego w różnych sytuacjach,
•wymiar urlopu rodzicielskiego i zasady jego udzielania,
•wymiar urlopu ojcowskiego i zasady jego udzielania.

Najtrudniejsze kwestie zostały przedstawione na przykładach.

To przystępne i wyczerpujące opracowanie pomoże w pracy specjalistom z zakresu kadr i płac, kadrowym i księgowym. Zainteresuje też pracodawców oraz biura rachunkowe, które prowadzą obsługę w tym zakresie


Wstęp

URLOPY I ZASIŁKI ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM

Urlop macierzyński
Urlop macierzyński przed porodem
Wysokość zasiłku macierzyńskiego
Minimalna wysokość zasiłku macierzyńskiego
Uprawnienia osób korzystających z urlopu macierzyńskiego
Rezygnacja z urlopu macierzyńskiego po 14 tygodniach
Rezygnacja z urlopu macierzyńskiego po 8 tygodniach, jeżeli pracownica legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji
Zasiłek macierzyński w razie niezdolności matki dziecka do samodzielnej egzystencji
Przerwanie urlopu w razie choroby i pobytu pracownicy w szpitalu
Zasiłek macierzyński w razie pobytu matki w szpitalu
Przejęcie urlopu w przypadku śmierci matki lub porzucenia przez nią dziecka
Zasiłek macierzyński przysługujący w razie śmierci matki albo porzucenia przez nią dziecka
Urlop macierzyński po nieubezpieczonej matce dziecka
Korzystanie z części urlopu macierzyńskiego, jeżeli matka dziecka podejmie zatrudnienie w pierwszym roku życia dziecka
Zasiłek macierzyński przysługujący ojcu w związku z podjęciem zatrudnienia przez matkę
Rezygnacja z wychowywania dziecka a prawo do urlopu macierzyńskiego
Urlop macierzyński w razie zgonu dziecka
Przerwanie urlopu macierzyńskiego, gdy dziecko jest w szpitalu
Udzielenie urlopu macierzyńskiego
Zasiłek macierzyński
Prawo do zasiłku macierzyńskiego
Osoby uprawnione do urlopu i zasiłku macierzyńskiego
Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego
Krótszy okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego
Rezygnacja z części urlopu przez ubezpieczoną

Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego dla pracowników
Sposób ustalania podstawy wymiaru zasiłku
Zatrudnienie krótsze niż 12 miesięcy kalendarzowych
Zmiana etatu a podstawa wymiaru zasiłku
Wynagrodzenie uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku
Składniki wynagrodzenia nieuwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku
Podstawa wymiaru zasiłku dla osób niebędących pracownikami
Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku
Podstawa wymiaru zasiłku, gdy niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia chorobowego
Podstawa wymiaru w przypadku zmniejszenia przychodu w miesiącu
Uprawnienia rodziców w pracy. Urlopy, zasiłki, świadczenia, ochrona przed zwolnieniem

Brak prawa do zasiłku

Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego

Osoby uprawnione do tzw. urlopu adopcyjnego
Wymiar urlopu adopcyjnego
Urlop adopcyjny na starsze dziecko

Urlop rodzicielski
Sposób wykorzystania urlopu rodzicielskiego
Urlop rodzicielski udzielany w jednej części
Urlop rodzicielski udzielany w częściach
Proporcjonalne wydłużenie urlopu rodzicielskiego w przypadku łączenia go
z wykonywaniem pracy
Ustalanie proporcjonalnego wydłużenia urlopu
Możliwość rezygnacji z urlopu rodzicielskiego lub jego części
Jednoczesne korzystanie z zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego przez rodziców dziecka

Urlop ojcowski
Przerwanie urlopu ojcowskiego

Urlop wychowawczy
Pomniejszanie liczby części urlopu wychowawczego ze względu na wykorzystany urlop rodzicielski
Wniosek o urlop wychowawczy
Podjęcie pracy na urlopie wychowawczym
Przerwanie urlopu wychowawczego
Dopuszczenie pracownika do pracy po urlopie wychowawczym
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za osoby korzystające z urlopu wychowawczego
Zasady ustalania przeciętnego wynagrodzenia pracownika
Urlop wychowawczy u dwóch lub więcej pracodawców
Świadczenia uzyskiwane przez pracownika w trakcie urlopu wychowawczego
Prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego podczas i po zakończeniu urlopu wychowawczego
Obniżenie wymiaru czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego

Ochrona przed zwolnieniem z pracy pracowników-rodziców

Zakaz wypowiadania i rozwiązywania umowy o pracę z pracownicą w ciąży i na urlopie macierzyńskim
Wyjątki od zakazu wypowiadania umów pracownicom w ciąży
Obowiązek przedłużania umów terminowych
Zasiłek macierzyński w przypadku przedłużenia umowy o pracę do dnia porodu

Ochrona pracowników na urlopach związanych z rodzicielstwem

Zakaz rozwiązywania i wypowiadania umowy o pracę w czasie urlopu wychowawczego


86 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa kartonowa foliowana

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019