wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

WYNAGRADZANIE PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH PRZYKŁADY WYLICZANIA I WZORY DOKUMENTÓW


TERLIKOWSKA M.

wydawnictwo: INFOR, 2018, wydanie I

cena netto: 55.10 Twoja cena  52,35 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Wynagradzanie pracowników samorządowych

Przykłady wyliczania i wzory dokumentów


Publikacja kompleksowo omawia wszystkie składniki wynagrodzenia otrzymywane przez pracowników zatrudnionych w samorządzie, poczynając od płacy zasadniczej, przez dodatki, aż po premie. Książka uwzględnia najnowsze rozporządzenie z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Autorka krok po kroku objaśnia każdy składnik wynagrodzenia przysługujący samorządowcowi – zarówno składniki obligatoryjne, jak i fakultatywne. Wyjaśnia także, co może znaleźć się w regulaminach wynagradzania pracowników samorządowych i jakie składniki wynagrodzenia im przysługują w zależności od formy prawnej nawiązania stosunku pracy (umowa o pracę, wybór, powołanie). Poruszane zagadnienia poparte są orzecznictwem Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych i sądów apelacyjnych. Autorka posługuje się również licznymi przykładami wraz z wyliczeniami, w których pokazuje, jak w różnych sytuacjach policzyć wynagrodzenie pracownika samorządowego.

Ponieważ omawiane zagadnienia nie są uregulowane jednym aktem prawnym, Autorka licznie przywołuje przepisy Kodeksu pracy i innych ustaw, które mają zastosowanie do omawianych kwestii.

Dodatkowym atutem opracowania są wzory dokumentów związanych z wynagradzaniem samorządowców. Publikacja ma też suplement elektroniczny w postaci specjalnie przygotowanego serwisu z aktywnymi wzorami z książki. Aktywne wersje wszystkich wzorów są zamieszczone w serwisie internetowym INFORLEX PRAWO, dostępnym po zalogowaniu przy użyciu kodu ze zdrapki dołączonej do książki.

Dzięki temu publikacja jest praktycznym narzędziem dla służb kadrowo-płacowych w samorządzie gminy, powiatu i województwa.


Wykaz skrótów

Rozdział I
Zasady ogólne
1. Przepisy powszechnego prawa pracy i regulacje szczególne mające zastosowanie do wynagradzania pracowników samorządowych
2. Zasada godziwego wynagrodzenia
3. Zasada równego traktowania i niedyskryminacji
4. Pozostałe zasady prawa pracy dotyczące pracowników samorządowych

Rozdział II
Tryb określenia zasad wynagradzania pracowników samorządowych
1. Ustawa i rozporządzenie płacowe
2. Regulaminy wynagradzania

Rozdział III
Elementy składowe wynagrodzenia za pracę pracowników samorządowych
1. Obligatoryjne i fakultatywne składniki wynagrodzenia
2. Wynagrodzenie zasadnicze
2.1. Stanowisko i kwalifikacje zawodowe jako kryterium ustalenia wynagrodzenia zasadniczego
2.2. Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę
2.2.1. Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego
2.2.2. Regulamin wynagradzania a rozporządzenie płacowe - odpowiedzi na pytania z praktyki
2.2.3. Niepełnoetatowi pracownicy samorządowi
2.2.4. Wynagrodzenie pobrane nienależnie
2.2.5. Nowe rozporządzenie płacowe
2.3. Pracownicy zatrudnieni na podstawie wyboru i powołania
2.4. Kierownicy jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych
3. Dodatek stażowy
3.1. Okresy pracy uprawniające do dodatku za wieloletnią pracę
3.2. Zasady ustalania dodatku
3.3. Dodatek stażowy - odpowiedzi na pytania z praktyki
4. Nagroda jubileuszowa pracowników samorządowych
5. Dodatkowe wynagrodzenie roczne
6. Jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy
7. Dodatki
7.1. Obligatoryjny dodatek specjalny dla wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa
7.2. Dodatki fakultatywne wynikające z przepisów ustawy
7.2.1. Kryteria przyznania dodatków
7.2.2. Dodatek funkcyjny
7.2.3. Dodatek specjalny
7.3. Inne dodatki pracowników samorządowych
7.3.1. Podstawa prawna i zasady wprowadzania innych dodatków do wynagrodzenia
7.3.2. Wynagrodzenie prowizyjne pracowników samorządowych wynikające z rozporządzenia płacowego
8. Nagrody i premie
8.1. Kryteria przyznawania nagród
8.2. Warunki przyznawania premii
8.3. Premia a nagroda
9. Wynagrodzenie pracowników samorządowych za godziny nadliczbowe, pracę w niedziele i święta oraz w porze nocnej
10. Odprawa przysługująca w związku z upływem kadencji

Rozdział IV
Tymczasowe aresztowanie pracownika samorządowego

Rozdział V
Delegacje służbowe
1. Należności z tytułu podróży służbowej
2. Zwrot kosztów noclegu i dojazdów
3. Zagraniczna podróż służbowa

Rozdział VI
Wynagrodzenie pracownika samorządowego przebywającego na zwolnieniu lekarskim

Rozdział VII
Wynagrodzenie pracownika samorządowego na urlopie wypoczynkowym i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
1. Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego
2. Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

Rozdział VIII
Potrącenia z wynagrodzenia

Rozdział IX
Wzory dokumentów
Wzór 1. Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta
Wzór 2. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z obowiązującym regulaminem wynagradzania
Wzór 3. Uchwała rady gminy w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta
Wzór 4. Uchwała rady powiatu w sprawie ustalenia wynagrodzenia starosty
Wzór 5. Zarządzenie w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych - wariant I
Wzór 6. Zarządzenie w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych - wariant II
Wzór 7. Pismo w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej
Wzór 8. Pismo w sprawie zmiany wysokości procentowej dodatku za wieloletnią pracę
Wzór 9. Pismo w sprawie przyznania odprawy emerytalnej/rentowej i nagrody jubileuszowej
Wzór 10. Pismo w sprawie przyznania dodatku za wieloletnią pracę
Wzór 11. Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony
Wzór 12. Pismo w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego


146 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019