wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PODMIOTOWOŚĆ PRACY I TOWAROWOŚĆ USŁUG ANALIZA PRAWNA


SOBCZYK A.

wydawnictwo: WYD UJ, 2018, wydanie I

cena netto: 94.50 Twoja cena  89,78 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Podmiotowość pracy i towarowość usług

Analiza prawna


Podmiotowość pracy i towarowość usług. Analiza prawna to pierwsza w literaturze polskiego prawa pracy próba prawniczej monograficznej analizy promowanej przez Międzynarodową Organizację Pracy oraz społeczną naukę Kościoła tezy, iż praca nie jest towarem.

Przełożenie powyższych poglądów na prawo prowadzi do wniosku, że praca zarobkowa może być wykonywana wyłącznie w formie zatrudnienia pracowniczego lub samozatrudnienia. Tym samym nie istnieje zatrudnienie na podstawie tak zwanych umów prawa cywilnego. Odmienna wykładnia stosowana w prawie polskim, jak również niektóre z przepisów dopuszczających tak zwane zatrudnienie cywilne naruszają prawa człowieka. Źródłem tej wykładni jest brak rozróżnienia miedzy pracą a świadczeniem usług.


Wstęp
Podziękowania

I. Świadczenie pracy a wykonywanie usług w systemie prawa
1. Uwagi wstępne
2. Praca i usługi w systemie prawa
3. Wykładnia językowa a problem kierownictwa
4. Uwagi końcowe

II. Pojęcie usług oraz jego uwikłanie prawne
1. Uwagi wstępne
2. Usługi komercyjne i niekomercyjne
3. Usługi a pojęcie działalności gospodarczej na tle tak zwanych umów-zleceń
4. Zorganizowany sposób prowadzenia działalności
5. Polska "trzecia droga"
6. Uwagi końcowe

III. Zatrudnienie i samozatrudnienie
1. Uwagi wstępne
2. Praca pod kierownictwem i bez kierownictwa
3. Problem osoby fizycznej jako pracodawcy
4. Jednostka organizacyjna a organizacja
5. Jednostka organizacyjna a zatrudnienie i samozatrudnienie
6. "Wewnętrzność" adresata pracy a język potoczny
7. "Wewnętrzność" adresata pracy a praca niezarobkowa
8. Uwagi końcowe

IV. Podmiotowość pracy
1. Uwagi wstępne
2. Osobistość wykonywania pracy
3. Praca i człowiek - związki aksjologiczne
4. Skutki prawne związków pracy z człowiekiem
5. Kierownictwo pracodawcy jako instytucja ustrojowa
6. Pracownik bez kierownictwa, czyli "usługi wykonywane osobiście"
7. Uwagi końcowe

V. Tak zwane zatrudnienie cywilne w kontekście krytycznego przeglądu orzecznictwa Sądu Najwyższego
1. Uwagi wstępne
2. Judykatura a zatrudnienie cywilnoprawne
3. Nieporozumienie konstytucyjne
4. Zewnętrzne i wewnętrzne otoczenie "błędu założycielskiego" zatrudnienia cywilnego
5. Uwagi końcowe

VI. Towarowość usług
1. Uwagi wstępne
2. Praca na rzecz jednostki organizacyjnej a wykonywanie przez nią usług
3. Wykonywanie usług przez przedsiębiorstwo
4. Uwagi końcowe

VII. Samozatrudnienie a prawa człowieka
1. Uwagi wstępne
2. Pracownik konstytucyjny
3. Między samozatrudnionym a kapitalistą - próba uporządkowania pojęć
4. Kapitał a praca - dygresja
5. Samozatrudniony "pracodawca"
6. Praca samozatrudnionego a społeczne prawa człowieka
7. Problem wolności gospodarczej
8. Potrzeby przedsiębiorców a prawa społeczne
8.1. Ochrona życia i zdrowia samozatrudnionego
8.2. Dochody gwarantowane i transfery społeczne
8.3. "Związki zawodowe" przedsiębiorców
9. Uwagi końcowe

VIII. Ustalenie istnienia stosunku pracy a interes publiczny
1. Uwagi wstępne
2. Wpływ umowy o pracę na istotę stosunku pracy
3. Wpływ woli stron na nawiązanie stosunku pracy
4. Materialnoprawna podstawa ustalenia istnienia stosunku pracy
5. Publiczny interes w ustaleniu istnienia stosunku pracy
6. Pozycja procesowa inspektora pracy a ustalenie istnienia umowy o pracę
7. Społeczny status człowieka - prawa pracownicze czy prawa pracownika
8. Uwagi końcowe

IX. Pracownik nieetatowy, czyli worker, a prawo polskie
1. Uwagi wstępne
2. Definicja stosunku pracy a pojęcie pracownika
3. Dygresja brytyjska, czyli worker i employee
4. Koncepcja workera w praktyce stosowania prawa w Wielkiej Brytanii
5. Nieetatowy pracownik a prawo polskie
6. Prawa pracownicze pracownika nieetatowego
7. Uzasadnienie aksjologiczne
8. Zadaniowo-wynikowa formuła pracy samodzielnej w ujęciu Andrzeja Chobota i Andrzeja Kijowskiego
9. Uwagi końcowe

X. Podmiotowość pracy a język analizy prawnej i społecznej
1. Wstęp
2. Krytyka pojęcia "praca najemna"
3. Wyzysk
4. Praca nie jest towarem
5. Wnioski końcowe

XI. Destrukcja systemu prawa
1. Uwagi wstępne
2. Tak zwana stawka godzinowa
3. Promocja zatrudnienia czy promocja usług
4. Zatrudnienie tymczasowe
5. Wolność zrzeszania w związkach zawodowych a "zatrudnienie cywilnoprawne"
5.1. Opinia nr 2888 Komitetu Wolności Związkowej MOP
5.2. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
6. Ochrona życia i zdrowia
7. Zatrudnianie dzieci
8. Uwagi końcowe

Zakończenie
Bibliografia

Subjectivity of work and seryices as a commodity. Legal aspects


252 strony, Format: 16.0x24.0cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019