wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

LOKALIZACYJNE UWARUNKOWANIA BEZPIECZEŃSTWA EKONOMICZNEGO PRZEDSIĘBIORSTW


KUCIŃSKI K. RED.

wydawnictwo: CEDEWU, 2018, wydanie II

cena netto: 59.35 Twoja cena  56,38 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Lokalizacyjne uwarunkowania bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw


Bezpieczeństwo ekonomiczne przedsiębiorstw jest wartością samą w sobie zarówno dla nich samych, jak i dla miejsc ich lokalizacji. Zależy ono od tego, jak jest zarządzany dany podmiot gospodarczy i jaki jest jego potencjał ekonomiczny, ale jeszcze bardziej od tego, jakim jest - specyficzne dla miejsca lokalizacji - otoczenie rynkowe i instytucjonalne. Z kolei bezpieczeństwo ekonomiczne jednostek przestrzennych i osadniczych zależy w znacznej mierze od bezpieczeństwa ekonomicznego zlokalizowanych w nich przedsiębiorstw.

Dokonana na przykładzie Polski analiza tego sprzężenia zwrotnego, jego uwarunkowań i konsekwencji, jest przedmiotem tej książki.

Pokazuje ona:

- czym jest i od czego zależy bezpieczeństwo ekonomiczne przedsiębiorstw,
- w jaki sposób bywa rozumiane i badane,
- w jakiej mierze jest zdeterminowane kulturowo,
- na czym polegają jego uwarunkowania makroekonomiczne, regionalne i lokalne,
- w czym przejawia się jego kontekst sektorowy i regionalny.


Tym samym każe nieco szerzej spojrzeć na kwestię kryteriów oraz czynników lokalizacji przedsiębiorstw i widzieć nie tylko ich lokalną egzemplifikację, ale także regionalny, makroekonomiczny, jak również międzynarodowy i globalny kontekst. Zwraca uwagę na kluczowe znaczenie, wynikających ze specyfiki miejsca lokalizacji, ekonomicznych i strukturalnych uwarunkowań bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw, dowodząc zarazem, że ich działanie zależy w znacznej mierze od właściwych dla danego miejsca oraz czasu instytucji formalnych i nieformalnych, a przede wszystkim od sytuacji politycznej, jak też militarnej, w jakiej się ono znajduje.


Wstęp - Kazimierz Kuciński

Rozdział 1
Bezpieczeństwo ekonomiczne jako kategoria utylitarna i poznawcza
1.1. Geneza i istota bezpieczeństwa ekonomicznego - Kazimierz Kuciński
1.2. Mikroekonomiczny aspekt bezpieczeństwa ekonomicznego - Kazimierz Kuciński, Dorota Niedziółka, Barbara Trzcińska
1.3. Bezpieczeństwo ekonomiczne przedsiębiorstw a ich lokalizacja - Kazimierz Kuciński, Dorota Niedziółka
1.4. Bezpieczeństwo ekonomiczne jako przedmiot poznania - Kazimierz Kuciński, Barbara Trzcińska

Rozdział 2
Determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw
2.1. Kulturowe determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw - Anna Maria Migdał
2.1.1. Definicja kultury
2.1.2. Kwantyfikacja kultury
2.1.3. Cechy wybranych kultur narodowych implikujące bezpieczeństwo ekonomiczne przedsiębiorstw
2.2. Makroekonomiczne determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw - Kazimierz Kuciński, Monika Niedziółka
2.3. Regionalne determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw - Monika Niedziółka
2.4. Lokalne determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw - Anna Rutkowska-Gurak
2.4.1. Bezpieczeństwo ekonomiczne miast
2.4.2. Bezpieczeństwo ekonomiczne miejskiego środowiska Lokalizacyjnego
2.4.3. Przedsiębiorstwo jako element bezpiecznej ekonomicznie przestrzeni miejskiej
2.4.4. Park technologiczny jako bezpieczna ekonomicznie podprzestrzeń lokalizacyjna miasta
2.4.5. Funkcjonowanie parków technologicznych a bezpieczeństwo ekonomiczne zlokalizowanych w nich podmiotów gospodarczych

Rozdział 3
Sektorowy kontekst bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw
3.1. Bezpieczeństwo ekonomiczne elektrowni systemowych - Dorota Niedziółka
3.1.1. Uwarunkowania zasobowe
3.1.2. Perspektywy rozwoju rynku
3.1.3. Ryzyko finansowe w sektorze energetycznym
3.1.4. Uwarunkowania techniczne
3.1.5. Kwestie środowiskowe
3.1.6. Otoczenie międzynarodowe
3.2. Bezpieczeństwo ekonomiczne przedsiębiorstw zaawansowanych technologicznie - Laura Sommer-Szpalerska
3.2.1. Charakterystyka sektora zaawansowanych technologii
3.2.2. Specyfika lokalizacyjna przedsiębiorstw zaawansowanych Technologicznie
3.2.3. Czynniki i instrumenty wspierające lokalizację przedsiębiorstw zaawansowanych technologicznie w Polsce
3.3. Bezpieczeństwo ekonomiczne przedsiębiorstw deweloperskich - Laura Sommer-Szpalerska
3.3.1. Nieruchomość jako przedmiot inwestycji
3.3.2. Ryzyko przedsięwzięć inwestycyjnych na rynku nieruchomości
3.3.3. Bezpieczeństwo ekonomiczne a lokalizacja przedsiębiorstw Deweloperskich

Rozdział 4
Regionalny kontekst bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw (przypadek podregionu siedlecko-bialskiego) - Monika Niedziółka
4.1. Regionalne otocznie przedsiębiorstw a ich bezpieczeństwo
4.2. Przedsiębiorstwa jako kreatorzy bezpieczeństwa regionu

Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków


192 strony, Format: 22.9x15.5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019