wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

POLITYKI KULTURALNE A WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI ARTYSTYCZNEJ W POLSCE W LATACH 1989-2015


PRZASTEK D.

wydawnictwo: ELIPSA, 2017, wydanie I

cena netto: 51.99 Twoja cena  49,39 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Polityki kulturalne a wolność wypowiedzi artystycznej w Polsce w latach 1989-2015


Publikacja ta to efekt wieloletnich badań i przemyśleń autora dotyczących związków sztuki i polityki. Celem pracy jest wykazanie związku pomiędzy działaniami politycznymi, które realizowane i wyrażane są w politykach kulturalnych a wolnością wypowiedzi artystycznej.

Autor omawia przemiany polityk kulturalnych państwa po roku 1989, dokonując charakterystyki ich poszczególnych etapów. Dalej prezentuje podstawy prawne polityki kulturalnej państwa i gwarancji wolności wypowiedzi artystycznej w Polsce, a także prawne ograniczenia swobody wypowiedzi artystycznej. W kolejnej części pracy charakteryzuje instytucje kultury w Polsce. Następnie autor dokonuje analizy praktyki funkcjonowania wolności wypowiedzi artystycznej w Polsce i jej uwarunkowań, dokonując wyboru jednej dziedziny sztuki – teatru. Nie był to wybór przypadkowy. To konsekwencja wskazanych zainteresowań, ale i praktyki zawodowej autora. W końcowej części pracy autor omawia przypadki ograniczenia autonomii instytucji kultury (na przykładzie Teatru Nowego w Łodzi); ograniczania swobody wypowiedzi artystycznej jako konsekwencji działania polityków, organu założycielskiego instytucji kultury i mediów (na przykładzie Towarzystwa Wierszalin – Teatru w Supraślu, Teatru Lalki „Tęcza” w Słupsku, Teatru IT w Środzie Wielkopolskiej, spektakli Suki Off) oraz ograniczania wypowiedzi artystycznej jako następstwo autocenzury (casus Nie-Boskiej komedii w Narodowym Starym Teatrze im. H. Modrzejewskiej w Krakowie).


Wstęp

Rozdział I
Kultura - sztuka - wolność - cenzura - polityka. Relacje i zależności
1. Pojęcie kultury
2. Definicja sztuki. Dzieło sztuki i jej twórca. Sztuka krytyczna. Teatr jako sztuka konfrontacyjna
3. Wolność i jej ograniczenia
4. Pojęcie cenzury
5. Polityka a kultura

Rozdział II
Przemiany polityk kulturalnych państwa po roku 1989
1. Miejsce kultury w procesie transformacji
2. Państwo a kultura w roku 1989
3. Etap pierwszy polityk kulturalnych (1989-1993) - Czas "Solidarności"
4. Etap drugi polityk kulturalnych (1993-2005) - Czas poszukiwania rozwiązań mecenatu państwa wobec kultury
5. Etap trzeci polityk kulturalnych (2005-2015) - Etap zarządzania w kulturze
6. Podsumowanie

Rozdział III
Podstawy prawne polityki kulturalnej państwa i gwarancji wolności wypowiedzi artystycznej w Polsce
1. Polityka kulturalna Polski - uwarunkowania prawne
1.1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
1.2. Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
1.3. Ustawa o języku polskim
1.4. Ustawodawstwo dotyczące rynku prasowego i telewizyjno-radiowego
1.5. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
1.6. Ustawa o muzeach
1.7. Ustawa o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina
1.8. Ustawa o bibliotekach
1.9. Ustawa o kinematografii
1.10. Regulacje europejskie
2. Podstawy prawne wolności wypowiedzi artystycznej
2.1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
2.2. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
2.3. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie swobody wypowiedzi artystycznej
2.4. Zabezpieczenie swobody wypowiedzi artystycznej w systemie praw człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych
2.5. Swoboda wypowiedzi artystycznej w ustawodawstwie Unii Europejskiej
2.6. Wolność wypowiedzi artystycznej w procesie KBWE
2.7. Prawne ograniczenia swobody wypowiedzi artystycznej
3. Podsumowanie

Rozdział IV
Instytucje kultury w Polsce. Podmioty i przedmioty kultury
1. Podmioty kultury w Polsce (instytucje kultury i artystyczne)
2. Przedmioty kultury w Polsce (ochrona dziedzictwa narodowego)
3. Szkolnictwo i uczelnie artystyczne w Polsce
4. Państwowe i współprowadzone instytucje kultury
5. Państwowe instytucje (instytuty) kultury
5.1. Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
5.2. Narodowy Instytut Dziedzictwa
5.3. Międzynarodowe Centrum Kultury
5.4. Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma
5.5. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
5.6. Instytut Książki
5.7. Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
5.8. Polski Instytut Sztuki Filmowej
5.9. Instytut Muzyki i Tańca
5.10. Narodowy Instytut Audiowizualny
5.11. Instytut Adama Mickiewicza
5.12. Narodowe Centrum Kultury
5.13. Europejska Sieć Pamięć i Solidarność
6. Podsumowanie

Rozdział V
Wolność wypowiedzi artystycznej w Polsce i jej uwarunkowania. Model praktyczny. Przypadek teatru
1. Ograniczenie autonomii instytucji kultury
- przykład Teatru Nowego w Łodzi
2. Ograniczenie swobody wypowiedzi artystycznej jako konsekwencja działania polityków, organu założycielskiego instytucji kultury i mediów
2.1. Ofiara Wilgefortis w Towarzystwie Wierszalin - Teatr w Supraślu
2.2. O dwóch takich co ukradli księżyc w Teatrze Lalki "Tęcza" w Słupsku
2.3. Apokalipsis Teatru IT w Środzie Wielkopolskiej
2.4. Zakłócanie prezentacji spektakli Suki Off na terenie kraju
3. Ograniczenie wypowiedzi artystycznej jako następstwo autocenzury - Nie-Boska komedia w Narodowym Starym Teatrze im. H. Modrzejewskiej w Krakowie
3.1. Autocenzura w teatrze - doświadczenia polskie
3.2. Kultura narodowa - teatr narodowy
3.3. Jan Klata dyrektorem Narodowego Starego Teatru im. H. Modrzejewskiej w Krakowie - spory i kontrowersje
3.4. Nie-Boska Komedia w reżyserii Olivera Frljića
4. Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia
Indeks nazwisk


462 strony, Format: 16.8x24.2, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019