wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PRAWO PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DIAGRAMY ORZECZNICTWO PRZEPISY WZORY


MICHTA D.

wydawnictwo: EDWARD MITEK, 2017, wydanie I

cena netto: 29.50 Twoja cena  28,03 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Prawo papierów wartościowych

Diagramy. Orzecznictwo. Przepisy. Wzory


Publikacja składa się z siedmiu rozdziałów, ułożonych według podobnego schematu: wprowadzenie, diagramy, orzecznictwo, wyciąg z przepisów. W rozdziale drugim, trzecim, czwartym i piątym znajdują się także wzory papierów wartościowych.

Rozdział pierwszy poświęcony jest ogólnym wiadomościom dotyczącym papierów wartościowych, m.in. ich rodzajom. Zawiera także wyszczególnienie źródeł prawa oraz podstawowe pojęcia dotyczące papierów wartościowych.

Rozdział drugi prezentuje historycznie najwcześniej ukształtowane papiery wartościowe - weksel i czek, w tym podobieństwa i różnice pomiędzy czekiem a wekslem trasowanym.

W rozdziale trzecim znajdują się informacje poświęcone akcjom i obligacjom.

Rozdział czwarty omawia papiery wartościowe emitowane przez banki - bankowe papiery wartościowe oraz listy zastawne.

Kolejny, piąty rozdział, poświęcony jest towarowym papierom wartościowym: konosamentom, polisom ubezpieczenia morskiego oraz dowodom składowym. Rozdział szósty zawiera informacje poświęcone zdematerializowanym papierom wartościowym, a siódmy - aspektom karnoprawnym.


Wykaz skrótów
Wstęp

1. Papiery wartościowe. Wiadomości ogólne
1.1. Wprowadzenie
1.2. Diagramy
1.2.1. Rodzaje papierówwartościowych
1.2.2. Przenoszenie praw z papierówwartościowych
1.2.3. Papiery wartościowe a znaki legitymacyjne
1.2.4. Źródła prawa
1.2.5. Podstawowe pojęcia
1.3. Orzecznictwo
1.4. Wyciąg z przepisów

2. Weksle. Czeki
2.1. Wprowadzenie
2.2. Diagramy
2.2.1. Weksel - podmioty
2.2.2. Weksel własny - elementy ustawowe
2.2.3. Weksel trasowany - elementy ustawowe
2.2.4. Weksel - klauzule
2.2.5. Czek - elementy ustawowe
2.2.6. Czek - klauzule
2.2.7. Weksel trasowany a czek
2.3. Orzecznictwo
2.4. Wyciąg z przepisów
2.5. Wzory
2.5.1. Weksel własny
2.5.2. Weksel trasowany
2.5.3. Czek

3. Akcje. Obligacje
3.1. Wprowadzenie
3.2. Diagramy
3.2.1. Akcja - definicja
3.2.2. Akcja - rodzaje
3.2.3. Obligacja - warunki emisji
3.2.4. Obligacja - rodzaje
3.3. Orzecznictwo
3.4. Wyciąg z przepisów
3.5. Wzory
3.5.1. Akcja na okaziciela
3.5.2. Akcja uprzywilejowana

4. Bankowe papiery wartościowe. Listy zastawne
4.1. Wprowadzenie
4.2. Diagramy
4.2.1. Bankowy papier wartościowy - elementy ustawowe
4.2.2. Bankowy papier wartościowy - rodzaje
4.2.3. List zastawny - rodzaje
4.2.4. Hipoteczny list zastawny - elementy ustawowe
4.3. Orzecznictwo
4.4. Wyciąg z przepisów
4.5. Wzory
4.5.1. Bankowy papier wartościowy
4.5.2. Hipoteczny list zastawny

5. Towarowe papiery wartościowe
5.1. Wprowadzenie
5.2. Diagramy
5.2.1. Konosament - podmioty
5.2.2. Konosament - elementy ustawowe
5.2.3. Konosament - rodzaje
5.2.4. Polisa ubezpieczenia morskiego - elementy ustawowe
5.2.5. Polisa ubezpieczenia morskiego - rodzaje
5.2.6. Dowód składowy - elementy ustawowe
5.2.7. Dowód składowy - podmioty
5.3. Orzecznictwo
5.4. Wyciąg z przepisów
5.5. Wzory
5.5.1. Polisa ubezpieczenia morskiego
5.5.2. Rewers
5.5.3. Warrant

6. Zdematerializowane papiery wartościowe
6.1. Wprowadzenie
6.2. Diagramy
6.2.1. Dematerializacja - zalety i wady
6.2.2. Zdematerializowane papiery wartościowe
6.2.3. Dematerializacja- rodzaje
6.3. Orzecznictwo
6.4. Wyciąg z przepisów

7. Papiery wartościowe - aspekty karnoprawne
7.1. Wprowadzenie
7.2. Diagramy
7.2.1. Fałszowanie papieru wartościowego
7.2.2. Dezinformacja w zakresie obrotu papierami wartościowymi
7.2.3. Puszczenie w obieg fałszywego papieru wartościowego przez osobę, która otrzymała go jako prawdziwy
7.3. Orzecznictwo
7.4. Wyciąg z przepisów

Literatura


104 strony, Format: 16.0x22.9, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018