wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

MIĘDZYNARODOWE UNIKANIE OPODATKOWANIA DOCHODU I JEGO REGULACJE W PRAWIE POLSKIM


NAWROT R.A.

wydawnictwo: DIFIN, 2018, wydanie II

cena netto: 151.85 Twoja cena  144,26 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Międzynarodowe unikanie opodatkowania dochodu i jego regulacje w prawie polskim


Międzynarodowe unikanie opodatkowania dochodu należy do najbardziej aktualnych i dynamicznie zmieniających się zagadnień prawnych.

Nowe, uaktualnione i rozszerzone wydanie publikacji obejmuje sposoby unikania opodatkowania oraz najnowsze zmiany prawne związane z przeciwdziałaniem temu zjawisku, między innymi w zakresie cienkiej kapitalizacji, cen transferowych, przychodów z zysków kapitałowych, klauzuli obejścia prawa podatkowego, zasad amortyzacji znaków towarowych.

Autor wskazuje przyczyny „emigracji podatkowej” polskich przedsiębiorstw do jurysdykcji o korzystniejszych systemach podatkowych oraz poszukuje odpowiedzi na głębsze pytania o charakter i cele polityki fiskalnej państwa polskiego w zakresie podatków dochodowych.


Wykaz skrótów
Wprowadzenie

Rozdział 1. Istota międzynarodowego unikania opodatkowania dochodu

1.1. Raje podatkowe
1.2. Szkodliwa konkurencja podatkowa jako problem prawa międzynarodowego
1.3. Unikanie a uchylanie się od opodatkowania
1.4. Współpraca międzynarodowa w zakresie spraw podatkowych i karnoskarbowych
1.4.1. Raporty OECD
1.4.1.1. Wprowadzenie
1.4.1.2. Raporty OECD w latach 1998-2009
1.4.1.3. Raporty OECD poświęcone problematyce BEPS
1.4.1.4. Pozostałe raporty OECD
1.4.2. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
1.4.3. Regulacje wspólnotowe
1.4.3.1. Regulacje wspólnotowe dotyczące wymiany informacji i pomocy prawnej w zakresie podatków
1.4.3.2. Regulacje wspólnotowe dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
1.4.4. Umowy o wymianie informacji w sprawach podatkowych
1.4.5. Umowy w zakresie opodatkowania dochodów z oszczędności osób fizycznych
1.4.6. Szczególne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Guernsey, Jersey oraz z Wyspą Man
1.4.7. Umowy o automatycznej wymianie informacji bankowych dla celów fiskalnych
1.5. Instytucja powiernictwa
1.5.1. Zakres pojęcia i rys historyczny
1.5.2. Mechanizmy powiernicze w modelu anglosaskim

Rozdział 2. Metody międzynarodowego unikania opodatkowania dochodu

2.1. Podstawowe metody międzynarodowego unikania opodatkowania dochodu
2.2. Spółka zależna
2.2.1. Spółki w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
2.2.2. Spółki na Cyprze
2.2.3. Spółki w Libanie
2.2.4. Spółki na Malcie
2.2.5. Spółki w Wielkiej Brytanii
2.2.6. Spółki offshore
2.3. Nabywanie korzyści umownych
2.4. Transfer zysków
2.5. Zmiana rezydencji podatkowej
2.5.1. Zmiana rezydencji podatkowej osoby fizycznej
2.5.2. Zmiana rezydencji podatkowej osoby prawnej
2.6. Szczególne metody międzynarodowego unikania opodatkowania dochodu
2.6.1. Należności licencyjne
2.6.2. Aport znaku towarowego do polskiej spółki
2.6.3. Odsetki oraz finansowanie spółek metodą zwrotną
2.6.4. Dywidendy
2.6.5. Zbycie papierów wartościowych
2.6.6. Transakcje dotyczące nieruchomości
2.6.7. Ochrona majątku osobistego
2.6.8. Problematyka zakładu w przypadku spółek osobowych
2.6.9. Fundacje prywatne i sukcesja uniwersalna
2.6.10. Powiernicze przekazanie majątku

Rozdział 3. Analiza ustawodawstwa przeciwdziałającego międzynarodowemu unikaniu opodatkowania dochodu

3.1. Wprowadzenie
3.2. Dyrektywa Rady UE 2016/1164 o przeciwdziałaniu unikania opodatkowania
3.3. Klauzula obejścia prawa podatkowego
3.3.1. Ogólna klauzula obejścia prawa podatkowego
3.3.2. Szczególne klauzule obejścia prawa podatkowego
3.4. Wielostronna konwencja o implementacji regulacji traktatowych zapobiegających erozji podstawy opodatkowania i transferowi zysków
3.5. Ceny transferowe
3.6. Certyfikat rezydencji podatkowej
3.7. Niedostateczna kapitalizacja
3.8. Regulacje dotyczące opodatkowania kontrolowanych spółek zagranicznych jako metoda walki ze szkodliwą konkurencją podatkową
3.8.1. Analiza regulacji dotyczących opodatkowania kontrolowanych spółek zagranicznych pod kątem ich zgodności z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania
3.8.2. Analiza regulacji dotyczących opodatkowania kontrolowanych spółek zagranicznych pod kątem ich zgodności z prawem europejskim
3.8.3. Analiza regulacji dotyczących opodatkowania kontrolowanych spółek zagranicznych pod kątem ich zgodności z Konstytucją RP
3.9. Międzynarodowa współpraca i pomoc prawna
3.10. Pozostałe regulacje prawne

Podsumowanie
Załączniki
Piśmiennictwo
Lista polskich aktów normatywnych
Umowy międzynarodowe
Umowy międzynarodowe niepublikowane
Ustawy
Rozporządzenia
Uchwały Rady Ministrów
Prawo wspólnotowe
Lista publikacji organizacji międzynarodowych
Lista aktów normatywnych prawa obcego
Lista publikacji w Internecie
Orzecznictwo sądów i trybunałów
Pisma, postanowienia i decyzje Ministerstwa Finansów i organów aparatu skarbowego
Projekty rządowe ustaw
Pisma, postanowienia, decyzje oraz urzędowe interpretacje Ministerstw Finansów Państw członkowskich UE
Bibliografia


618 stron, Format: 15.9x23.2, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019