wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ROMANTYZM ŚRODKOWOEUROPEJSKI W KONTEKŚCIE POSTKOLONIALNYM CZĘŚĆ 2


KUZIAK M. MACIEJEWSKI B. RED.

wydawnictwo: UNIVERSITAS, 2016, wydanie I

cena netto: 44.00 Twoja cena  41,80 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym Część 2


Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym. Tak sformułowany tytuł książki, a wcześniej projektu badawczego, zdaje się prowadzić prosto na intelektualne pole minowe. I to stanowiące szczególne wyzwanie dla potencjalnego czytelnika/interpretatora-sapera. Romantyzm środkowoeuropejski czy romantyzmy środkowoeuropejskie (choć i sam romantyzm, jak wiemy, stanowi pojęcie wymykające się ścisłym ujęciom)?
Europa Środkowa? W końcu postkolonializm? Już osobno zagadnienia te mogą przyprawić o ból głowy, a co dopiero połączone ze sobą, wzajemnie się dookreślające, ale i komplikujące, problematyzujące. Jeśli przy tym dodać, że wkroczyliśmy na teren niemal pozbawiony opracowań czy też odznaczający się fragmentarycznym opracowaniem (chodzi o cały temat, kwestie związane z romantyzmem i Europą Środkową mają natomiast, co również komplikuje sytuację, wiele opracowań zakorzenionych w kontekstach kultur poszczególnych narodów, a także w innych niż przyjęty w tej książce językach interpretacyjnych), sprawa staje się mocno ryzykowna. Bez ryzyka się jednak nie obejdzie. Trzeba ryzykować.
Interpretować i reinterpretować. Czytać od nowa.


1.Michał Kuziak, Komparatystyka i postkolonializm. Wprowadzenie
2. Maciej Michalski, Słowianofilstwo polskie pierwszej połowy XIX wieku na temat religii przodków. Rekonesans w dyskurs postkolonialny
3. Daniel Kalinowski, Brodziński skolonizowany?
4. Damian Kubik, XIX-wieczna Słowiańszczyzna południowa wobec opozycji Slavia – Europa
5. Anna Marta Dworak, Polskość w mocy obcych żywiołów – o demontażu dyskursu okcydentalistycznego w pismach Edwarda Dembowskiego
6. Arent van Nieukerken, Przeznaczenie narodów zachodniosłowiańskich w oczach Aleksieja Chomiakowa. Perspektywa postkolonialna
7. Helena Markowska, Mendog w literaturze polskiej I. poł. XIX wieku. Perspektywa postkolonialna
8. Magdalena Siwiec, Romantyczne arcycykle orientalne: „Les Orientales” i „Sonety krymskie”
9. Dirk Uffelman, (Nad-)kompensacja wymuszonej emigracji: „Księgi” Mickiewicza, czyli jeszcze raz o resentymencie antykolonialnym
10. Barbara Stelmaszczyk, Między wschodem i zachodem - narracja Norwida w grze o tożsamość narodu
11. Sławomir Rzepczyński, Inteligencja polska w projekcie dekolonizacyjnym Norwida
12. Paweł Bukowiec, Powtórzenie w „Quidamie” Cypriana Norwida: perspektywa postkolonialna ?
13. Iwona Węgrzyn, Nieoczywiste pożytki z teorii postkolonialnych w badaniach nad polskim wiekiem XIX. Przypadek Michała Grabowskiego
14. Maria Bracka, Peryferyjne narracje kolonialne: casus pisarzy pogranicza polsko-ukraińskiego połowy XIX wieku
15. Elżbieta Dąbrowicz, Raporty o „stanie niewoli”. Z pism Adama Jerzego Czartoryskiego i Karola Boromeusza Hoffmana
16. Tomasz Ewertowski, Hybrydyczność a literackie obrazy poturczenia i rusyfikacji w romantyzmie polskim i serbskim
17. Wacław Forajter, O patriotach, włościanach i synach Szamila. Glosy do literatury „kaukaskiej”
18. Ewa Wojciechowska, Tyszyński, piękny negr i uniwersalność
19. Paulina Abriszewska, Inny jako maska? „Pioska Murzyna” Teofila Nowosielskiego, studium przypadku
20. Maciej Junkiert, Black Athena po polsku - wokół dziewiętnastowiecznych sporów
21. Eliza Kącka, „Obywatel świata" czy „człowiek prowincji". Samoświadomość kultury polskiej w wypowiedziach Stanisława Brzozowskiego a dyskurs postkolonialny
22. Grzegorz Marzec, Logika spóźnionego postkolonializmu. Przypadek Jarosława Marka Rymkiewicza
23. Wojciech Hamerski, Śmierć senatora. Słabość i siła powtórzenia w „Dziadach" Radosława Rychcika
24. Agnieszka Korniejenko, Propagandowe oblicza Tarasa Szewczenki
25. Dorota Kołodziejczyk, Naród, wyobraźnia, produkcja: materializm kulturowy w ujęciu postkolonialnym


436 stron, Format: 13.5x20.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2017