wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

MAPA RYZYKA W ZARZĄDZANIU ORGANIZACJĄ W KIERUNKU ORGANIZACJI OPARTEJ NA INNOWACJACH I KULTURZE RYZYKA


WOŹNIAK J. WEREDA W. RED.

wydawnictwo: CEDEWU, 2018, wydanie I

cena netto: 60.40 Twoja cena  57,38 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Mapa ryzyka w zarządzaniu organizacją w kierunku organizacji opartej na innowacjach i kulturze ryzyka


Treści prezentowane w publikacji są swoistą próbą integracji problematyki zarządzania ryzykiem i kształtowania innowacyjności współczesnych organizacji.

Powszechnie dostępne są różne rozwiązania w zakresie zarządzania ryzykiem, których stosowanie w obszarze kształtowania innowacyjności zależy m.in. od możliwości, potrzeb, kultury i wymagań organizacji oraz jej interesariuszy, np. dostawców, podwykonawców, pracowników itd.

Wartym uwagi rozwiązaniem jest mapa ryzyka, będąca narzędziem:
• prostym (z metodycznego punktu widzenia),
• elastycznym i uniwersalnym,
• holistycznie wspierającym procesy zarządzania.

W monografii eksponowany jest praktyczny aspekt konstrukcji i analizy mapy ryzyka. Treści prezentowane Czytelnikowi przybierają przede wszystkim formę:
• szczegółowych studiów przypadku, wskazujących, w jaki sposób można rozwiązywać różne problemy zarządcze w zakresie wspierania innowacyjności organizacji,
• wykazu dobrych praktyk, m.in. w zakresie tego, jak poprawnie opracować mapę ryzyka i „przekuć" ją na konstruktywne wnioski i działania praktyczne,
• wykazu pytań problemowych, na które Czytelnik powinien udzielić odpowiedzi, aby lepiej zrozumieć i przyswoić wiedzę zdobytą w trakcie lektury monografii,
• ćwiczeń praktycznych, dających Czytelnikowi możliwość nabycia umiejętności samodzielnego konstruowania i analizy mapy ryzyka.

Publikacja jest dedykowana zarówno studentom, jak i środowiskom naukowym oraz praktykom, zajmującym się zarządzaniem ryzykiem i innowacjami w różnych typach organizacji.


Wprowadzenie - Jacek Woźniak, Wioletta Wereda 11

Rozdział 1
Uwarunkowania zarządzania ryzykiem we współczesnej organizacji - Jacek Woźniak 17
Zarys problematyki rozdziału 17
Wstęp 17
1.1. Uwarunkowania funkcjonowania współczesnych organizacji 18
1.2. Organizacja jako dynamiczny i elastyczny system działania 24
1.3. Atrybuty współczesnych organizacji 29
1.4. Funkcjonowanie organizacji z perspektywy globalnych czynników ryzyka 31
Podsumowanie 41

Rozdział 2
Ryzyko w zarządzaniu współczesną organizacją - Jacek Woźniak 43
Zarys problematyki rozdziału 43
Wstęp 43
2.1. Interpretacja kategorii ryzyka w organizacji 44
2.2. Klasyfikacja i znaczenie ryzyka w zarządzaniu organizacją 48
2.3. Horyzont czasowy i strategie zarządzania ryzykiem we współczesnej organizacji 57
2.4. Finansowy wymiar zarządzania ryzkiem we współczesnej organizacji 62

Rozdział 3
Kultura zarządzania ryzykiem (KZR) jako czynnik innowacyjności organizacji - Wioletta Wereda, Beata Domańska-Szaruga 67
Zarys problematyki rozdziału 67
Wstęp 67
3.1. Innowacyjność a ryzyko w organizacji 68
3.2. Apetyt na ryzyko 75
3.3. Kultura zarządzania ryzykiem 77
3.4. Doskonalenie kultury zarządzania ryzykiem w organizacji 81
3.5. Modele dojrzałości procesu zarządzania ryzykiem w organizacji 83
Podsumowanie 87

Rozdział 4
Koncepcja value innovation jako fundament organizacji opartej na innowacyjności i relacjach z interesariuszami - Wioletta Wereda 89
Zarys problematyki rozdziału 89
Wstęp 90
4.1. Źródła wartości dla organizacji i interesariuszy 90
4.2. Istota koncepcji value innovation w organizacji a minimalizacja ryzyka 98
4.3. Koncepcja „inteligencji ryzyka" w procesie zarządzania organizacją 103
4.4. Zarządzanie ryzykiem w organizacji i wdrażanie koncepcji value innovation a budowanie relacji z interesariuszami 108
Podsumowanie 110

Rozdział 5
Mapa ryzyka jako narzędzie zarządzania we współczesnej organizacji - Jacek Woźniak 111
Zarys problematyki rozdziału 111
Wstęp 111
5.1. Mapa ryzyka w systematyce metod i narzędzi zarządzania ryzykiem 112
5.2. Metodyka konstrukcji mapy ryzyka 117
5.3. Wnioskowanie i podejmowanie działań na podstawie mapy ryzyka 141
5.4. Uniwersalność mapy ryzyka jako narzędzia zarządzania 143
Podsumowanie 144

Rozdział 6
Zastosowanie mapy ryzyka w praktyce zarządzania - wybrane aspekty konstrukcji organizacji opartej na innowacjach i kulturze ryzyka 147
Zarys problematyki rozdziału 147
Wstęp 147
6.1. Fundamenty konstrukcji mapy ryzyka w technice Risk Score - studium przypadku oceny ryzyka zawodowego - Piotr Pyłko, Stanisław Matysiak 149
6.2. Mapa ryzyka w kształtowaniu asymetrii informacji w organizacji - Stanisław Matysiak, Piotr Pyłko 161
6.3. Projektowanie organizacji inteligentnej z wykorzystaniem mapy ryzyka - Wioletta Wereda, Jacek Woźniak, Małgorzata Karwowska 177
6.4. Zastosowanie mapy ryzyka w podnoszeniu efektywności procesów - Bartosz Żebrowski, Jarosław Szymański, Wojciech Mesjasz 193
6.5. Kształtowanie systemu wynagrodzeń z wykorzystaniem mapy ryzyka - Ilona Kuszneruk, Klaudia Durajczyk 208
6.6. Wykorzystanie mapy ryzyka w procesach decyzyjnych na potrzeby zarządzania w sytuacji kryzysowej - studium przypadku trzęsienia ziemi - Paulina Gajda 223
6.7. Ocena ryzyka w zarządzaniu kryzysowym na przykładzie mapy ryzyka zagrożenia powodziowego - Sylwester Pniak 236
6.8. Identyfikacja obszarów innowacyjności organizacji z wykorzystaniem mapy ryzyka - Wioletta Wereda, Jacek Woźniak 245
Podsumowanie 259

Zakończenie - Jacek Woźniak, Wioletta Wereda 261
Bibliografia 263
Spis tabel 279
Spis rysunków 283

Załączniki - dobre praktyki - Jacek Woźniak 287
Zał ącznik I. W jaki sposób postrzegać mapę ryzyka - czyli czym jest, a czym nie jest mapa ryzyka? 287
Zał ącznik II. O czym należy pamiętać, przystępując do konstruowania i analizy mapy ryzyka - czyli jak właściwie opracować mapę ryzyka i przekuć ją na konstruktywne wnioski? 289
Zał ącznik III. Jak umiejscawiać mapę ryzyka w systemie doskonalenia współczesnej organizacji - czyli czym dla właściciela, menedżera/kierownika i pracownika niższego szczebla może być mapa ryzyka? 291

Pytania problemowe - Jacek Woźniak, Wioletta Wereda 293
Zadania do wykonania - ćwiczenia praktyczne - Jacek Woźniak 297


304 strony, Format: 24.0x17.1, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018