wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

TOŻSAMOŚĆ ZAWODOWA KSIĘGOWYCH WYMIAR HISTORYCZNY ORGANIZACYJNY MENEDŻERSKI ETYCZNY I PSYCHOLOGICZNY


ŻURAW P.

wydawnictwo: d, 2018, wydanie I

cena netto: 73.10 Twoja cena  69,45 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Tożsamość zawodowa księgowych

Wymiar historyczny, organizacyjny, menedżerski, etyczny i psychologiczny


Celem książki jest przedstawienie problematyki działalności, sylwetki oraz profilu zawodowego księgowych we współczesnych organizacjach biznesowych. Książka odpowiada na pytanie, jaki powinien być księgowy, co kształtuje jego tożsamość, dlaczego można nazwać go menedżerem rachunkowości, a także z jakimi spotyka się w swojej pracy zawodowej problemami natury psychologicznej i etycznej.

Książka pokazuje, że w środowisku osób zajmujących się rachunkowością pojawia się wiele patologicznych zachowań, będących efektem działania niezgodnego z prawem, czynionego niekiedy świadomie, z premedytacją, a także ze względu na problemy jego zawiłości i interpretacji. Kwestia nieuczciwości i nierzetelności w sferze rachunkowości nie leży jednak wyłącznie po stronie księgowych, ale w dużej mierze po stronie ich pracodawców, właściciel i przedsiębiorstw, klientów biur rachunkowych, ogólnie ujmując - różnych relacji personalnych. Wobec powyższego, księgowi z jednej strony, ze względu na wykonywanie zawodu zaufania publicznego, powinni w swoim zachowaniu być transparentni, uczciwi, rzetelni, z drugiej zaś, są ograniczeni zależnościami personalnymi, okolicznościami zawodowymi, w tym lojalnością wobec swoich przełożonych oraz specyfiką obowiązującego prawa.


Wstęp

Rozdział 1. Człowiek w środowisku zawodowym
1.1. Istota i znaczenie tożsamości
1.2. Pojęcie tożsamości społecznej i zawodowej
1.3. Znaczenie wykonywanego zawodu
1.4. Rola aktywności zawodowej
1.5. Aksjologiczny wymiar ludzkiej pracy
1.6. Specyfika warunków pracy człowieka
1.7. Podsumowanie

Rozdział 2. Ewolucja tożsamości zawodowej księgowych
2.1. Rachunkowość jako przedmiot pracy księgowych
2.2. Początki światowej rachunkowości i zawodu księgowego
2.3. Wykonywanie czynności księgowych w okresie średniowiecza
2.4. Znaczenie pierwszych opracowań z zakresu rachunkowości
2.5. Era wielkich odkryć geograficznych oraz rozwoju kompanii handlowych
2.6. Czasy rewolucji przemysłowej i wielkiego kryzysu gospodarczego
2.7. Okres po II wojnie światowej - harmonizacja i standaryzacja rachunkowości
2.8. Podsumowanie

Rozdział 3. Polskie uwarunkowania rozwoju zawodu księgowego
3.1. Okres do pierwszych rozbiorów Polski
3.2. Czasy zaborów oraz formowanie się organizacji zawodowych księgowych
3.3. Okres dwudziestolecia międzywojennego
3.4. Polska rachunkowość w okresie II wojny światowej
3.5. Czasy gospodarki centralnie planowanej
3.6. Kształtowanie się tożsamości zawodowej księgowych od 1989 roku
3.7. Rozwój zawodu księgowego po roku 2000
3.8. Podsumowanie

Rozdział 4. Współczesne wymagania dla wykonywania zawodu księgowego w Polsce
4.1. Różne oblicza wykonywania zawodów związanych z rachunkowością
4.2. Sylwetka zawodowa księgowych XXI wieku
4.3. Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
4.4. Certyfikacja zawodowa prowadzona przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
4.5. Główny księgowy w jednostce sektora finansów publicznych
4.6. Uprawnienia biegłego rewidenta
4.7. Uprawnienia doradcy podatkowego
4.8. Wybrane kwalifikacje międzynarodowe
4.9. Podsumowanie

Rozdział 5. Menedżerski i organizacyjny aspekt tożsamości zawodowej księgowych
5.1. Istota zarządzania oraz miejsce rachunkowości w tym procesie
5.2. Pionierska myśl organizatorska jako możliwa inspiracja dla pracy księgowych
5.3. Kształtowanie się wybranych koncepcji zarządzania i ich aktualność w czasach współczesnych
5.4. Jakościowy i prakseologiczny wymiar zarządzania
5.5. Funkcja menedżera w organizacji
5.6. Kompetencje menedżerskie księgowych
5.7. Kultura a tożsamość organizacyjna środowiska zawodowego księgowych
5.8. Podsumowanie

Rozdział 6. Etyczne oraz psychologiczne determinanty tożsamości zawodowej osób zajmujących się rachunkowością
6.1. Idea etyki w przestrzeni biznesowej - założenia teoretyczne
6.2. Zachowania patologiczne jako przejaw nierespektowania zasad etycznych
6.3. Wieloaspektowe motywy zachowań patologicznych
6.4. Etyka zawodowa księgowych w praktyce zarządzania
6.5. Przykłady nieetycznych zachowań w obszarze rachunkowości i finansów
6.6. Dylematy etyczne księgowych - studium przypadków
6.7. Zależność między psychologią, zarządzaniem, behawioryzmem i rachunkowością
6.8. Kompetencje emocjonalne niezbędne w wykonywaniu zawodu księgowego
6.9. Wybrane psychologiczne aspekty pracy księgowych
6.10. Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia
Netografia
Akty prawne
Spis rysunków
Spis tabel


354 strony, Format: 16.0x23.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019