wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

KONWERGENCJA W WARUNKACH INTEGRACJI GOSPODARCZEJ GRUPA WYSZEHRADZKA W GLOBALNYCH ŁAŃCUCHACH WARTOŚCI


GRODZICKI M.J.

wydawnictwo: WYD UJ, 2018, wydanie I

cena netto: 44.89 Twoja cena  42,65 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Konwergencja w warunkach integracji gospodarczej

Grupa Wyszehradzka w globalnych łańcuchach wartości


„Publikację Macieja J. Grodzickiego wyróżnia dobre wyważenie teoretycznej podbudowy, trafnie dobranej metodologii badań i wnikliwej analizy. Dzięki temu czytelnik otrzymuje spójne i zarazem pogłębione spojrzenie na problem konkurencyjności gospodarek krajów Europy Środkowej. Lektura książki pozwala dobrze zrozumieć, na czym polegają względne przewagi tych gospodarek w światowej rywalizacji, ale też w czym tkwią ich strukturalne słabości, które – jeśli nie zostaną przezwyciężone – z czasem spowodują zepchnięcie tych krajów na peryferia gospodarcze”.

Prof. dr hab. Jerzy Hausner, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

„Wobec dużej liczby opracowań dotyczących tematu konwergencji opartych na podstawach neoklasycznych praca wyróżnia się znacznie szerszą perspektywą metodologiczną, czerpiąc z dorobku ekonomii ewolucyjnej. Pozwala to uchwycić heterogeniczny charakter procesów konwergencji, ich nieliniowy przebieg oraz strukturalną sektorową specyfikę”.

Dr hab. Stanisław Kubielas, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

„Warto zwrócić uwagę na wykorzystanie w publikacji nowego podejścia badawczego w analizie integracji gospodarczej i konwergencji przemysłu polegającego na analizie międzynarodowych przepływów wartości, które ze względu na wysokie wymagania w zakresie szczegółowości danych statystycznych jest dosyć rzadko wykorzystywane w literaturze przedmiotu. Należy podkreślić, że temat książki ma duże znaczenie poznawcze i może również mieć znaczenie praktyczne dla kształtowania kierunków procesów integracji gospodarczej”.

Prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski, Uniwersytet Łódzki


Dr Maciej J. Grodzicki – doktor nauk ekonomicznych, pracownik Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi badania osadzone w nurtach ekonomii heterodoksyjnej, poświęcone znaczeniu integracji gospodarczej w ramach globalnych łańcuchów wartości dla zmian technologicznych i nierówności międzynarodowych. Laureat stypendium Postdoctoral Researchers International Mobility Experience DAAD, realizowanego na Uniwersytecie w Bremie oraz w Science Policy Research Unit na Uniwersytecie Sussex.


Podziękowania
Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział I. Konwergencja w teorii ekonomii
1.1. Wprowadzenie
1.2. Konwergencja w ekonomii głównego nurtu
1.3. Ewolucyjna teoria wzrostu gospodarczego
1.4. Specyfika procesów konwergencji
1.5. Konwergencja w badaniach empirycznych
1.6. Podsumowanie

Rozdział II. Formy i konsekwencje integracji gospodarczej
2.1. Wprowadzenie
2.2. Procesy rozwojowe w warunkach gospodarki otwartej
2.3. Integracja gospodarcza a dostosowania technologiczne i makroekonomiczne
2.4. Konsekwencje integracji gospodarczej w badaniach empirycznych
2.5. Globalne łańcuchy wartości jako współczesne struktury integracji gospodarczej
2.5.1. Uwagi teoretyczne
2.5.2. Konwergencja w globalnych łańcuchach wartości
2.5.3. Globalne łańcuchy wartości w badaniach empirycznych
2.5.4. Ekonomia polityczna awansu w globalnych łańcuchach wartości
2.6. Podsumowanie

Rozdział III. Instytucjonalne uwarunkowania integracji gospodarczej państw
Grupy Wyszehradzkiej
3.1. Wprowadzenie
3.2. Międzynarodowe stosunki gospodarcze państw Grupy Wyszehradzkiej w okresie socjalizmu
3.3. Integracja gospodarcza w okresie transformacji ustrojowej
3.4. Przebieg integracji europejskiej
3.5. Przekształcenia przemysłu państw Grupy Wyszehradzkiej w badaniach empirycznych
3.6. Ocena modelu rozwojowego państw Grupy Wyszehradzkiej
3.7. Podsumowanie

Rozdział IV. Metodyka badań własnych
4.1. Luka badawcza
4.2. Konceptualizacja problemu badawczego
4.2.1. Cele badawcze
4.2.2. Pytania badawcze
4.2.3. Model analityczny
4.2.4. Hipotezy badawcze
4.2.4.1. Hipotezy szczegółowe
4.3. Metody i techniki badawcze
4.3.1. Dane statystyczne
4.3.2. Techniki opisu procesów integracji
4.3.2.1. Wskaźniki integracji gospodarczej
4.3.2.2. Analizy przepływów międzygałęziowych
4.3.3. Narzędzia opisu procesów konwergencji
4.3.3.1. Pomiar wydajności pracy
4.3.3.2. Techniki dekompozycji shift-share
4.3.4. Techniki ekonometryczne

Rozdział V. Integracja gospodarcza państw Grupy Wyszehradzkiej
5.1. Integracja gospodarcza państw Grupy Wyszehradzkiej w świetle kluczowych wskaźników ekonomicznych
5.1.1. Handel zagraniczny
5.1.2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
5.1.3. Analiza międzynarodowych przepływów wartości dodanej
5.1.4. Powiązania w globalnych łańcuchach wartości
5.2. Strukturalny wymiar procesów integracji przemysłu
5.2.1. Struktura handlu zagranicznego
5.2.2. Struktura bezpośrednich inwestycji zagranicznych w przemyśle
5.2.3. Ocena na podstawie międzynarodowych przepływów wartości
5.3. Podsumowanie

Rozdział VI. Analizy konwergencji przemysłu Grupy Wyszehradzkiej
6.1. Rozwój przemysłu państw Grupy Wyszehradzkiej
6.1.1. Analizy wstępne
6.1.2. Analiza zmian wydajności pracy
6.1.3. Czynniki konkurencyjności przemysłu
6.2. Konwergencja w gałęziach przemysłu
6.3. Zmiany strukturalne a konwergencja w przemyśle
6.3.1. Struktura przemysłu
6.3.2. Dekompozycje wydajności pracy
6.3.3. Analiza korelacji zmiennych
6.4. Rola powiązań w globalnych łańcuchach wartości dla procesów konwergencji
6.4.1. Analizy opisowe
6.4.2. Wyniki analiz ekonometrycznych
6.4.2.1. Determinanty wzrostu wydajności pracy
6.4.2.2. Determinanty wartości dodanej
6.5. Podsumowanie

Wnioski końcowe i rekomendacje
Aneks statystyczny do rozdziału V
Aneks statystyczny do rozdziału VI
Literatura
Spis tabel i wykresów


308 stron, Format: 15.0x23.0cm, oprawa miękka

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:


 

- SYTUACJA MIESZKANIOWA W POLSCE W LATACH 1988-2005
CESARSKI M.

- POLITYKA MIESZKANIOWA W POLSCE W PRACACH NAUKOWYCH 1918-2010
CESARSKI M. / WPŁYW POLSKIEJ SZKOŁY BADAŃ

- REALNA KONWERGENCJA GOSPODARCZA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ Z EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ
JÓŹWIK B.

- KONWERGENCJA KAPITAŁ LUDZKI INNOWACJE POLSKA W PERSPEKTYWIE PORÓWNAWCZEJ
JABŁOŃSKI Ł. RED.

- KAPITAŁ LUDZKI A KONWERGENCJA GOSPODARCZA
JABŁOŃSKI Ł.

- ZH 25 RYNEK MIESZKANIOWY W POLSCE
NYKIEL L. DREWICZ-TUŁODZIECKA A. RED.

- SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE
GŁÓWKA G.

- REPRODUKCJA MIESZKANIOWEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO W PROCESACH SPOŁECZNO-GOSP
CESARSKI M.

- KONWERGENCJA REALNA I SYNCHRONICZNA CYKLI KONIUNKTURALNYCH
BECK K. GRODZICKI M. - W UNII EUROPEJSKIEJ WYMIAR STRUKTURALNY

- KONWERGENCJA CZY DYWERGENCJA KULTUR I SYSTEMÓW PRAWNYCH?
NAWROT O. SYKUNA S. ZAJADŁO J.

- EUROPEAN INTEGRATION AND HOUSING POLICY
KLEINMAN M. MATZNETTER W. STEPHENS M.

- ZH 28 SYTUACJA MIESZKANIOWA I ROZWÓJ RYNKU MIESZKANOWEGO
NYKIEL L.

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019