wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

FUNDUSZE HEDGINGOWE TEORIA I PRAKTYKA


PRUCHNICKA-GARBIAS I.

wydawnictwo: CEDEWU, 2018, wydanie II

cena netto: 78.80 Twoja cena  74,86 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Fundusze hedgingowe

Teoria i praktyka


Fundusze hedgingowe to pierwsza na polskim rynku wydawniczym monografia tak kompleksowo analizująca problematykę tych nieprzejrzystych instytucji finansowych oraz ich wpływ na ryzyko systemowe.

Można w niej znaleźć odpowiedź na pojawiające się coraz częściej w dyskusjach światowej finansjery oraz przedstawicieli instytucji nadzorczych pytanie: czy funkcjonowanie funduszy hedgingowych wspomaga działanie systemu finansowego i realnej sfery gospodarki, a jeśli tak, to czy należy rozwijać działalność tych podmiotów oraz jaki model ich funkcjonowania należy przyjąć, by ograniczyć związane z nim ryzyko?


Dr Izabela Pruchnicka-Grabias - adiunkt w Katedrze Bankowości przy Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Autorka ponad 100 krajowych i zagranicznych publikacji dotyczących rynku finansowego. Pełni funkcję biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Członek Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (SII) oraz Professional Risk Managers? International Association (PRMIA) - międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu zarządzania ryzykiem, jak również międzynarodowego stowarzyszenia naukowców - European Association of Development Research and Training Institutes (EADI), w ramach którego współpracuje w zakresie prac badawczych z naukowymi ośrodkami zagranicznymi. Posiada Europejski Certyfikat Bankowca (The European Foundation Certificate in Banking).


Wprowadzenie 7Rozdział 1

Fundusze hedgingowe na gruncie teorii finansów 15

1.1. Geneza, istota oraz definicja funduszy hedgingowych 15

1.2. Umocowanie teorii funduszy hedgingowych w teorii finansów 31

1.3. Fundusze hedgingowe jako instytucje pośrednictwa finansowego w świetle problemu oddzielenia własności od zarządzania 35Rozdział 2

Wprowadzenie do teorii funduszy hedgingowych 47

2.1. Koncepcja zagregowanej systematyki funduszy hedgingowych oparta na ich klasyfikacjach 47

2.2. Ewolucja formy działania funduszy hedgingowych jako efekt realizacji teorii ludzkich potrzeb 59

2.3. Współczesne modele wyceny aktywów oraz ryzyka i ich założenia a właściwa kwantyfikacja wyników inwestycyjnych funduszy hedgingowych 61

2.4. Dźwignia finansowa - podstawowy składnik ryzyka inwestycji funduszy hedgingowych 99Rozdział 3

Modele systemu finansowego i jego elementy ze szczególnym uwzględnieniem funduszy hedgingowych jako instytucji pośrednictwa finansowego 111

3.1. Istota, komponenty i funkcje systemu finansowego wobec różnych podejść do jego analizy 111

3.2. Istota pośrednika finansowego 127

3.3. Motywy powstawania pośredników finansowych w kontekście współczesnej teorii pośrednictwa finansowego ze szczególnym uwzględnieniem funduszy hedgingowych 131

3.4. Fundusze hedgingowe w świetle współczesnej teorii pośrednictwa finansowego 145Rozdział 4

Działalność funduszy hedgingowych w systemie finansowym a sektor realny 169

4.1. Interakcje pomiędzy systemem finansowym a rozwojem gospodarczym - główne nurty teoretyczne 169

4.2. Rozwój rynku funduszy hedgingowych a wzrost gospodarczy w świetle wyników badań empirycznych 188Rozdział 5

Umocowanie funduszy hedgingowych w teorii arbitrażu i spekulacji 193

5.1. Definicja spekulacji w świetle literatury przedmiotu oraz działalności prowadzonej przez fundusze hedgingowe 193

5.2. Wybrane aspekty teorii spekulacji 196

5.3. Istota, rodzaje i definicja transakcji arbitrażowych realizowanych przez fundusze hedgingowe 204Rozdział 6

Innowacyjność funduszy hedgingowych a ryzyko systemowe 221

6.1. Teoretyczne przesłanki tworzenia innowacji ze szczególnym uwzględnieniem funduszy hedgingowych 221

6.2. Istota ryzyka systemowego 238

6.3. Oddziaływanie funduszy hedgingowych na ryzyko systemowe 241Rozdział 7

Taksonomia modeli funkcjonowania funduszy hedgingowych 265

7.1. Teoretyczne i praktyczne przesłanki dotyczące potrzeby stworzenia nowego globalnego modelu 265

7.2. Fundusze parahedgingowe na polskim rynku finansowym - cechy charakterystyczne oraz zasady wyceny aktywów 281

7.3. Dotychczasowe i potencjalne modele działalności hedge funds (model pierwotny, wtórny, amerykański, europejski i model pierwotny polski) 300

7.4. Koncepcja nowego modelu funkcjonowania funduszy hedgingowych (model uniwersalny) oraz parahedgingowych (model polski) 304Zakończenie 325

Załączniki 331

Załącznik 1 331

Załącznik 2 345

Załącznik 3 347

Załącznik 4 350

Bibliografia 353


388 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019